Alle skal få en helsesøster å gå til – hver dag

Vi ønsker oss et krafttak for bedre psykisk helse med helsesøstrene i spissen.

Mani Hussaini

Én av fem barn og unge sliter med psykiske vansker. Ofte er det ikke mer enn en samtale med helsepersonell som skal til for å komme seg på rett spor. Dessverre møter altfor mange en stengt dør når de oppsøker skolehelsetjenesten. Konsekvensen av å ikke få hjelp med en gang er nedsatt funksjonsevne. Mange av ungdommene som må vente på bistand, fullfører ikke videregående skole. Tallene er dystre, og vi kan ikke lene oss tilbake og akseptere dem. Derfor har vi i AUF som en av våre aller viktigste saker å sørge for at ungdom får en bedre skolehelsetjeneste og et bedre psykisk helsetilbud.

Helsesøstre uten tid. I dag er det sånn at sju av ti helsesøstre ikke har tid til å utføre de oppgavene de er lovpålagt. De rekker ikke å jobbe forebyggende med elever, og unnlater å stille oppfølgingsspørsmål fordi de ikke har mulighet til å følge opp svarene de får. Sånn kan det ikke fortsette.

Under Høyre/Frp-regjeringen er det mange kommuner som sliter med sterkt presset økonomi, samtidig som de aller rikeste i samfunnet vårt får milliarder i skattekutt. Dårlig økonomi i kommunene skal ikke gå ut over elevenes psykiske og fysiske helse, og derfor er vi glade for at Arbeiderpartiet går til valg på en nasjonal bemanningsnorm i skolehelsetjenesten. Dette koster selvsagt penger, men det er mye dyrere å la være.

Psykiske lidelser koster. Vi vet at psykiske lidelser koster samfunnet vårt mellom 60 og 70 milliarder kroner hvert eneste år. Med en sterkere skolehelsetjeneste vil man kunne gå inn og forebygge tidligere, og dermed spare samfunnet for enorme summer. Slik vil man kunne hjelpe mange flere unge som sliter. Helsedirektoratet anbefaler en bemanningsnorm, og det er også dette helsesøstrene selv ønsker seg. Vi mener vi bør lytte til dem, til norske elever – og til alle andre som krever at vi tar et krafttak for bedre psykisk helse.

Helsesøsters dør skal stå åpen på alle skoler, hver eneste dag – ikke bare på Hartvig Nissen.

Jeg må innrømme at jeg elsker Skam. Serien gir et veldig realistisk bilde av hvordan det er å være ung i dag. Men én ting i serien er veldig usannsynlig: at helsesøster alltid er på skolen enten Vilde har klamydia i øyet, er gravid eller det er noe annet. Man kan ikke planlegge å ha en dårlig dag mellom 10 og 14 på tirsdager. Med Arbeiderpartiet i regjering skal helsesøsters dør stå åpen på alle skoler, hver eneste dag – ikke bare på Hartvig Nissen.

Kommentarer
DEL