Et eventyr

På Soria Moria?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.09.2005

Det var to typer mennesker på SVs valgvake sist mandag. Den ene gruppen gledet seg først og fremst over at det ble rødgrønt flertall og regjeringsskifte. “Vi tapte slaget, men vant krigen,” sa de.

Den andre typen sørget først og fremst over en markant tilbakegang for SV. “Vi tapte slaget, og nå begynner krigen,” sa de.

På Arbeiderpartiets valgvake fantes som naturlig er etter det sterke valget bare én samstemt og seierssikker jublende masse.

Det er ikke til å legge skjul på at det blir harde tak i regjeringsforhandlingene på Soria Moria. “Kjøttvekta”, som det heter, spiller visst en rolle i slike saker, og Ap er nå omtrent tre ganger så store som SV. Senterpartiet har på sin side gjort et godt valg og kan også regne med å innkassere i forhandlingene.

Men samtidig er det nok slik at et såret parti kan få gjennomslag for en god del saker. Faren for en intern slitasje i SV som truer hele regjeringsprosjektet, er noe Jens Stoltenberg og Åslaug Haga må ta hensyn til.

Historisk valg

Som mange alt har påpekt, er dette et historisk valg, ikke minst gjelder det for SVs del. Herved er partiet kommet ut av 30 år i opposisjon. Dersom man hever blikket en smule, er dette en av de viktigste endringene i det politiske landskapet i forbindelse med valget i 2005. SF var partiet for dem som ikke kunne ofre en tøddel når det gjaldt den politiske, og særlig den utenrikspolitiske, overbevisning for å vinne makt og posisjoner. SV har stått i denne tradisjonen, men nå har partiet gjennom en svak valgkamp allerede glidd nærmere Ap. Dette har imidlertid også vært en modningsprosess som endelig har gitt seg utslag i viljen til å søke innflytelse over samfunnsutviklingen. Det klokeste er nok å vente med dommen.

Landet får også en flertallsregjering for første gang på mange år. Stabilitet er selvsagt et gode i det politiske livet, men mulighetene for påvirkning fra sivilsamfunnet og bred debatt før politiske beslutninger fattes kan lide under at mer vil avgjøres internt i regjeringen og ikke i Stortinget.

Dersom man holder på et slikt overordnet perspektiv, ser man også en annen og svært lite hyggelig utvikling: FrP gjorde sitt beste valg noensinne. Partiet har stjålet mange velgere fra KrF og Høyre, og fortsetter sin marsj mot stuerenhet og politisk posisjon. Det siste tiåret er partiets oppslutning fordoblet, og dette er nå en sterk faktor i norsk politikk – og den har kommet for å bli. Hagen tenker alltid minst fire år frem i tid, og det er en fare, som noen har påpekt, at den nevnte utviklingen ikke vil gi seg med dette, men manifestere seg som et kraftig backlash for venstresiden og en ny borgerlig samling der også FrP er med i 2009.

Klare for makt?

Det er et av politikkens, og særlig venstresidens, aller største dilemmaer for tiden – både her i landet og i resten av Europa, som i Tyskland, der det skal være valg på søndag: Hvordan skal forholdet mellom det politiske system som blir stadig mer spesialisert og velgerne bedres slik at fristelsen fra høyrepopulistiske protestpartier blir mindre? Hvordan venstresiden i Norge og en rødgrønn regjering skal løse dette, må være et av de viktigste diskusjonstemaene i månedene som kommer.

Når hverdagen begynner i den nye regjeringen, vil man raskt merke at Ap har skuffen full av konkrete forslag og stortingsmeldinger som partiet kan hente frem i en fei og dermed styre dagsorden i den nye regjeringen. Sp og SV kan bli sittende å flikke på arbeiderpartipolitikk i fire år.

På SVs valgvake sist mandag kunne man spørre: “Er SV klare for dette, for regjeringsmakt og en rolle der forberedelser og forutsetninger som har blitt viet relativt liten oppmerksomhet er et krav?” Og fra en halvdel kunne man få følgende klare svar litt utpå kvelden, idet det ble enklere å være ærlig: “Nei!”

Men man kunne også få et like krystallklart “ja!” fra den andre halvdelen av forsamlingen. For regjeringens skyld er det viktig at de sistnevnte får rett.

Kommentarer