Falske underskrifter eller løgner?

Crew-direktør hevder at motstanderne av deres nikkelprosjekt på Filippinene har forfalsket underskrifter, mens motstanderne beskylder Crew for å spre løgner.

Ny Tid

Administrerende direktør Jan A. Vestrum i det norske gruveselskapet Crew Development retter nå en bredside mot både motstanderne av selskapets nikkelprosjekt på Filippinene og mot Ny Tid.

Når det gjelder motstanderne av selskapets gruveprosjekt på den filippinske øya Mindoro mer enn antyder Vestrum at de har forfalsket underskrifter på en erklæring mot nikkelprosjektet (Mindoro Nickel Project).

Ny Tid blir på sin side anklaget for å ikke å ha drevet kildekritikk og for å drive useriøs journalistikk. I en e-post denne uka erklærer Vestrum at selskapet kutter kontakten med Ny Tid:

«Det vil for fremtiden ikke komme noen kommentarer til Ny Tid eller deg som journalist.»

På Mindoro raser på sin side nok en gang motstanderne av Crews nikkelprosjekt mot selskapets administrerende direktør når Ny Tid videreformidler beskyldningene:

– Hvis Crew kan dikte opp fullstendige løgner rett foran øynene våre, hvordan kan de forvente at vi skal tro på deres troverdighet og profesjonalitet, spør generalsekretær Edwin A. Gariguez i ALAMIN, paraplyorganet som samler motstanderne mot Mindoro Nickel Project, i en e-post til Ny Tid.

Erklæring mot Crew

Bakgrunnen for den siste utviklingen i saken er Ny Tids artikkel om Crews prosjekt 29. mai i år.

Ny Tid refererte da til en fersk erklæring (Position Paper) som viser at et bredt lag av samfunnslivet på Mindoro krever at det norske gruveprosjektet skrinlegges en gang for alle.

Erklæringen er undertegnet av den politiske ledelsen – inkludert guvernør og ordførere – i Oriental Mindoro, provinsen på den delen av øya hvor nikkelprosjektet etter planen skal legges. Også kirken med biskopen i spissen, urfolksorganisasjoner og andre organisasjoner på Mindoro har skrevet under i «indignasjon og protest».

Ny Tid sendte i forbindelse med artikkelen over erklæringen til administrerende direktør Vestrum for kommentar. Men den elektroniske versjonen Vestrum først fikk tilsendt inneholdt bare lista over navn i trykket form uten selve signaturene. Ny Tids kilder på Mindoro bekreftet imidlertid at alle hadde underskrevet erklæringen mot Crews prosjekt, og at den endelige versjonen av Position Paper ville bli sendt til Ny Tid så vel som til Crew.

Falske underskrifter?

Men før det skjedde hadde Crew-sjefen åpenbart gjort sine undersøkelser som gjorde at både gruvemotstanderne på Mindoro og Ny Tid falt i hans unåde.

For i flere e-poster en ukes tid etter artikkelen mer enn antyder Vestrum at flere av de som angivelig skal ha undertegnet Postition Paper ikke har gjort det. Han forlanger å få tilsendt erklæringen med signaturer, og kritiserer Ny Tid for å drive useriøs journalistikk:

«Du henviser til dokumentet som et faktum og jeg synes det er svært tvilsomt at du ikke har sjekket at dokumentet er undertegnet av de som står angitt.», skriver Vestrum blant annet, og varsler en mindre åpen dialog fra selskapets side overfor Ny Tid.

Rett etterpå får Crew tilsendt Position Paper per fax fra Mindoro. Også Ny Tid sitter nå på erklæringen. Og den viser at alle underskriftene er på plass, slik Ny Tid ble fortalt.

Dette endrer imidlertid ikke administrerende direktør Jan Vestrums holdning. På telefonen sier han at Crew fremdeles har grunn til å tro at en eller flere personer urettmessig har havnet med sin signatur på erklæringen mot Mindoro Nickel Project.

Vestrum sier også at det går rykter om at gamle underskrifter har blitt manipulert inn på erklæringen, og synes det er meget mistenksomt at det ikke er fylt inn nøyaktig dato på dokumentet som kun er datert mars 2004.

Politiske drap

Når Ny Tid ber om å få vite hvilke signaturer Crew mener har blitt forfalsket på erklæringen, slik at vi kan sjekke det opp og eventuelt skrive om forfalskingen, vil Vestrum imidlertid ikke si mer om den saken.

Bruddet med Ny Tid kommer når politiske drap på Mindoro blir brakt på banen.

13. februar i år ble to kvinner, 34 år gamle Juvy Magsino – viseordfører i Naujan på Mindoro, og 27 år gamle Leima Fortu – lærer i grunnskolen, skutt ned på åpen gate av to menn som kjørte opp ved siden av dem på en motorsykkel uten nummerplate.

Begge kvinnene var aktive på venstresiden i filippinsk politikk og motstandere av Mindoro Nickel Project.

Ifølge lokale aviser var Magsino og Fortu det 19. og 20. offeret for politisk vold mot venstreaktivister knyttet til partilista Bayan Muna på Mindoro i valgkampen det siste året. Magsino – som var ventet å vinne ordførervervet i Naujan ved valget i vår – var opptatt av å støtte etterlatte til påståtte geriljasoldater i NPA som var blitt drept av militæret og var sterk motstander av at to bataljoner fra hæren ble utplassert på Mindoro i 2001.

Og hun var sammen med Fortu motstander av Crews gruveplaner på øya.

– Uakseptebelt

Vestrums reaksjon på at Ny Tid tok opp drapene på gruvemotstanderne resulterte i følgende e-post:

«Viser til vår samtale. Det vil for fremtiden ikke komme noen kommentarer til Ny Tid eller deg som journalist. Vi oppfatter spørsmålsstillingen rundt drap på gruvemotstandere som useriøs og totalt uakseptabel. Vi ønsker ikke å føre noen form for dialog med presse eller parter med denne type vinkling. Crew og våre partnere vil søke å innformere direkte og indirekte berørte parter om prosjektet basert på fakta. Vi undrer oss over den tilsynelatende uviljen til å la folk få danne seg en egen oppfattning basert på fullstendig informasjon. Du angir også at din garanti på at underskriftene er reelle er utsagn fra en person som så vidt meg bekjent er etterlyst av myndighetene. Jeg observerer også at du sier at denne personen selv hevder å ha bevitnet hver underskrift. Jeg konstaterer videre at du ikke umiddelbart bekreftet at du hadde sjekket dine kilder og at det ikke foreligger noe fornuftig svar på hvorfor brevet ikke er datert.»

I en annen e-post skriver Vestrum at Crew vurderer å klage Ny Tid inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Profesjonell løgner

Personen Vestrum sikter til at Ny Tid har snakket med er for øvrig Edwin Gariguez, generalsekretær i ALAMIN og til daglig prest i en menighet på Mindoro.

Så vidt Ny Tid har brakt på det rene foreligger det ingen etterlysning av Gariguez. Men for et par år siden ble han beskyldt for å ha tilknytning til NPA-geriljaen, en beskyldning som mang en politiker på venstresiden eller miljøaktivist har fått slengt etter seg opp gjennom årene på Mindoro.

Reaksjonen fra Gariguez på Vestrums beskyldninger om at det finnes forfalskede signaturer på erklæringen mot Crews nikkelprosjekt er hard:

– Enten er Vestrum en sertifisert profesjonell løgner eller så fòrer hans folk ham med feil informasjon. Vestrums påstander er direkte latterlige, sier Gariguez i en e-post til Ny Tid, og forteller at han har bevitnet at alle – fra provinsguvernør og ordførere til biskop og ledere av organisasjoner – har signert erklæringen mot Crew.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.