Europas krise er filosofisk


Europa lider under en uklar krise: Kreftene som skulle forene oss, er fraværende, mens de motsetningene som skulle drive frem noe nytt, er for vage. En filosofisk klargjøring av sykdommen må til for å forberede en sunn politisk kamp. 

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2018-05-02
A Philosophy for Europe
Forfatter: Roberto Esposito
Forlag: Polity Press, UK

Roberto Esposito har de siste tiårene markert seg som en av Italias fremste og mest tilgjengelige tenkere, og er først og fremst kjent for sine bøker om fellesskapet: Immunitas og Communitas. Tenkningen av samfunnet (communitas) henger sammen med en tenkning av immuniteten, fordi ethvert samfunn er som et felleskap beskyttet mot en fiendtlig utside. Det som hos Schopenhauer og Nietzsche var en spekulativ livsfilosofi, har gått veien via Foucaults sene arbeider og blitt til en «biopolitisk» tenkning. Striden står om livsbetingelsene både for de enkelte kropper og for samfunnslegemet som helhet.

Også hos Esposito er det en uttalt forbindelse til Foucaults «biopolitikk» – som berører helse, seksualitet og død – så vel som til den sene Heideggers tanker omkring teknologi og naturen. For Esposito blir også de to verdenskrigene – særlig den andre – avgjørende. Dette er ikke bare fordi dette var tiden der Heidegger hadde sine mørkeste år og lot sin …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal