Et løft for barna

SV, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fortjener all honnør for at de denne uken ble enige om en plan som skal gi alle barn en barnehageplass, og det til en overkommelig pris. Nå gjenstår jobben med å sette planen ut i livet. Dessverre viser ikke regjeringspartiene den entusiasmen som skal til for at barnehagesatsningen skal gå […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

SV, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet fortjener all honnør for at de denne uken ble enige om en plan som skal gi alle barn en barnehageplass, og det til en overkommelig pris. Nå gjenstår jobben med å sette planen ut i livet. Dessverre viser ikke regjeringspartiene den entusiasmen som skal til for at barnehagesatsningen skal gå smertefritt. Fortsatt press fra stortingsflertallet, kommunene, barnehagene og ikke minst foreldrene er nødvendig dersom ikke regjeringen skal få stikke kjepper i hjulene på tidenes løft for barnefamiliene.

Billige barnehager og full barnehagedekning var et valgkampløfte fra mange partier. Paradoksalt nok var Fremskrittspartiet ikke blant dem som ropte høyest om dette, men de er med og sikrer flertall for planen. Minst like paradoksalt er det at Kristelig Folkeparti lovet dyrt og hellig at prisene skulle halveres, men ikke griper sjansen når muligheten er der. At KrFs parlamentariske leder Jon Lilletun er redd for å sette planen ut i livet uten en «grundig utredning» først synes merkelig, all den tid en helt ny reform som kontantstøtten ble innført over natten og uten at den forrige Bondevik-regjeringen hadde utredet så mye som en tøddel av reformens konsekvenser.

Dersom flertallspartiene står ved sine løfter, og sørger for full dekning og lav pris, vil det ikke bare være et løft for barnefamiliene. Det vil også være et løft for tilliten til norske politikere. Alt for ofte blir velgerne vitne til et gap mellom løfter og handling. Derfor er det viktig med en forpliktende avtale mellom flertallspartiene, som sikrer at løftene blir gjennomført. Det er å håpe at flere slike avtaler, for eksempel innen skolesektoren, kommer på bordet i tiden fremover. Forhåpentligvis kan en mer konkret løfteoppfølging også bety at partier og politikere som ikke mener noe med sine løfter holder munn i neste valgkamp, i visshet om at de kan bli fanget av egne ord.

De partiene som gjennomførte kontantstøtten var særlig opptatt av valgfrihet. Men valgfriheten blir ikke reell av at folk må holde ungene sine hjemme. Den blir bare reell dersom de også kan velge å sende barna i barnehage. Det har de fire partiene nå sørget for at kan bli virkelighet. Det er et løft for barnefamiliene. Men det er ikke minst et løft for barna.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here