14. juli 2016 | Artikkelen er utdatert. Les om NY TID som kvartalsmagasin.

Kjære leser.
Vi har nå vært månedsavis i ett år. Så hvem er vi?

For Ny Tid er det ikke arrogant å reflektere litt dypere enn dagsmediene. Heller ikke å ha for vane å se Norge som liten i en større, internasjonal sammenheng. Og det er slett ikke arrogant å stille krav til sine lesere. Ikke i en månedsavis.
Vi lager en avis for våkne, samfunnsengasjerte mennesker som leser og tenker. For mennesker som er overbevist om at verden ikke lar seg måle i terningkast. En sekser til Karl Ove Knausgård og en firer til Joachim Trier? Du verden! Nei, vi lar heller opplagssultne kolleger tilpasse seg det markedet de selv har skapt. For et år siden la vi om ukeavisen Ny Tid til månedsavis. En avis som til nå har kommentert, analysert og formidlet norske og internasjonale hendelser i 63 år. En avis som har hatt sjel nok til å overleve flere seriøse avlivningsforsøk. La meg benytte anledningen til å fortelle litt om hva en månedsavis kan være:

Saken. Vi er en avis som tror på ordet, derfor dominerer skribentene, ikke fotografene. Vi tror også på å sette sak fremfor person. Selv om personifisering engasjerer, søker vi fornuftens eller betraktningens distanse. Der ligger muligheten for fremdeles å holde luften klar og la demokratiske prinsipper gjelde.
Dagens underholdningsindustri utleverer menneskeskjebner som råstoff. Men når en slik følelsesbasert journalistikk lar personen dominere bildet, mistes muligheten for avsløring i ordets rette forstand. Å trekke sløret vekk betyr for Ny Tid ikke å løfte på dynen, men heller å la nyanser og mangfold tre frem. For bak underholdningens reproduksjon av fordommer og dyrkelse av myter ligger en mulig tilsløringende søvn.

Avsløring. Vår type avsløring ligger i politikken, også på kulturplanet, i tankenes og uttrykkenes verden. Vi ønsker ikke å bli for teoretiske, og beveger oss stadig i erfaringsverdenens materielle sammenhenger.
Dessuten våger vi oss inn i gråsoner av hva som kan bevises. Vi ønsker at leseren selv fortolker hva vi peker på, uten at alt kan dokumenteres. Slike avsløringer er også på sin plass, man kan ikke bare avvise dette som konspirasjoner. Eksempelvis Palme-mordet, eller finanslivets gjeldsbobler og mulige ragnarok.
Vi beveger oss mellom forskjellene: mellom kvinner og menn, borgere og flyktninger, Norge og Europa, Europa og verden, land og by, statsbyråkrati og mindre entreprenørskap. Man må heller ikke glemme dem som utgjør en forskjell – forbilder og prestasjoner.

Øko-anarkisme. Som et supplement til eksempelvis daglige Klassekampen med sine folkelig-nasjonalorienterte trekk, eller det ukentlige og mer borgerlig-akademisk orienterte Morgenbladet, ønsker Ny Tid å ha en internasjonal øko-anarkistisk orientering (se leder). Så kan det finnes tre perspektiver!
Vårt perspektiv er inspirert av avisens tidligere skribent Jens Bjørneboe og hans anarkistiske tekster om frihet og sosialisme (se karikaturen over, og «Om oss» på www.nytid.no for hans tre artikler om dette). Noen ganger serverer vi på essayistisk vis tankens ville flukt for dem som tør være passasjer eller sjåfør. Utover konsensus og konvensjoners grenser, må vi igjen, som studenter, kunne reise grunnleggende spørsmål: Hvorfor skulle ikke den enormt byråkratiske norske staten bygges ned? Hvorfor i all verden skal Norge drive med våpenproduksjon? Hvorfor har ikke mediene et bedre etisk gangsyn fremfor skremselsjournalistikk om terror og mer overvåkning – å rammes av terror er like sannsynlig som å rammes av en meteoritt. Og hvorfor kan man ikke velge seg mindre miljøer som vender seg bort fra norsk forbruk og økologisk ignorans, for å dyrke høyere livskvalitet? Fremfor å tro at man at man skal endre Norge politisk? Hvorfor skulle ikke et liv i delvis utlendighet være å foretrekke? Eller et Norge med én million politiske flyktninger og spesielt nødtrengte være en høyverdig humanistisk oppgave, for et land som har råd til det?

MØKK. Vår teknologiske tidsalder må også i blant kunne forstås som post-human, der det eksperimentelle og uforutsigbare trenger spalteplass. Dessuten: Hos oss betyr avisnavnet Ny Tid noe mer langsiktig, det er selve moderniteten, eller det senmoderne, nytiden, og ønsket om forandring som ligger bak navnet.
Våre redaksjonelle hovedlinjer antydes med forkortelsen MØKK – som i møkkagraving. Slik de fire forbokstavene dreier seg om migrasjon, med en kosmopolitisk inkluderende åpenhet. Eller om økologi, og ikke bare om våre omgivelsers overlevelse, men også filosofisk om vår livskvalitet, vår eksistens, og relasjoner til andre. Dessuten konflikt – at vi programmatisk kritiserer militære «løsninger», vi støtter fredsarbeid! Men ikke minst kontroll – vår tids nye kontrollsamfunn, den nye sikkerhetsindustrien basert på mistillit og fiendebilder.

Fremtiden. Om Ny Tid som månedsavis etter 63 år fortsatt skal kunne nære din forståelse av verden – det er opp til deg, kjære leser.
I vårt andre driftsår som månedsavis trenger vi støtte til å drive god journalistikk. Vi håper derfor at en del av dere våre lesere – kanskje gir oss en håndsrekning.
Dette kan eksempelvis gjøres her.

Fortsatt god sommer!

Abonnement kr 195 kvartal