Europa stenger dørene

Norge og EU strammer ytterligere inn på asylpolitikken. Den påståtte flyktningstrømmen er en vrangforestilling, hevder Amnesty.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.06.2008

I dag, på Verdens flyktningdag, skal Stortinget ta stilling til den rødgrønne regjeringens omstridte forslag til innstramninger i norsk asylpolitikk for Stortinget. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kommer til å gå på talerstolen med forslag om at Norge i større grad skal benytte seg av Dublin II-konvensjonen, som gir Schengenland anledning til å returnere asylsøkere til første søkerland. Også økt trykk på retursending av søkere med avslag, flere grensenære kontroller og tøffere krav til familiegjenforening står på prioriteringslisten.

Samtidig viser en ny rapport fra FNs høykommisær for flyktninger at bortimot 37, 5 millioner mennesker er på flukt rundt omkring i verden. Av disse er 11,4 millioner flyktninger i utlandet, mens 26 millioner er såkalte internt fordrevne. Amnesty International Norge mener regjeringen handler stikk i strid med egne løfter.
– Vi mener innstrammingene står i sterk kontrast til den rødgrønne regjeringens Soria-Moria erklæring om en mer human flyktning- og asylpolitikk, og bare avspeiler vrangforestillingen om at det kommer så mange flyktninger til Norge, sier Beate Slydal i Amnesty Norge til Ny Tid.

– En myte

Til tross for at antall asylsøkere til Europa har økt det siste året, viser flyktningregnskapet at de færreste som er på flukt, finner veien til Europa. De aller fleste forblir flyktninger i eget land – uten juridisk flyktningstatus. Mange krysser også grensen til nærmeste fattige naboland.
– Paradoksalt nok er det svært få flyktninger og asylsøkere som finner veien til Vest-Europa – og enda færre til perifere og hustrige land som Norge. Argumenter som at «det kommer en strøm» av flyktninger er rent tøv, sier Slydal i Amnesty.

Slydal mener at selve perspektivet må snus på hodet – fra toppnivå til gata.
– Forestillingen om at det kommer så mange flyktninger til Norge har satt seg dypt. Regjeringen bærer et stort ansvar for å ha gitt legitimitet til denne holdningen, blant annet ved å bruke begreper som «flyktningstrøm», sier hun.

Av de over elleve millionene som FNs høykommissær har definert som flyktninger, og som dermed er beskyttet mot retur, kommer under én prosent til Norge, påpeker Slydal.
– EU-landene er lite flinke til å skille mellom de ulike gruppene av for eksempel flyktninger og immigranter. De ulike gruppene blandes ofte sammen til en stor gruppe av «innvandrere», hvor negative aspekter blir overdimensjonerte og hauset opp. Dette ser vi også tydelig i Norge. De stadige henvisningene til kriminalstatistikk og «innvandrere» er et eksempel på dette, mener Slydal.

Les mer i ukas utgave av Ny Tid

Kommentarer