Evensmo inn i Ny Tid/Orientering

Veteranen Rolf Reikvam blir styrets nye talsperson i Ny Tid. Fredsforkjemper Ivar Evensmo, sønn av avisas første redaktør, blir ny medeier og nest største aksjonær. Mens flere fra miljø-, mangfolds- og fredsbevegelsen kjøper symbolske aksjer for å støtte Norges globale ukemagasin. Her er status etter dagens pressekonferanse.

Ny start. Nye styremedlemmer i Ny Tid blir Rolf Reikvam (talsperson) og Gro Standnes (bildet nedenfor, kreditt: SL), begge med tilknytning til avisa. I tillegg kommer det inn nye aksjonærer og en ny hovedmedeier.

Dette ble presentert av Ny Tid på en pressekonferanse torsdag ettermiddag 17. februar på Stortorgets Gjestgiveri – restauranten som av Orientering-kretsen ble kalt «Nattasylet» på 50- og 60-tallet, da redaksjonsarbeidet ofte varte til langt på natt.

To dager før Ny Tid, hvori opptatt Orientering, fyller 58 år ble det klart at seniorrådgiver Ivar Evensmo blir nest største aksjonær (etter Bahar Media). Evensmo er sosialantropolog, seniorrådgiver i Norad, tidligere Fredsforskningsinstitutt-rådgiver – samt sønnen til forfatteren Sigurd Evensmo, Orienterings første redaktør i 1953 og sentral helt til avisa gikk inn i Ny Tid i 1975.

Evensmo har nå kjøpt 12.000 aksjer, som utgjør 10 % av aksjeantallet, som etter en emisjon er økt fra 100.000 til 120.000. Han blir dermed nest største aksjonær i avisa, samt formelt medeier med mer enn 1/10 av aksjene.

– Det er en symbolhandling. Jeg regner ikke med å få rare utbyttet av denne investeringen. Dette gjør jeg for å gi en anerkjennelse til den journalistikken Ny Tid står for. Magasinet har vist at de står på en global radikal plattform som jeg vil støtte, uttalte Evensmo til NTB.

Ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud, som kom inn i Ny Tid-miljøet i 1986 og skrev sin første Ny Tid-artikkel i 1990, takket på pressekonferansen for den støtten Evensmo hadde gitt til det prisbelønte ukemagasinet de siste årene. Dette gjaldt helt siden den partipolitiske uavhengigheten ved lanseringen av magasinet for fem år siden, 27. januar 2006. På en enstemmig generalforsamling ble det da vedtatt at største aksjonær, det nyslåtte regjeringspartiet SV, overdro alle sine aksjer til Damm/Egmont, som så investerte i en relansering av avisa.

– Ivar var blant de Orientering-tilknyttede som allerede i 2006 hadde tro på vårt prosjekt med bedre å ivareta avisas globale tradisjon tilbake til 50-tallet. Han kom med gode innspill på pressekonferansen da vi fikk Mentor Medier (Vårt Land/Dagsavisen) som eiere i 2008. Og jeg hadde også svært god nytte av Ivars vidsyn og solidaritetsperspektiv før Ny Tid lanserte sitt «Globalradikalt manifest. En tredje vei for vår tid» høsten 2009, uttalte Herbjørnsrud på pressekonferansen.

I tillegg til Evensmo har også flere idealistiske organisasjoner eller personer med tilknytning til disse, blitt småaksjonærer. Norges Fredsråd er blant de som har kjøpt symbolske 1 % av aksjene. Leder Hedda Bryn Langemyr var selv tilstede på pressekonferansen:

– Vi vil være med å støtte Ny Tid siden vi opplever at avisa har et bevisst fokus på det som skjer innenfor det globale fredsengasjementet. Ny Tid utfyller slik de andre avisene i Norge, gir videre perspektiver, og dette er noe som er naturlig for oss å støtte, sa Langemyr på pressekonferansen.

Av andre nye aksjonærer med 1 prosent andel er Antirasistisk Senter, Andrew Kroglund (i Utviklingsfondet) og Orientering-skribentene Gro Standnes og Anna Tranberg, mens Sylo Taraku (NOAS) har 0,5 prosent.

– Ønsket er å få til en gradvis utvidelse av eierskapet, slik at flere av de som naturlig sokner til avisa kan . Det er langt flere aksjonærer som har meldt sin interesse, men som ikke nådde fristen, så det vil i nærmeste framtid komme nye sjanser for aksjonærer, uttalte Herbjørnsrud.

På pressekonferansen kom det også for første gang fram at den venezuleansk-amerikanske Oslo Freedom Forum-lederen Thor Halvorssen aldri har eid mer enn 10 prosent av aksjene i Ny Tid etter overtagelsen fra Mentor Medier den 1. mai 2010. Debatten om Halvorssen tok av etter at en avis påsto på sin førsteside: «Omstridt høyreideolog redder Ny Tid: KJØPER VENSTREMAGASIN». Et par aktører presenterte det som om Halvorssen eide og styrte avisa. Nå går Halvorssen, representert i styret med Per Elvestuen, under 10-prosentgrensen og blir vanlig aksjonær med ni prosents andel.

– Det er gledelig at medieoppslagene i mai, som var basert på feil faktagrunnlag, ikke har ødelagt for vårt forhold til de globalt orienterte miljøene. Mentor Medier avslo 24. mars i fjor først å overføre Ny Tid til en gruppe basert på redaksjonens forslag om en gruppe tilknyttet Orientering-kretsen – og da gjorde Halvorssen jobben med å få eierne til å frigi avisa, siden Ny Tid ikke fikk bli med da Le Monde diplomatique gikk ut fra Mentor 1. april. Med ny hovedmedeier, nytt styre og idealistiske organisasjoner representert nå i 2011, har vi et godt grunnlag for bedre å videreutvikle avisa, uttaler Herbjørnsrud.

I vedtektene for Ny Tid & Orientering AS er det siden mai i fjor kommet inn at formålet med AS-et er å «å utgi ukeavisa ‘Ny Tid – hvori opptatt Orientering, både på papir, nett og i elektroniske medier, i forlengelse av publikasjonens tradisjon siden grunnleggelsen i 1953».

Ny talsperson for styret i Ny Tid & Orientering AS blir lærerutdannede Rolf Reikvam, tidligere stortingsrepresentant for SV (1997-2009) og nå frittstående rådgiver. Han har kjennskap både til Ny Tid og til de som er ansvarlige for driftingen av Ny Tid, tyrkisknorske Bahar Media på Hasle i Oslo, representert ved adm. dir. Ramazan Ay. Bahar går nå ned fra 90 prosent eierandel til omtrent 77 prosent.

– Jeg kjenner godt til både Ny Tid og Ay fra før av, og jeg finner det både viktig og naturlig å bidra i styret når jeg blir spurt. Jeg har fått mer tid ledig det siste året, så jeg håper å kunne bidra framover, uttalte Reikvam. Med seg i styret har han fått Gro Standnes, tidligere Orientering-skribent og tidligere leder for Skolenes Landsforbund.

Økonomisk sett viser det foreløpige resultatet for 2010 det beste året som magasin så langt. Mens Mentor Medier førte opp at Ny Tid gikk med 1,9 millioner i underskudd i 2009, er tallet nå nede i noe over 300.000 kroner i minus for 2010. Det ble ikke gitt tilskudd til selskapet fra noen av eierne i 2010, i kontrast til påstander fremmet i pressen. Det ble i desember opptatt et kortvarig lån på 300.000 kr fra Orientering-bidragsyter Anna Tranberg, ellers har selskapet vært ved å gå i balanse.

Ny Tid har benyttet seg av Mentor Mediers kundeservice og abonnementsalgstjenester i 2010. Det er anslått at det vil bli bli en nedgang i opplagstallet i denne perioden. Først fra 1. januar 2011 overtok NTO AS kundeservice og abonnementssalget fullt og helt.

– Vi ser positivt på mulighetene nå som vi fra og med 2011 får drifte Ny Tid uten tidligere avtaler, uttaler Herbjørnsrud.

– Vi ser fram til at Reikvam i styret og andre samarbeidspartnere kan komme med innspill til hvordan Ny Tid kan ta igjen det tapte, sier økonomiansvarlig Ramazan Ay.

Norsk kulturråd har også økt tro på Ny Tid. 4. februar ble det klart at årets tildeling øker fra 2,8 (2010) til 3,0 millioner kroner. Det blir fra utvalget nå påpekt at «det allmenne perspektivet er blitt styrket siden forrige vurderingsrunde». Fritt Ord tildelte i desember 250.000 kroner i prosjektstøtte til Ny Tid.

Retrievers medieundersøkelse fra januar 2011 viser at Ny Tid er blitt langt mer referert i norsk offentlighet, og slik har fått mer gjennomslag, enn andre ukeaviser som Morgenbladet og Dag og Tid. Undersøkelsen viser at Ny Tid ble Norges mest siterte periodiske publikasjon de tre siste år, for hele perioden 2008-2010.

Kommentarer