Etterlyser globale paroler

Er 1.mai blitt for snever? Her er forslagene til paroler som gjør dagen mer internasjonal.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

1. mai er blitt en for marginal markering, fordi den er for nasjonalt fokusert. Dette mener flere organisasjonsledere Ny Tid har snakket med.

Mekonnen Germiso, forskningsleder i Framtiden i våre hender og Ingrid Næss-Holm, leder i Changemaker, mener at SV og Aps paroleforslag for det meste kun handler om Norge og etterlyser et bredere syn når det gjelder internasjonal solidaritet.

– Fokuset på internasjonal solidaritet burde stå langt sterkere. Kampen mot sosiale helseforskjeller må foregå globalt. Mens en lege i Norge har 320 pasienter, er det samme tallet i Malawi på 50.000. Da blir det snevert å bare fokusere på Aker sykehus, mener Holm om Aps paroleforslag «Til kamp mot sosiale helseforskjeller – sats på Aker sykehus».

Germiso i Framtiden i våre hender synes på sin side at SVs forslag til paroler handler for mye om å verne om mennesker i Norge og for lite om internasjonal solidaritet. Med unntak av parolene «Solidaritet med Palestina – Boikott Israel», «Fred i Afghanistan: Stopp Krigen» og «Sats kollektivt. Bilfritt sentrum».

– Det er ingen paroler som handler om hvordan arbeidere i andre land har det. Man bør være mindre nærsynt, påpeker forskningslederen.

Holm sier at årets viktigste 1.mai-paroler viser internasjonal solidaritet, handler om klimaendringene og det internasjonale finans- og handelssystemet.

-Mye av ansvaret ligger i vår del av verden, men våre beslutninger rammer vanlige folk i sin hverdag langt unna. Og solidaritet handler ikke om å vise omtanke, men å ta ansvar, mener Changemaker-lederen.

Thorbjørn Røe Isaksen, avtroppende leder i Unge Høyre, sier til Ny Tid at 1. mai jo egentlig er den politiske venstresidens dag, der venstresiden følgelig demonstrerer. Likevel mener også han at 1.mai-paroler som viser internasjonal solidaritet er svært viktig.

– Men hvis jeg skulle gå i 1.mai-tog ville jeg ha gått med paroler som handler om solidaritet med den tredje verden og paroler om blant annet fattigdomsbekjempelse, kjønnslemlestelse og menneskehandel, sier Isaksen.

Løs matpriskrisen

Både Mekonnen Germiso og Ingrid Næss-Holm er enige om hva parolen som omhandler verdens matkrise bør være, og de kommer med forslag til hvordan det problemet løses på lang sikt.

– Et rettferdig handelssystem er den endelige løsningen. Samtidig må det bevilges mer penger for å løse den verste krisen. Dette må skje uten å bruke dumping, noe som kan ødelegge lokale markeder. En parole kan være «Løs matvarekrisen», men det trengs selvsagt en del fotnoter hvis man skal ha med hele løsningen i dette komplekse spørsmålet. Jeg tror for eksempel ikke at biodrivstoffproduksjonen har hele skylden, mener Holm.

Mekonnen Germiso i Framtiden i våre hender har også gode forslag til 1.mai-paroler.

-«Løs matkrisen – handling nå!», kunne vært en parole fordi den pågående matkrisen er et akutt og alvorlig problem. Også «En lønn å leve av – for alle i verden», fordi det bør startes en internasjonal kampanje for at alle skal ha en lønn å leve av og at det ikke bare gjelder for folk i Norge. I tillegg kunne «Ja til norsk landbruksstøtte i Afrika», vært en viktig parole fordi det må investeres store summer i jordbruksproduksjonen i fattige land. Landbruksstøtten i rike land bør reduseres og dumpingeksport må opphøre, mener Germiso.

Han liker «Felles klode – felles ansvar» som er samarbeidskomiteen LO/ Aps slagord for årets feiring og innsamlingsaksjon til Norsk Folkehjelps prosjekter i Sudan. Det bidrar til et globalt perspektiv på 1. mai dagen.

-Det er bra at LO fokuserer på nødlidende i Sudan. Ellers er det bare et tradisjonelt fokus på velferd i Norge og på politiske rettigheter. Det er ingenting som går på mat, klær og velferd for arbeidsfolk og arbeidsløse i fattige land. Det finnes også en fagbevegelse i fattige land og jeg synes det er merkelig at dette

blir glemt av nordmenn på 1. mai, understreker han.

---
DEL