EU vil ikke la Norge bestemme

Det er naivt å tro at EU vil legge om sin fiskeripolitikk for å få tre nordatlantiske fiskerinasjoner som medlemmer, sier stortingsrepresentant Åsa Elvik.

Ny Tid

Tidligere norsk fiskeriråd i Brussel, Torben Foss, mener at det er sannsynlig at EU vil lytte til og etterkomme krav fra Norge, Færøyene og Island for at disse skal bli medlemmer i unionen. Han mener at hvis disse tre nasjonene samkjører sine krav til EU, så vil EU være villig til å komme med en rekke innrømmelser som vil blidgjøre fiskerinæringene.

Torben tror at EU vil hensyn til de spesielle forholdene i disse tre nasjonene, hvis de vil ha dem som medlemmer. Og det tror han at det er vilje til.

SVs nærinspolitiske talskvinne på Stortinget, Åsa Elvik, tror ikke på det Torben Foss sier.

– Han underslår en rekke faktorer og tar for lettvint på spørsmålet. EU handler om interesser og makt, og her er det makta som rår når det oppstår uenigheter. Island, Færøyene og Norge blir små i kampen mot de store nasjonene og interessene i EU, sier Åsa Elvik.

Ifølge Elvik er det ikke så enkelt som å si at Island, Færøyene og Norge bare kan koordinere sine krav og siden stå smalet under forhandlinger om medlemskap.

– Interessemotsetningene mellom de nordatlantiske nasjonene er også stor. Særlig har Norge og Island hatt mange områder der de ikke har greid å finne løsninger på blant annet forvaltning av fiskebestander, sier Elvik.

Hun peker på at de tre nasjonene har ulike regelverk, interesser og måter å takle utfordringene på. Det er ikke sikkert at det er mulig å koordinere disse standpunktene til en felles plattform, mener stortingsrepresentanten.

EUs kjemper

Åsa Elvik mener at Torben Foss utgangspunkt er urealistisk, også selv om de tre nordatalntiske nasjonene skulle greie å bli enige om en felles front i medlemskapsforhandlingene med EU.

– Det er ingenting som tilsier at de store fiskerinasjonene i EU vil sitte på gjerdet og la Norge få det som det vil. Et land som Spania har en stor fjernfiskeflåte som trenger nye farvann å fiske i. De vil helt sikkert ikke la tre nye fiskerinasjoner komme inn i EU og diktere fiskeripolitikken til unionen, sier Åsa Elvik.

Elvik påpeker at EU står for en fiskeripolitikk som går imot det meste av det blant annet Norge står for.

– EU har store problemer med sine fiskerier. De har ikke vist evne til å tilpasse flåten til de tilgjengelige ressursene og unionen subsidierer fremdeles sin fiskeflåte. EU har heller ikke vist evne til å ta utkastproblematikken på alvor. Slike utfordringer må EU ta, og det har de ikke gjort hittil, sier Åsa Elvik.

Meningsløst

– Det er ingen tvil om at norske eller felles nordatlantiske krav under forhandlinger om medlemskap vil bli møtt med motkrav. Å tro noe annet er naivt.

Hun foreslår at Norge går sammen med Island og Færøyene og finner felles stsandpunkter på for eksempel tolkningen av havrettstraktaten.

– Det ville vært mye mer nyttig for oss å komme til større enighet med andre kyststater. Vi må ikke glemme at EU handler om makt. Det faktum må ikke underslås. EU har ikke sammenfallende interesser med Norge. Derfor er det meningsløst å tro på at vi vil møte noen spesiell velvilje i Brussel, sier Åsa Elvik.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.