Et samfunn i åndenød

TEKNOLOGI: Kaos har tatt over for orden, men kan vi finne en vei ut av kaoset?

Avatar
Internasjonal frilansskribent for Ny Tid
Email: emmabakkevik@gmail.com
Publisert: 01.07.2019
           Breathing – Chaos and Poetry
Forfatter: Franco «Bifo» Berardi
The MIT Press,

Når premisset er feil, blir alt feil.At den teknologiske utviklingen havnet på private hender, for deretter å bli etverktøy for finanskapitalismen, har endevendt alle lovnader om atautomatiseringen skulle gjøre arbeideren fri. Teknologien som skulle bidra tiløkt levestandard, har ført til det motsatte: Som kognitive løsarbeidere er vibestandig på jobb, som slaver av våre egne smarte telefoner. Livet dreier segom å betale tilbake abstrakte lån, mens tiden koloniseres avnulltimekontrakter.

Avreguleringen av arbeidslivet er et avhovedtemaene hos teoretikeren Franco «Bifo» Berardi. Mens arbeideren blirstadig mer utsatt, samarbeider staten og kapitalen om nye digitale«framskritt», som reduserer mennesket til forsøkskanin for teknologien. I bokenThe Uprising: On Poetry andFinance (på norsk fra Forlaget H//O//F, 2011)introduserer Berardi ideen om poesi som antitesen til den digitale rammen vitvinges til å leve i. Han advarer om at våre uttrykksevner er under angrep, meddet formål å gjøre maskinen og mennesket kompatible. Og for at det skal skje,må vårt kognitive system reformateres.

Kodifisering


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)

Gratis prøve