Et verdivalg!


Høyre og Krf ofrer de funksjonshemmedes rettigheter for å spare inn 49 millioner. Regjeringen fratok fra årsskiftet funksjonshemmede barn og voksne hjelpemidler som var viktige både for fysiske og sosiale aktiviteter, til pedagogiske formål eller for å lindre smerte. Blant annet forvant sykler med hjelpemotor, digitale kameraer og trampoliner, trykkavlastende madrasser og hvilestoler til smertebehandling. […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-09-06

Høyre og Krf ofrer de funksjonshemmedes rettigheter for å spare inn 49 millioner. Regjeringen fratok fra årsskiftet funksjonshemmede barn og voksne hjelpemidler som var viktige både for fysiske og sosiale aktiviteter, til pedagogiske formål eller for å lindre smerte. Blant annet forvant sykler med hjelpemotor, digitale kameraer og trampoliner, trykkavlastende madrasser og hvilestoler til smertebehandling.

– Innstramningene går lenger enn det ble gitt rom for i statsbudsjettet, og er etter min mening i strid med intensjonene i Folketrygdloven, sier Gunnar Buvik, leder i Norsk Handicap Forbund, på NHFs nettsider.

– Heller ikke digitale kameraer er noe alle har råd til å kjøpe seg. Mange foreldre til funksjonshemmede barn tvinges til å jobbe lite eller ingenting fordi det offentlige hjelpeapparatet svikter, og har dessuten en rekke ekstrautgifter som heller ikke dekkes av det offentlige. Nå har arbeids- og sosialdepartementet påført dem enda flere ekstrautgifter til hjelpemidler som både har pedagogisk, sosial og helsemessig stor betydning, sier Buvik.

Digitale kameraer er et sentralt hjelpemiddel i opplæringen av alternativ kommunikasjon der barna ikke klarer å snakke selv eller har sent utviklet språk. Dette gjelder blant annet barn med Down syndrom. For å nyttiggjøre denne opplæringen trenger barnet både pc, fotoskriver, blekk til skriver, fotoark og så videre. Fotoskriver, blekk og papir har aldri blitt gitt som hjelpemiddel, det har alltid vært foreldrenes utgift. Med kamera, snakker vi om en oppstartutgift på 5-6000 kroner. Deretter drift (papir og blekk) som faste utgifter.

Kameraet er for barnet, det skal sendes til barnehage, til avlastningshjem og samværshjem, det skal brukes hver dag for å vise opplevelser. Denne bruken skyldes altså funksjonshemningen, og kommer i tillegg til det «vanlige» familier har behov for.

Abonnement kr 195/kvartal

Opplæringsloven gir regler for barn og unges rettigheter i grunnskolen og på videregående skole. Samme lov gir rett til spesialpedagogisk opplæring for funksjonshemmede barn i førskolealder. Det offentlige har ansvaret for å oppfylle rettigheten. Dette hindres når læremidler fratas barna.

Krf og Høyre forsvarer kuttet ut i fra et argument om «nytteeffekt»; det vil si at de tar fra våre barn for å overføre til andre grupper. Med andre ord flyttes pengebunken mellom svake parter, slik at det alltid er noen som taper. Det er pengene som er avgjørende, …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?