Exit Britannia

Storbritannia har meldt seg ut av EU, men er framleis i Europa. Heidi Sævareids forelsking i Storbritannia har gått over. Men dei bur framleis ilag. Kva gjer ho? Ho tar fram humoren.

Life in the UK

Heidi Sævareid

Flamme Forlag

Norge

«Hei, Storbritannia! Eller – kan jeg kalle deg England? Er det greit? Jeg mener jo hele deg, altså Great Britain, United Kingdom. Men du er liksom England for meg. Og sånn tenker vel du også? Du er den viktigste i konstellasjonen. Skottland, Wales og Nord-Irland er noe annet.»

Hei, lesaren! Der fekk du lese byrjinga på eit slags brev om Storbritannias utmelding av EU, og om den splittinga som skjer innanfor landets grensar etter folkerøystinga om Brexit. Men brevet, eller essayet, eller boksingelen handlar om meir enn splittinga av samveldet og av Europa: Denne personlege teksten handlar òg om det å vere innvandrar til Storbritannia – om det som skjer med henne, og andre innvandrarar, når det nye heimlandet melder seg ut av EU. Sannsynlegvis må mange dra. Familiar kan bli splitta. Frå å vere eit innvandrarvennleg land, med stor røynsle i og evne til integrering, krev Storbritannia snart at innvandrarar må levere omfattande søknadar for å få bli buande. Flervalstesten «Life in the UK» er ein del av søknaden og har ein stor rolle i Heidi Sævareids bok-singel. Så stor at eg vil kalle den ein bærande struktur. Eit brev – og ein slags fleirvalstest i eitt, altså. Kva blir det?

Det blir ikkje enkelt. Men verda er ikkje enkel, skriv Sævareid i ei anna bok som nyleg kom: Bruddlinjer (2017). Life in the UK blir eit intrikat og elegant oppgjersbrev. Ein kan kalle det ein original take on den gamle epistolariske forma.

Denne personlege teksten handlar òg om det å vere innvandrar til Storbritannia.

Epistolaret er gjerne ein kort roman skrive i brevs form. Dei første var spanske, franske og portugisiske og var kjærleiksbrev. Epistolaret kan ha ein avsendar, eller det kan vere ein dialog. I Life in the UK er det faktisk to avsendarar. Sævareids eg svarar på testen som Storbritannia gir henne. Danna som hen er, svarar eget med adressatens eigne språk. Det er eit intrikat brev, og elegant som dronning Viktoria. Samtidig er brevet ei førebuing på «Life in the UK»-testen. Ein test som kan hjelpe forteljaren til å fortsetje å vere i Storbritannia, trass i at forelskinga har gått over.

Kultur og danning. Sævareids forteljar busette seg i England out of love. Eget skildrar ein kjærleik til den engelske røysta, som vi har høyrt på TV og radio frå vi var små; til det engelske språket, som er kulare og større enn vårt eige; og til David Attenborough, scones og sjølvsagt musikken – då særleg David Bowie, som sjølv flytta frå Storbritannia. Forteljaren kjenner England betre enn England kjenner Noreg. Men at England er så oppteken av seg sjølv, er ikkje eit problem. Tvert imot. Problemet oppstår når forteljaren kjenner seg avvist. Forteljaren reagerer sofistikert, med å sjå kompleksiteten i sitt object of desire. For Storbritannia er paradoksalt, som dette brevet. Brevet er eit privat lite Brexit. Eit Prixit. Samtidig er det eit forsøk på å forbli i Storbritannia.

Språket er smart, skarpt, korrekt, og stundom isande kaldt.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here