To flyktningbarn ankommer Pireus i Hellas. Foto: AFP PHOTO / Louisa Gouliamaki.

Europamesterskap i streng asylpolitikk


Regjeringens tilleggsnummer for å finansiere økningen i asylsøkere fører også med seg en rekke innstramninger: alt fra strengere krav for familiegjenforening til kutt i støtten til innvandrere på mottak. Målet er å få færre til å reise til Norge ved å gjøre livet til flyktningene vanskeligere. Det er et dårlig utgangspunkt for å utforme en […]

Email: tord.hustveit@venstre.no
Publisert: 2015-11-11

Regjeringens tilleggsnummer for å finansiere økningen i asylsøkere fører også med seg en rekke innstramninger: alt fra strengere krav for familiegjenforening til kutt i støtten til innvandrere på mottak. Målet er å få færre til å reise til Norge ved å gjøre livet til flyktningene vanskeligere.
Det er et dårlig utgangspunkt for å utforme en god asylpolitikk. Et bredt politisk kompromiss er en god idé, men premisset må være at Norge møter flyktningstrømmen både med hjerterom og med villighet til å ta tøffe valg. Vi skal ta imot de asylsøkerne som kommer til Norge, og de kvoteflyktningene Stortinget allerede har vedtatt at vi skal ta inn. Dette er vi nødt til å gjøre samtidig som vi øker bevilgningene til nødhjelp i nærområdene og opprettholder den vanlige kvoten for flyktninger fra andre kriserammede deler av verden.

Upopulært. Vi er også nødt til å forholde oss til kostnadene ved å ta imot flyktningene. Den viktigste enkeltfaktoren for hvor store kostnadene blir, er integrering. God integrering er viktig. Derfor stiller jeg spørsmål ved Regjeringens kutt i norskopplæring og deres manglende villighet til å tenke nytt om arbeid og sysselsetting. Vi er nødt til å endre et system som passiviserer flyktninger. Vi må skape et system som oppmuntrer til og berømmer initiativ.
Samtidig må vi se nærmere på hvordan velferdsstaten fungerer, hvilke ordninger som hemmer integrering, og hva vi kan gjøre for å forbedre oss. Dette et tiltak som vil bedre integreringen. Dessverre er dette vanskelig og upopulært. Dermed risikerer vi at politikere som skal vise handlekraft i møte med flyktninger, ender opp med å gjennomføre symboltiltak som gjør livet til flyktninger vanskeligere og ikke tar tak i de reelle utfordringene vi står overfor.

Symbolsaker. En rekke europeiske land har gjennomført innstramninger og tiltak for å gjøre flyktningenes liv vanskeligere. Lite tyder på at dette gjør at færre reiser til Europa – men det påvirker hvor flyktningene velger å dra. Flyktningkrisen minner oss på hvor sammenvevd vi er på tvers av landegrensene, og hvordan det vi gjør i Norge, påvirker andre land.

Flyktningkrisen minner oss på hvor sammenvevd vi er på tvers av landegrensene.

Europeisk innvandringspolitikk er i ferd med å utvikle seg til en allmenningens tragedie. Heller enn å utvikle effektive ordninger for mottak og bosetting av dem som har …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal