Bestill sommerutgaven her

Et sannere menneskebillede

Vi bringer her første del av Jens Bjørneboes artikkelserie «Sosialisme og frihet»

Orientering 10 desember 1966

På bunnen av Moldau har stenene vandret
Tre keisere ligger begravet i Prag
Alt stort og alt smått blir engang forandret
En natt har tolv timer, da blir det alt dag

Og tidene veksler. De veldige planer
Skal briste – som mektige menn har lagt
Og selv om de sprader som blodige haner
Har tidene vekslet, – da hjalp ingen makt

På bunnen av Moldau har stenene vandret
Tre keisere ligger begravet i Prag
Alt stort og alt smått blir engang forandret
En natt har tolv timer, da blir det alt dag

                                                            BRECHT

 

Eiendommelig for vår tids dilemma, er at det i vårt århundre, i dette tapre, nye 20. århundre, ikke er tenkt en eneste ny politisk tanke. Konservatisme, liberalisme, borgerlig centrum, borgerlig venstre, socialdemokrati, socialisme, marxisme, kommunisme, anarkisme, syndikalisme osv., – alt sammen er arvegods fra 1800-tallets politiske tenkning. Dette er blitt så katastrofalt, fordi hele verden ellers har forandret seg, – og på nær sagt alle måter. Fremfor alt har den øvrige, altså den i k k e (er dette kursiv?)-politiske tenkning, forandret seg selv og dermed vårt verdensbilde totalt: Naturvitenskap, økonomi, teknikk, industrielle forhold, filosofi, kunst, – til sist, som det aller viktigste –: vårt syn på hva et menneske er: gjennom psykiatrien, fysiologien og særlig gjennom psykologien har vårt tid fått et temmelig nytt menneskebilde, en ny antropologi.
Eftersom politikken har som mål å finne en menneskeverdig form for enkeltmenneskers og gruppers samliv på jorden, må nødvendigvis en politisk tenkning utgå fra et syn på mennesket, fra en antropologisk anskuelse, og selv bli et produkt av denne anskuelse.
Når imidlertid samtidens politiske måte å tenke på ikke stadig fornyer seg ved å oppta et alltid sannere menneskebilde som min basis, – da vil selvfølgelig denne stivnede politiske tekning komme i stadig sterkere konflikter med virkeligheten.

Et meget anskuelig eksempel på virkningen av en politikk, bygget på et feilaktig menneskebilde, er de uhyrlige rasekonflikter som utspiller seg i en rekke land, – meget sterkt for tiden i Sydafrika og USA, for å bruke . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Jens Bjørneboe
Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.

Du vil kanskje også like