Europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Soft Power-Oguz Gürel (Turchia)-Nato. Se Libex.Eu

Verden er dominert av uforutsigbarhet, spenninger og konflikter mellom USA, Kina og Russland. En av Norges fremste stemmer i forsvarsdebatten, oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, peker på dilemmaene et mer selvhevdende EU står overfor:

«Dersom EU vil gå i front for å fremme en liberal verdensorden, vil det også dukke opp et vanskelig dilemma: Skal EU stå med rak rygg og fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper i møte med autoritære rivaler fra Kina og Russland? Eller skal EU heller fremme en pragmatisk multilateralisme, siden EU er bedre tjent med at stormaktene USA, Kina og Russland kommer til enighet? For om EU står last og brast med sin liberale verdiarv, vil verden antakelig bli mer polarisert. Dermed vil også det multilaterale systemet som EU er en del av, risikere å bli handlingslammet. Men på den annen side: Om denne pragmatismen får gjenklang i Brussel, vil også EUs grunnleggende verdier, som ytringsfrihet og respekt for rettsstaten, svekkes. Dermed kan det være at selve grunnmuren i det europeiske fellesskapet forvitrer. Ikke på grunn av press fra de autoritære rivalene i øst, men fordi unionen råtner på rot innenfra.»

«Det er ikke uten grunn at Ukraina betyr ‘grenseland’ på slavisk.»
Tormod Heier

Heier mener EU bør prioritere sin utenriks- og sikkerhetspolitikk: « En slik prioritering kan for eksempel starte ved at man går tilbake til røttene om hvorfor EU-forløperen – Det europeiske kull- og stålfellesskapet fra 1952 . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal