F-ordet for de rødgrønne

Valgresultatet i 2005 var knapt nok klart før den nye regjeringen fjernet familieministeren. Siden har vi knapt hørt regjeringen snakke om familien.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15.08.2008

Dessverre har de glemt at familien er grunncellen i samfunnet. Familier skaper trygghet, stabilitet og befolkningsvekst, noe samfunnet burde belønne.

Regjeringen har fellesskap som en av sine grunnverdier, men de er enormt feige og ser bort fra at alle statistikker viser at barn som vokser opp i stabile forhold med to foreldre, står best rustet til å ta fatt på livet. Vi skal ha gode ordninger for alle, men samfunnet må i større grad oppmuntre til det viktigste fellesskapet – nemlig familien. Fordi vi vil tjene på det i fremtiden.

Kunnskapstester som har vist at norske elever presterer dårlig i forhold til land vi liker å sammenligne oss med, og ventelister som avslører at ungdom må vente i gjennomsnitt 90 dager før de får hjelp i psykiatrien, fører til store debatter. Det skrikes om mer penger i skolen og om økte overføringer til psykiatrien. Men man glemmer helt at skolen og helsevesenet gjenspeiler resten av samfunnet.

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP) gjennomførte en undersøkelse der 98 prosent av fangene sier at kontakt med venner og familie er det viktigste for dem under soningen. En omfattende amerikansk studie underbygger dette. Studien har pågått siden 1950 og forskerne har fulgt tidligere ungdomskriminelle som i dag er over 70 år gamle. Undersøkelsen viser at det å få seg ektefelle eller kjæreste er et vendepunkt som kan få kriminelle tilbake på rett kjøl.

Når samfunnet ikke gjør mer for å sikre at familier holder sammen, der oppveksten er trygg og stabil, ja så blir også resultatene deretter! Man kan ikke forvente at seksåringer sitter stille og har respekt for læreren dersom de ikke har fått en oppdragelse som har lært dem at de skal ha respekt for voksne mennesker. Man kan ikke forvente at ungdom skal ha sterk psyke og tro på stabilitet og livslange forhold når hjemmet deres går i oppløsning. Det er på tide å slå et slag for familien!

Det er ikke tilfeldig at de aller fleste i Norge stopper med to barn. Det koster for mye å fostre opp flere enn to. Dagens skattesystem straffer barnefamilier. Det burde være en selvfølge at samfunnet legger til rette for og stimulerer til at det fødes flere barn, og at dette skjer i mest mulig stabile forhold. KrFU mener vi burde innføre en mulighet for barnefamilier til å fordele inntekten på begge personene og skatte deretter. Akkurat som man i dag gjør med lån og formue. Vi må sikre alle barnehageplasser, og vi må øke kontantstøtten for å sikre valgfriheten for småbarnforeldrene. Engangsstøtten ved fødsel som i dag er på stusselige 33.000 kr, må snarest justeres opp til 3G (ca 200.000).

Samtidig er det på tide at man ser at familiene trenger tid sammen. Det blir spøkefullt sagt at mens man for tyve år siden hadde én time om dagen sammen, har man i dag bare fjorten minutter. Dessverre er det ikke en spøk, men et stort samfunnsproblem. Jeg mener småbarnsfamilier burde få fem ukers ekstra ferie og det skulle vært en selvfølge at alle nybakte foreldre og nygifte/nyregistrerte samboere fikk tilbud om samlivskurs. Småbarnsforeldre burde også fått en mer fleksibel arbeidstid, der både sekstimers arbeidsdag eller firedagers uke kunne vært diskutert.

Familiepolitikk er grunnlaget for hele det samfunnet vi har. Å investere i familier er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. Dessverre virker det som om regjeringen synes snakk om familie er som å banne i kjerka. Det er synd vi må leve ett år til uten en familieminister.

Gratis prøve
Kommentarer