Bestill vårutgaven her

Kryptovaluta: Facebooks Libra

KRYPTO / Tiden hvor bankbetaling over landegrenser tok fem dager er ennå ikke over. Men det koster ikke fem prosent av transaksjonen lenger. Men hva med dem uten bankkonto? Libra driver frem utviklingen

Snakk om «techlash». Reaksjonene siste året på annonseringen av Facebooks planlagte «stablecoin», Libra, var voldomme. Jeg deltok selv. Dette speilet negative oppfatninger om moderselskapet – en  frykt for at Facebook skulle utnytte forbrukernes tillit til Libra for å innhente data om om vår bruk av det – og selge eller utnytte dataene i egen interesse for å drive økt trafikk til plattformen sin.

For å roe ned slike bekymringer skapte Facebook et separat datterselskap, Calibra, for å utvikle valutaen. De etablerte uavhengige Libra Association for å sørge for driftstilsyn. Men som de fort lærte er ikke det å roe ned bekymringer det samme som å kvitte seg med dem.

Hvitebok og sentralbanker

Det hjalp lite at ideen i seg selv var halvferdig. Det var uklart om Calibra-gruppen forsto vanskeligheten av å holde en stablecoin stabil. Calibras Hvitebok (white paper) spesifiserte ikke presist hvilke likvide og trygge eiendeler Libra Association skulle ha i reserve for kjøp og salg av Libra hvis prisen skulle svinge. De innrømmet ikke at det som skulle være en trygg og likvid eiendel ganske fort kunne bli illikvid og utrygg.

Hviteboken erkjente heller ikke risiko for finansiell stabilitet eller behov for en långiver i Libras ytterste nødsfall. Hvis Libra, enkelt og greit, skulle forbli et betalingsredskap, kunne slike bekymringer avfeies. Men så fort det ville bli en viktig global betalingsvaluta, ville et system av Libra-baserte verdipapirer og derivater sannsynlig å vokse opp rundt det. Plutselige forandringer i pris kunne således være destabiliserende for det økonomiske systemet – og kreve markedsinngrep fra eierne. Gitt at Calibra øyensynlig ikke hadde tatt noe av dette i betraktning er det ikke overraskende at tilsynene var tidlig ute med å uttrykke sin bekymring.

Kinas folkebank forbereder seg på å lansere sine egne digitale valutaer.

Dessuten kunne en global stablecoin om deen var suksesrik, utgjøre en fare for pengepolitikk. I et fullstendig dollarisert land som El Salvador eller Ecuador kontrollerer eksempelvis i dag amerikanske Federal Reserve deres lokale økonomiske forhold. En utbredt anvendelse av Libra ville også kunne legge lokale økonomiske forhold under en håndfull sentralbankers kontroll, hvis Libra var knyttet til én valuta. Kanskje gledelig for land som El Salvador og Ecuador, men ikke for dem som verdsetter sine nasjonale sentralbankers mulighet til å tilpasse økonomiske forhold etter lokale behov.

Santander, J.P.Morgan og Kina

Positivt synliggjorde kunngjøringen av Libra to problemer: pris på betalinger over landegrenser og lite finansielt inkluderte utviklingsland:

Allerede forekommer det dramatiske endringer på betalingsfeltet. Multinasjonale banker som Santander bruker digitale plattformer innledet av startupen Ripple for å overføre betalinger mellom sine filialer i ulike land – i løpet av en brøkdel av den tradisjonelle tiden og til mindre kostnader. J.P. Morgan, den ledende banken på betalingsfeltet, forbereder seg på å lansere JPM Coin som vil bruke en lovlig (privat) bokkjede for å overføre penger mellom ulike finansinstitusjoner i ulike land. Og The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication har reagert på trusselen om å bli eliminert som mellomledd ved å utvikle sin egen digitale meldingstjeneste, SWIFT gpi.

Foto: pixabay

Videre har sentralbanker mellom Singapore og Europa etablert systemer for detaljhandelsbetaling med øyeblikkelig betaling og samtidig bokføring av transaksjonen – 24 timer daglig, syv dager i uka. De utforsker nå hvordan de kan knytte disse to sammen også internasjonalt. Og sentralbanker som Kinas folkebank forbereder seg på å lansere sine egne digitale valutaer og søker å markedsføre anvendelsen av disse i banker, firmaer og fra investorer i nabolandene.

Libras fremtid

Med andre ord er tiden hvor betaling over landegrenser tok fem dager og kostet fem prosent av transaksjonen over. Utsiktene til Libra ga sentralbanker, kommersielle banker og SWIFT et nytt motiv til å utvikle mer effektive mekanismer for å utføre raske betalinger. Nå har Libra som en ny løsning på problemet med betaling over landegrenser dermed blitt overflødig.

Men Libra er på fastere grunn når det kommer til finansiell inkludering. Kunngjøringen av en kommende Libra fremhevet ordninger som M-Pesa. Dette er en tjeneste der mennesker i Øst-Afrika betaler via telefonene sine, selv om de mangler en bankkonto. Men Libra fremhever også den relativt høye kostnaden på mobiloverføringer, og gjenspeiler det faktum at slike systemer drives av telegiganter.

En respons er å oppheve reguleringen av telecom-sektoren og stimulere til konkurranse. En annen vil være for sentralbanken å gå inn i digital betaling for detaljhandel. Kambodsjas nasjonalbank er et eksempel på en sentralbank som synes å bevege seg raskt i denne retningen.

Poenget er at om ikke myndigheter, tilsyn og sentralbanker gjør egne fremskritt for å inkludere alle, vil Libra bli foretrukket.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

Kapitalismens virkelighed og hinsides

NEOLIBERALISME: Kapitalistisk realisme er en betegnelse for den senkapitalistiske verden, hvor det ikke er muligt at forestille sig en anden og bedre verden – der er, hvad der er. Tog den neoliberale kapital form af en væg-til-væg ideologi, og udgjorde et affektivt regime? Og var ‘historiens afslutning’ ikke andet end et klasseprojekt?

Less is more

BILLEDKUNST: I løpet av en tretti års tid har store museer gått fra å være underfinansierte, søvnige steder til publikums-magneter og økonomisk viktige turistattraksjoner. Vi finner en motvekt i små museer – slike som i dette essayet omtales fra Hellas. Hva du velger å vise frem til andre, betyr mindre enn hvor du velger å gjøre det.

Frykten for verdens undergang

FREMTID: For første gang i sin lange historie står menneskeheten – muligens uunngåelig – overfor en økende og reell risiko for å bli utryddet på grunn av Homo sapiens’ hensynsløse aktiviteter. Effektene av grådighet, vold, uvitenhet, fanatisme, politisk kortsynthet, overbefolkning og overutnyttelse av alle tilgjengelige ressurser er forutsetningene for en ventet katastrofe.

Samfunnet på randen av et nervøst sammenbrudd

VELSTAND: Finnes det i det hele tatt en vei tilbake til samfunnet vårt slik det var før? Ifølge Stephan Lessenich er kapitalismen og velstanden i Vesten et resultat av utnyttelsen av koloniserte folk. Men ifølge ham ville det å avskaffe kapitalismen samtidig være å avskaffe demokratiet vårt.

Der 97 prosent av befolkningen lever på sultegrensen

AFGHANISTAN: Zarifa Ghafari står på BBCs liste over verdens 100 mest innflytelsesrike kvinner. Denne afghanske borgermesteren vet godt at hun er et symbol – men kanskje mest av alt en attraksjon.

Ny europeisk sikkerhetsarkitektur

UKRAINA/RUSSLAND: Forfatterne av denne boken mener de europeiske landene bør løsne på båndene til USA for å oppnå konstruktive resultater i det som kan betraktes som et europeisk sikkerhetsproblem. To parter kan bare oppnå sikkerhet sammen med den andre parten – ikke på bekostning av den.

Karikaturen og satirens rolle i informasjonskrig

VISUELT: Grafisk satire har blitt et våpen. Den første ‘karikaturkrigen’ oppsto mellom protestanter og katolikker. Karikatur dreier seg om – også iUkraina og Russland – å øke moralen i egne rekker ved å latterliggjøre fienden med alle mulige midler og stereotypier – og hylle sin egen side.

Denne lange avskjeden med foreldrene

PENSJONISTER: Vi blir flere eldre, og færre til å ta vare på dem. I Norge er det nå over én million alderspensjonister. Og hva når omsorgsrollene snus?

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.