Fake news, et hjernedødt begrep

Internett har skapt informasjonskanaler som ikke kontrolleres av bankene og våpenindustrien. Nå starter imidlertid krigen for å tette disse pustehullene.

Pål Steigan
Steigan har egen blogg på steigan.no, og skriver faste kommentarer i Ny Tid.
Email: palsteigan@gmail.com
Publisert: 11.04.2017

Enhver general som er verdt saltet sitt, vet at du ikke vinner en krig ved hjelp av våpen alene. Du er også nødt til å vinne krigen om fortellingen. Slik har det vært siden tidenes morgen. Siden mediene i moderne tid spiller så mye større rolle i opinionsdannelsen, er de blitt så mye viktigere også for de krigførende.

Boomerang-effekt. Etter at Hillary Clinton tapte valget i USA, har det vært stor ståhei omkring begrepet fake news  Demokratene beskyldte Russland for å ha spredd falske nyheter om Hillary Clinton, og at dette var grunnen til at hun tapte. Det viste seg at det var denne påstanden som var fake news, og Clinton tapte for eget grep. Hun tapte fordi hun var svært upopulær – og kanskje også fordi hennes egne handlinger og ord slo tilbake på henne selv.

Mainstream media mistet kontrollen over fortellingene og nyhetsstrømmen. Dette skapte panikk i den politiske og økonomiske eliten. Da grep de til memet «fake news».

Ingen absolutt sannhet. Naturligvis finnes det falske nyheter. Falske nyheter har alltid vært i omløp. Og mainstream media har selv vært den største sprederen av dem. Ta episoden i Tonkinbukta, der CIA iscenesatte et vietnamesisk angrep på et amerikansk krigsskip for å kunne starte Vietnamkrigen. Eller kuvøsene i Kuwait, der irakiske styrker skal ha revet spedbarn ut av kuvøsene sine og etterlatt dem for å dø; eller Saddam Husseins «masseødeleggelsesvåpen» og Gaddafis angivelige forsøk på folkemord.

Problemet med slik propaganda lar seg imidlertid ikke løse med forbud og sensur, noe som vil innebære den mye farligere tanken om at det skulle finnes en form for absolutt sannhet og at denne skulle kunne forvaltes av en statlig eller statlig-privat sensurinstans.

Rett før han gikk av, sørget Barack Obama for å få vedtatt en lov som gjør kampen mot såkalte fake news til et nasjonalt sikkerhetsspørsmål for USA. Loven gir presidenten fullmakt til å opprette et globalt handlingssenter som skal ha til oppgave «å lede, synkronisere og koordinere innsatsen til den føderale regjeringen for å oppdage, forstå, avsløre og slå tilbake mot fremmede stater og ikke-staters forsøk på propaganda og desinformasjon rettet mot undergraving av USAs nasjonale sikkerhetsinteresser». USA vil bruke penger og press for «å skaffe til veie bidrag eller inngå kontrakter om finansiell støtte til sivile samfunnsgrupper, innholdsleverandører til media, ikke-statlige organisasjoner, regjeringsfinansierte forsknings- og utviklingssentra, private selskaper eller akademiske institusjoner». Og når det blåses i fløyta i Washington, begynner naturligvis de dresserte kaninene å hoppe.

Paradoks. Dette så vi blant annet på Høyres landsmøte. Mediepolitisk talsmann i partiet Kårstein Eidem Løvaas sier til Dagbladet at Høyre vil opprette et statligfinansiert fond for norskprodusert gravende journalistikk. Begrunnelsen han gir, er at han er skremt av graden av «rykter og falske nyheter» i valgkampen i USA. Bare smak på begrepet: et statlig fond for gravende journalistikk (!). Dette er ikke noe Høyre har funnet på selv.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/fake-news-hjerne-dodt-begrep/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

2 kommentarer

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.