Faglig mobilisering mot direktivet

Forslaget til tjenestedirektiv ble lagt fram i januar og ble sendt på høring fra Næringsdepartementet alt tre uker seinere. Den farten er helt uvanlig. Men så er det da også sprengstoff i direktivet.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

LO sier i sin høringsuttalelse at direktivet kan føre til sosial dumping. Konkurransen mellom 28 ulike næringslovverk i de 28 EØS-landene «vil føre til utilbørlig press om liberalisering av regelverk som blant annet skal beskytte borgere og arbeidstakere».

Siden selskap bare bindes av regelverket i det landet de er etablert, er det en opplagt fare for at det åpnes «postkasse-kontor i land hvor regelverket er mindre belastende».

Tilsvarende protester er kommet fra fagbevegelsen i andre land, også fra Euro-LO, Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS).

Valgkampsak for venstrepartier

I mange land presser venstrepartier fram en debatt om direktivet som ledd i valgkampen foran valget til EU-parlamentet i juni.

I Sverige har det ført til at statsminister Göran Persson ennå en gang har snudd trill rundt.

EU-regjeringene har i årevis vedtatt uttalelser som har etterlyst et tjenestedirektiv som kunne skjerpe konkurransen innen viktige tjenestenæringer og bidra til at EU blir verdens «mest konkurransedyktige område» – slik det kreves i den såkalte Lisboa-strategien vedtatt i 2000.

Fra ja til nei

Göran Persson og flere av statsrådene i regjeringen hans har – gang på gang – vært med på enstemmige EU-vedtak om å få til gjensidig godkjenning av tjenester regulert og kontrollert av det landet der tjenesteyteren har registrert selskapet sitt.

Nå får den svenske Riksdagen høre av landets statsminister: «Vi skal gjøre hva vi kan for å stanse dette.»

Blir Persson like tøff i Brussel som i Stockholm? Det avgjøres av hvor kraftig presset fra svensk fagbevegelse blir.

Må kreve norsk veto!

Fagbevegelsen i Norge må kreve norsk veto mot at tjenestedirektivet skal inn i EØS-avtalen.

Det bør det kunne bli flertall for også i Stortinget – hvis Kristelig Folkeparti og Venstre vil delta i kampen for å hindre at sosial dumping skal påbys over størstedelen av Europa, Norge inkludert.

EØS-avtalen de to partiene er så glad i, blir ikke verre om den kampen vinnes!

---
DEL

Legg igjen et svar