Faktisk slett håndverk

En analyse av faktisk.no sin dom «Faktisk helt feil». Deres faktasjekk om Ny Tids 9/11-artikkel er skjemmet av misforståelser, mangelfull research, usaklig argumentasjon ...

Øivind Nygård
Nygård er har en mastergrad i nordisk språk og litteratur.
Email: xxx@nytid.no
Publisert: 12.10.2017

Når Faktisk.no skal faktasjekke Ny Tids «konspirasjonsteorier» om 11. september, går det meste galt. «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon» er påstanden som settes under lupen, og konklusjonen er at dette er «faktisk helt feil». Ved første øyekast er det noe som skurrer. Om noe er innlysende eller ikke, er en vurderingssak. Det er noe man kan diskutere, være uenig i, argumentere om – men faktasjekke? I mine ører klinger dette falskt, men jeg er villig til å la det passere. Hovedproblemet med denne faktasjekken er nemlig ikke utgangspunktet, men utførelsen.

Setter man to journalister til på kort tid å faktasjekke en kontroversiell påstand om et komplekst tema de mangler forkunnskaper om og forutsetninger for å forstå uten andre hjelpemidler enn Google og «nettverket» sitt, er det ikke opplagt at resultatet blir banebrytende. Men en ting jeg ikke hadde forventet, var å se Faktisk gjøre regelrette faktiske feil.

Forfatteren av artikkelen i Ny Tid er amerikaneren Ted Walter. Selv om hans konklusjoner er drøy kost for de fleste, har han i det minste, slik jeg vurderer det, en faktaorientert argumentasjon for sitt syn. La oss derfor være litt omstendelige og gå gjennom argumentene hans punkt for punkt og se hvordan Faktisk responderer.

  1. Walter viser til at før 11. september har aldri «høybygg med stålramme brutt fullstendig sammen på grunn av brann.» Ifølge den offisielle forklaringen skjer dette denne dagen «tre ganger og så godt som samtidig».

Dette argumentet kommenterer ikke Faktisk i det hele tatt. Såkalte «debunkers» svarer gjerne med at det riktig nok er unikt at tre skyskrapere kollapser primært som følge av brann, men det som skjer 11. september er jo også en unik serie av hendelser. Ifølge debunkerne mangler vi med andre ord et godt sammenligningsgrunnlag for å vurdere det som hendte.

  1. Motsatte kjennetegn-argumentet. Walter poengterer at bygningskollaps på grunn av brann og bygningskollaps på grunn av kontrollert rivning generelt har motsatte kjennetegn: «Under kontrollert rivning er sammenbruddet alltid symmetrisk»; skyldes derimot sammenbruddet brann «er kollapsen alltid asymmetrisk». Mens kollapsen av WTC 7 viser alle tegnene på kontrollert rivning, har tvillingtårnene alle unntatt ett. Ikke bare var disse bygningene «de første skyskraperne med stålramme som noen gang har brutt sammen som følge av brann», de var i tillegg «de første brannkollapsene som viser nesten samtlige tegn på kontrollert rivning – og ikke kun ett eller to.» Walters argumentasjon på dette området synes å være en variant av den formen for induktiv resonnering som gjerne går under navnet andetesten: Hvis noe ser ut som en and, svømmer som en and, kvekker som en and, er det mest sannsynlig – en and.

Heller ikke dette argumentet blir kommentert av Faktisk. Siden dette må regnes som et sentralt argument i Walters artikkel, og siden videoklippene av WTC bygning 7 som kollapser som om det skulle ha vært en kontrollert rivning antagelig er noe av det som bidrar mest til folkelig oppslutning om denne teorien, fremstår tausheten til Faktisk på dette punktet som uholdbar faktasjekk.

  1. Øyenvitneargumentet. Walter viser til at mange øyenvitneutsagn «antydet at […] eksplosiver var blitt detonert». Intervjuer foretatt av Fire Department of New York viste at 118 av 503 ansatte «beskrev at de hadde sett, hørt eller følt fenomener de opplevde som eksplosjoner.»

Også dette argumentet forbigår Faktisk i stillhet. Igjen fremstår det som en merkelig prioritering, spesielt i lys av hva Faktisk, som vi snart skal se, ender opp med å bruke spalteplassen til.

  1. Argumentet om smeltet stål og nanotermittargumentet. Dette er i virkeligheten to argumenter, men de henger så nøye sammen i Walters resonnement og i Faktisk sitt tilsvar at jeg finner det hensiktsmessig å slå dem sammen. Walter viser til at guloransje, smeltet metall «ble sett strømme ut av South Tower kontinuerlig i sju minutter forut for kollapsen». Siden brannene ikke nådde høye nok temperaturer til å smelte stål, hevdet NIST at den flytende substansen kan ha vært smeltet aluminium, siden aluminium har et lavere smeltepunkt enn stål. Walter avviser denne antagelsen på følgende måte:

«[S]meltet aluminium er sølvfarget, ikke guloransje. Etter å ha malt seg inn i et hjørne, antydet NIST senere at den smeltede aluminiumen ble guloransje fordi den ‘svært sannsynlig var blandet med store mengder varmt, delvis fastbrent organisk materiale.’ Forutsigelig nok brydde ikke NIST seg om å teste denne hypotesen. Uheldigvis for NIST gjorde fysikeren Steven Jones det. I eksperimentet oppdaget han at å blande organisk materiale med smeltet aluminium ‘ikke endret sølvfargen på den flytende aluminiumen’.»

I tillegg viser Walter til – og dette er virkelig verdt å merke seg – at «en gruppe vitenskapsfolk oppdaget ureagert nanotermitt i fire uavhengige prøver av WTC-støv.» Nanotermitt er «en form for termitt med eksplosive egenskaper utviklet på nanonivå på steder som Lawrence Livermore National Laboratory». Funnet av nanotermitt indikerer ifølge Walter «at den formen for brannfremmende materiale som kalles ‘termitt’ ble brukt for å svekke tårnenes stålsøyler» og er «den mest opplagte forklaringen på det smeltede metallet». Det er ifølge Walter ingen annen rimelig grunn til at nanotermitt skulle finnes i fire uavhengige prøver av støv fra World Trade Center enn «at det ble brukt for å ødelegge alle de tre strukturene».

Og nå kommer endelig Faktisk på banen. Det er flere avsnitt hos Faktisk som kan leses som svar på denne argumentasjonen. La oss ta dem i tur og orden. Faktisk skriver:

«Richard Fruehan er professor i metallurgi ved Carnegie Mellon universitet. Han mener det slett ikke trenger å være mystisk at det er funnet rester av termitt i ruinhaugen. Det trenger ikke å ha stammet fra eksplosiver. I boka ‘Debunking 9/11 myths’, skrevet av David Dunbar og Brad Reagan fra tidsskriftet Popular Mechanics, sier Fruehan følgende: ‘Termitt-reaksjonen kan ha skjedd med aluminium og hvilket som helst oksid det var i nærheten av. Til og med aluminium og oksygen kan reagere på denne måten.’»

Her kollapser dessverre Faktisk sitt logiske byggverk fullstendig. For det første argumenterer Walter med at det var ureagert nanotermitt som ble funnet i WTC-støvet, ikke vanlig termitt. Det er mulig Faktisk tror at termitt og nanotermitt er som potayto, potahto, men det er altså ikke riktig. For det andre handler ikke Fruehan-sitatet om hva som ble funnet i ruinhaugen i det hele tatt! Hvis man faktisk leser det aktuelle utdraget i Debunking 9/11 Myths, vil man se at Fruehan her i virkeligheten uttaler seg om en ganske annen påstand av Steven Jones. Ifølge Jones er observasjonen av det smeltede metallet (som Jones mener er jern) som strømmet ut fra South Tower før det kollapset, “consistent with the use of high-temperature cuttercharges such as thermite […]». Fruehans poeng er at selv om det skulle stemme at slike termitt-reaksjoner virkelig fant sted, behøver ikke årsaken ha vært eksplosiver (og slik sett er Faktisk inne på noe). Fruehan-sitatet i Debunking 9/11 Myths lyder i sin helhet således:

«The thermite reaction could have occurred with aluminum metal and any oxide that happens to be near it. Or oxygen could react with aluminum as well. There was a lot of aluminum in the building itself – the windows, etc., plus the airplane’s aluminum. That could have caused a thermite reaction and produced a small amount of molten iron.»

Det Fruehan sier er altså at spontane termitt-reaksjoner kan ha oppstått, og at dette kan ha forårsaket en viss mengde smeltet metall (jern). Fruehan-sitatet vil derfor kunne være relevant i en tilbakevisning av deler av Walters argumentasjon. Men til å bortforklare påvisningen av nanotermitt i fire uavhengige prøver av WTC-støv duger det ikke.

Og herfra går det nedover. Faktisk fortsetter med å referere fra Debunking 9/11 Myths, en bok de trolig har bladd fort og mye i:

«De to [forfatterne Dunbar og Reagan] peker på at det var store mengder smeltet aluminium i de brennende skyskraperne. Vinduskonstruksjonene var av aluminium og flykroppene til de to flyene som startet brannene, besto av 80 prosent aluminium. Bare i World Trade Center II, ett av de to tvillingtårnene, var det 63 tonn aluminium fra flykroppen til United Airlines-flyet. Det brennende flydrivstoffet gjorde at temperaturen i tårnene var på over tusen grader. Aluminium smelter ved 660 grader celsius.»

Hva Faktisk egentlig vil oppnå med å nevne dette, er ikke godt å si. For det første henger passasjen i løse luften. Den innledes av følgende setning: «I boka, som ble utgitt i 2007, tar forfatterne for seg mange av konspirasjonsteoriene som florerer rundt terrorhandlingen.» Leseren av faktasjekken inviteres altså til å lese utdraget som et generelt svar på «mange av konspirasjonsteoriene som florerer rundt terrorhandlingen»! Er det lov å be om litt mer presisjon? Når Faktisk bare refererer fra Debunking 9/11 Myths på generelt grunnlag, blir det nemlig vanskelig å forstå hva de prøver å si. Er poenget at det smeltede metallet som Walter utførlig omtaler, kan ha vært aluminium? Det ser ut til å være den mest rimelige tolkningen. Men som vi har sett, forklarer Walter grundig hvorfor det observerte smeltede metallet ikke kan ha vært aluminium. Å simpelthen gjenta aluminiumresonnementet er ikke faktasjekking – det er å ikke høre etter.

Men Faktisk har enda et kort på hånden, og det er selve trumfkortet: «En sentral kilde i Walters Ny Tid-artikkel er Steven Jones, som omtales som fysiker.» Det er helt korrekt at Jones er sentral for Walters argumentasjon, så hvis Faktisk kan diskreditere Jones, er mye gjort. Og ingen skal si at de ikke forsøker. Jones «omtales som fysiker» heter det hos Faktisk. Underforstått: Han «omtales som fysiker» i Walters artikkel, men hva er han egentlig? Vel, hvis Faktisk sine journalister hadde tatt seg bryet med å sjekke, ville de bragt på det rene at Jones ikke bare er fysiker, men endatil er kreditert med både en doktorgrad og «post-doctoral research» i faget.

Det lave saklighetsnivået er symptomatisk for det som følger. Faktisk kommenterer ikke Walters argumentasjon eller innholdet i Steven Jones’ vitenskapelige produksjon, i stedet gjør de et stort poeng ut av hva slags tidsskrift den vitenskapelige artikkelen som handler om påvisningen av nanotermitt i WTC-støvet, ble publisert i. Tidsskriftet Open Chemical Physics Journal har nemlig en forretningsmodell som er «en helt annen enn hva som er vanlig for anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.» Og som om ikke det er nok, er danske Niels Harrit «oppført som en av medforfatterne til Steven Jones.» Faktisk omtaler Harrit som «en dansk 9/11-skeptiker». Dette er sant, men Harrit er også en dansk kjemiker og førsteamanuensis emeritus ved Københavns universitet. Faktisk har imidlertid flere «argumenter» på lager. Det har seg nemlig slik at redaktøren for det nevnte tidsskriftet, Marie-Paule Pileni, trakk seg som følge av publiseringen. Og Pileni er ingen hvem som helst: «Pileni er til daglig professor ved Université Pierre et Marie Curie i Frankrike, med nanomaterialer som spesialområde.» (Uheldigvis for Faktisk har Pileni uttalt at hun ikke kan bedømme om artikkelen er god eller dårlig, siden emnet er utenfor hennes kompetanseområde [«field of expertise].) Og ikke nok med det: Utgiver av Open Chemical Physics Journal er Bentham Science. I 2009 sendte to doktorgradsstudenter inn en tulleartikkel til Bentham, som de kanskje, eller kanskje ikke, holdt på å få antatt.

Så for å oppsummere: Faktisk kommenterer ikke i det hele tatt innholdet i, resepsjonen av og eventuell faglig kritikk av Jones’ og Harrits artikkel. Steven Jones, fysikeren med doktorgrad, omtales som en som «omtales som fysiker», Niels Harrit, kjemikeren og amanuensis emeritus ved Københavns universitet, er «en dansk 9/11 skeptiker», og det vitenskapelige tidsskriftet ligner ikke på andre «anerkjente vitenskapelige tidsskrifter». Redaktøren av tidsskriftet Faktisk nettopp har gjort sitt beste for å diskreditere, blir derimot, etter å ha trukket seg i protest mot publiseringen, omtalt med hele reglen av vitenskapelige kredentialer. Mottoet er tydeligvis: alt etter behov. Betegnende nok har Faktisk gitt dette avsnittet i faktasjekken under overskriften «Useriøst». Lest selvrefererende er det en svært presis karakteristikk. Og da har jeg ikke engang nevnt at hele «argumentasjonen» også her er hentet fra Debunking 9/11 Myths – uten at Faktisk krediterer forfatterne for lånet.

Lykkes så ikke Faktisk sine journalister med noe i denne faktasjekken? Vel, Walters neste argument er kanskje hans svakeste, og da går det til gjengjeld bedre for Faktisk. Walters femte argument er:

  1. «Pull it»-argumentet eller det anekdotiske argumentet. Walter viser til eieren av WTC 7 Larry Silverstein sin berømte uttalelse i PBS-dokumentaren «America Rebuilds» fra 2002: «Jeg husker at jeg ble oppringt av aksjonslederen i brannvesenet, som sa at de ikke var sikre på om de klarte å stanse brannen. Jeg svarte: ’Vet du, vi har hatt et så forferdelig tap av liv at det lureste å gjøre er å rive den (pull it).’ Så de bestemte seg for å rive den, og deretter så bygningen kollapse.» Walter erkjenner at «pull it» både kan forstås som å rive bygningen og å evakuere brannfolkene, men han argumenterer for at den første tolkningen er den mest nærliggende.

Igjen baserer Faktisk seg på Debunking 9/11 Myths, som muligens er deres eneste vesentlige kilde til denne faktasjekken, men denne gangen med større hell. Ifølge forfatterne, som har intervjuet både rivningseksperter og brannmenn, brukes uttrykket «pull it» sjelden eller aldri om å rive en bygning, mens det til gjengjeld er vanlig hos brannmenn i betydningen å evakuere. I likhet med Faktisk kan jeg derfor ikke se at denne argumentasjonen til Walter har særlig stor beviskraft. Også organisasjonen Architects and Engineers for 9/11 Truth medgir i en artikkel om emnet at Silversteins uttalelser er så vage at de vanskelig kan brukes til å konkludere med noe som helst.

  1. Det kanskje «mest fellende beviset av alle» er ifølge Walter «det totale fraværet av bevis for at branner hadde noe med kollapsene å gjøre, og fiaskoen som fulgte hos NIST når det gjaldt å bygge en fullstendig og plausibel hypotese.» Walter viser til at NIST, både når det gjelder tvillingtårnene og WTC 7, i beste fall analyserer det som skjedde frem til tårnene begynte å kollapse og unnlater å gi en forklaring på bygningenes totalkollaps. Når det gjelder WTC 7, kuttet NIST ifølge Walter «også ut sentrale strukturelle egenskaper ved bygningen fra sin datamodell – egenskaper som, om de hadde vært med, gjør NISTs ‘sannsynlige kollapssekvens’ udiskutabelt umulig.»

Walters siste argument er enda ett av de argumentene Faktisk ikke tok seg bryet med å kommentere. I denne sammenhengen vil det være naturlig å nevne at den nye granskingen av kollapsen av WTC 7 som ledes av Dr. Leroy Hulsey ved Universitetet i Alaska, foreløpig har konkludert med at brannene ikke er en holdbar forklaring på hvorfor bygningen kollapset. Det skal her legges til at denne granskingen ikke, i hvert fall ikke så langt, har undersøkt hypotesen om kontrollert rivning. Så selv om den er et sterkt argument mot NISTs offisielle forklaring på kollapsen av WTC 7 og dermed støtter Walter på dette punktet, gir den ikke noe grunnlag for å vurdere Walters alternative forklaring på hendelsen.

I Faktisk sin konklusjon får Ny Tid kritikk for å viderebringe «ukritisk en konspirasjonsteori» av en forfatter som ikke er «objektiv og uavhengig», men «aksjonist i en organisasjon som mener myndighetene tildekker sannheten». Men Ny Tid er ikke den første avisen som lar en skribent med «sterke meninger» få komme til orde uimotsagt, heller ikke med tilslutning på lederplass. Å kalle Walters argumentasjon en «konspirasjonsteori» er også uheldig og misvisende, for det første fordi dette er et belastet begrep, og for det andre fordi det ikke er en teori om en konspirasjon i og for seg, selv om det er vanskelig å komme bort fra at teorien impliserer en konspirasjon av et eller annet slag og omfang. Architects and Enigineers for 9/11 Truth, organisasjonen som Walter tilhører, er også en organisasjon som bevisst konsentrerer seg om det vitenskapelige aspektet ved bygningskollapsene og avstår fra å spekulere i det som ligger utenfor deres fagfelt, som for eksempel spørsmål om hvem som sto bak en eventuell kontrollert rivning, hvordan de gjorde det, og hvorfor.

Videre konkluderer Faktisk med at Walter «støtter seg på artikler publisert på useriøse nettsteder, som utgir seg for å være vitenskapelige». Men Faktisk er svært langt fra å føre bevis for at artiklene Walter støtter seg til, ikke holder nivå vitenskapelig. Det er snarere slik at Faktisk sine forsøk på å diskreditere Steven Jones’ og Niels Harrits artikkel svikter elementære krav til saklighet. På norsk kaller vi ad hominem-argumentasjon å ta mannen i stedet for ballen. Faktisk konsentrerer seg verken om ball eller mann, men står i stedet og peker nese til klubbvimpelen. I noe som utgir seg for å være en faktasjekk, forventer jeg bedre.

Til sist konkluderer Faktisk med at det på ingen måte er «innlysende at skyskraperne raste som følge av kontrollerte sprengninger». Hva som fikk eller ikke fikk skyskraperne til å rase, er ikke opp til meg å ha en offentlig mening om. Men det jeg kan si, er at Faktisk sin faktasjekk i sakens anledning i liten grad lykkes med å kaste lys over spørsmålet.

Problemene med faktasjekken er nemlig åpenbare. For det første lar Faktisk sine journalister de fleste av Walters argumenter stå ubesvarte. I tillegg er faktasjekken skjemmet av misforståelser, mangelfull research, usaklig argumentasjon, tendensiøs språkbruk og uklar struktur, samt interesse for forhold som er saken uvedkommende.

Det Faktisk i virkeligheten har gjort, er å stille seg på en bestemt side i en aktuell og kontroversiell diskusjon. Det er ikke noe galt med dette i og for seg, men å kalle det en faktasjekk er å seile under falskt flagg.

Se også:
La oss holde oss til vitenskap når det gjelder 9/11, ikke konspirasjoner
Punktum
Innlysende at 9/11 var en eksplosjon
Den nye positivismen
Den nye fascismen

Gratis prøve
Kommentarer