Etterlyser ideologi i valgkampen


Den norske valgkampen handler mest om å fordele økt rikdom, mens de tyngre prinsippielle debattene har uteblitt, mener utenlandske journalister som dekker stortingsvalget.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-09-07

Den norske valgkampen følges av utenlandske medier. Men de fleste sliter med å finne de gode og interessante sakene som de kan servere for sine lesere, seere eller lyttere i utlandet.

– Valgkampen har vært en merkelig historie. Tunge spørsmål som forholdet til EU, innvandring og miljø har ikke fått plass i valgkampen, sier Björn Lindahl. Med base i Oslo dekker han Norge og norsk politikk for blant annet finlandssvenske Hufvudstadsbladet, danske Politiken og de svenske Göteborgs-Posten og Svenska Dagbladet.

Han viser til at valgkampen i stor grad handler om hvordan den økte velferden skal fordeles mellom nordmenn. Björn Lindahl har i sin dekning også lagt merke til at de politiske partiene ikke klarer å samle folk til valgmøtene.

– Velgerne viser liten interesse for det partiene vil ha på dagsorden. At partiene ikke makter å finne de riktige sakene viser demonstrasjonen på Youngstorget i Oslo forrige lørdag. Dette var den største enkeltmanifestasjonen under hele valgkampen. Det er verdt å bite merke i at dette var et arrangement der de politiske partiene ikke deltok, men flere titalls fagforeninger, Attac og fredsorganisasjoner, sier Bjørn Lindahl.

Lite å rapportere

Bengt Lindroth dekker valgkampen for Sveriges Radio. Han mener at når han ser på de sakene som tas opp i valgkampen, så er dette områder som vi kjenner igjen fra både dansk og svensk valgkamp.

Abonnement kr 195/kvartal

– Vi ser de samme diskusjonene om eldreomsorgen, helsevesenet og andre viktige velferdssaker i de tre skandinaviske landene. Eneste forskjellen er at skolen og skolemiljøet har fått en tydeligere plass i den norske valgkampen enn det vi har sett i de to andre landene, sier Bengt Lindroth.

– Det mest spesielle med denne valgkampen er at Arbeiderpartiet ønsker å regjere sammen med to andre partier. Dessuten er det knyttet historie til at SV ønsker å gå inn i en regjering. Det har ikke skjedd tidligere i Skandinavia. Dansk SF var tett på en regjeringsdeltakelse på sekstitallet, mens det i Sverige er utenkelig at Vensterpartiet vil inngå i en regjering sammen med sosialdemokratene.

Bengt Lindroth savner en diskusjon om hvordan nye arbeidsplasser skal skapes i Norge.

– I hvilken del av samfunnsøkonomien skal de nye jobbene komme. De to alternativene snakker om å få ned ledigheten, men debatten virker betydelig tammer i Norge enn i de andre landene.

Gísli Kristjánsson, som jobber for den statlige …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?