Et glimt av håp

FN operasjonen i Sierra Leone gir et glimt av håp om vellykkede FN operasjoner i det afrikanske kontinentet, hvor det er langt mellom suksesshistoriene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

De siste 1700 FN-soldatene forlot hovedstaden Freetown 31. desember 2005. FNs generalsekretær, Kofi Annan, kunne ved inngangen til det nye året si at: «FN oppdraget overkom en rekke politiske og militære utfordringer, og etterlater seg Sierra Leone som et mye bedre land enn det var for fem år siden.»

Den politiske suksessen er imidlertid truet av en rekke økonomiske problemer som tårner seg opp for det vestafrikanske landet. FNs spesialutsending til Sierra Leone Daudi Mwakawago oppsummerer problemet kort med at: «fattigdom er den største trusselen mot landets stabilitet.» I følge FN kilde er arbeidsløsheten på hele 70 prosent, noe som selvsagt skaper et sikkerhetsproblem nå og i nær fremtid.

Annan har også pekt på at behovet for hjelp ikke er mindre, og utrykt bekymring over at suksessen kan ødelegges hvis det brer seg en oppfatning om at Sierra Leone ikke lenger har behov for hjelp. Mangel på internasjonal støtte kan gjøre at konflikten blusser opp igjen.

Den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam er noe mer optimistisk. Organisasjonens utsending til Sierra Leone, Marcus Thompson, har uttalt til nyhetsbyrået IPS at: «vi er sikre på at Sierra Leone vil forbli fredlig, gitt et stabilt og sikkert miljø hvor landets utvikling vil fortsette i partnerskap med det internasjonale samfunnet.»

«Dette er Sierra Leones sjanse til å bevise for verden at landet tar sine forpliktelser til menneskerettighetene, fred og sin egen fremtid alvorlig» mener Thompson. Landets økende inntekter fra diamantutvinningen gir et håp i fattigdomsbekjempelsen. Diamanteksporten steg fra 10 millioner dollar i 2000 til 130 millioner dollar i 2004.

FN operasjonen som startet i 1999 bestod på det meste av 17,500 soldater fra en rekke land, deriblant også militære observatører fra Norge og Sverige. En av de største suksessene var avvæpningen, demobiliseringen og reintegreringen av mer enn 75,000 soldater fra ulike fraksjoner, mange av disse barn. FN operasjonen bidro til at valgene i 2002 og 2004 ble suksesser, og hjalp regjeringen med å kjempe til seg kontrollen over diamantutvinningen. FN-soldatene har også sørget for sikkerheten ved krigsforbryterdomstolen for Sierra Leone.

Det skal være et nytt valg i Sierra Leone i 2007, og ifølge FN utsendingen Mwakawago vil et fritt og rettferdig valg i 2007 gi det internasjonale samfunn den sikkerhet det trenger, samt sikre stabiliteten i landet. Alt utstyr som FN styrken etterlater seg blir overført til regjeringen, deriblant militære kjøretøy og kommunikasjonsutstyr. En rekke land har i tillegg lovet militært utstyr til regjeringen, med lastebiler fra Sveits, patruljebåter fra USA og Kina, og en rekke andre militærkjøretøy fra Nederland.

Annan har også sagt at den vellykkede FN operasjonen i Sierra Leone vil bli brukt som modell for andre pågående FN operasjoner.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here