Et samfunn i åndenød


TEKNOLOGI: Kaos har tatt over for orden, men kan vi finne en vei ut av kaoset?

Internasjonal frilansskribent for Ny Tid
Email: emmabakkevik@gmail.com
Publisert: 2019-07-01
       
Breathing – Chaos and Poetry

Når premisset er feil, blir alt feil. At den teknologiske utviklingen havnet på private hender, for deretter å bli et verktøy for finanskapitalismen, har endevendt alle lovnader om at automatiseringen skulle gjøre arbeideren fri. Teknologien som skulle bidra til økt levestandard, har ført til det motsatte: Som kognitive løsarbeidere er vi bestandig på jobb, som slaver av våre egne smarte telefoner. Livet dreier seg om å betale tilbake abstrakte lån, mens tiden koloniseres av nulltimekontrakter.

Avreguleringen av arbeidslivet er et av hovedtemaene hos teoretikeren Franco «Bifo» Berardi. Mens arbeideren blir stadig mer utsatt, samarbeider staten og kapitalen om nye digitale «framskritt», som reduserer mennesket til forsøkskanin for teknologien. I boken The Uprising: On Poetry and Finance (på norsk fra Forlaget H//O//F, 2011) introduserer Berardi ideen om poesi som antitesen til den digitale rammen vi tvinges til å leve i. Han advarer om at våre uttrykksevner er under angrep, med det formål å gjøre maskinen og mennesket kompatible. Og for at det skal skje, må vårt kognitive system reformateres.

Kodifisering

Dette skremmende scenarioet begynner med at språket begrenses til noe instrumentelt. Ved innføringen av mer elektronikk og teknologi i dagliglivet blir vi påvirket av automatismen. Konvensjonelle fraser er enklest å bruke, for de er konsekvente, og vi unngår misforståelser. Gjennom en slik kodifisering oppdras vi av maskinene; vi formes i deres bilde. Til gjengjeld mister ordene sin betydning, de blir koder, og menneskenes evne til å kommunisere med hverandre blir svekket. For å bekjempe denne digitaliseringen av vår kognitive atferd må vi berike språket vårt med ambivalens og nyanser, ting som teknologien ikke forstår, altså poesi.

LL.: YALDA HASHEMINEZAD. SEE WWW.LIBEX.EU

Berardis nye bok Breathing er oppfølgeren til The Uprising. Tittelen henspiller på fornemmelsen av ikke å få puste – en metafor …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?