Et nasjonalt illebefinnende


I dag – tre år efter siste stortingsvalg – har den borgerlige regjering manifestert seg som Norges største politiske skandale efter Quisling. Valget ble faktisk i høy grad vunnet på tre løfter: lavere skatter, likvidering av bolignøden samt (og dette lyder ubegripelig i alle land som ikke er like teknisk underutviklet som Norge) avskaffelse av telefonmangelen. Tre år senere har man oppnådd skattelettelser for de aller høyeste inntektsgrupper, telefonmangelen er som den har vært før, og bolignøden er mer ødeleggende og mer skrikende enn noensinne tidligere. Landet er et paradis for boligspekulanter. Aldri tidligere har en norsk regjering så tydelig avslørt at partiene gikk til valg på løfter de selv visste var fullstendig uholdbare.

Forfatter. Skrev i Ny Tids forgjenger Orientering.
Email: jens@nytid.no
Publisert: 2018-07-02

Orientering 15. juni 1968

Verre enn dette er regjeringens totale farveløshet, dens sammensetning av politiske ubetydeligheter. Den er, for å sitere Georg Johannesen, «ikke en regjering, men et herredsstyre». Uttrykket er aldeles uhyggelig presist. Denne bunt av tilfeldige og personlighetsblottede kommunalpolitikere som er satt sammen til en «borgerlig
regjering», er så grå og sørgelig som ledelsen av en avholdsforening. Den eneste unntagelsen i regjeringen er Høyres utenriksminister John Lyng – som da også er oppdratt til å tenke av ingen ringere enn Erling Falk, i Nordens mest revolusjonære gruppe: Mot Dag.

For øvrig er den «borgerlige regjering» helt enkelt blitt borte i landskapet – den er usynlig. Hele historien er så pinlig at man nu ikke lenger snakker om regjeringen. Selv kommunister og ytterliggående sosialister orker ikke å nevne den lenger: Det er tross alt vårt land, og eftersom et hvert land får den regjering det fortjener, så er det vi selv som har skylden for å ha pådratt oss familieskandalen. Akk, det er ikke en regjering, men helt enkelt et nasjonalt illebefinnende. Og man snakker ikke høyt om selvforskyldte sykdommer. Aller minst i et land med så autoritære nasjonale karaktertrekk som Norge.

I stedet taler man om noe helt annet. Under vinterens endeløse og sørgmodige, mørkelagte måneder har folk og presse ligget i en narkotikakrampe av olympiske gullmedaljer og verdensmesterskap. Nu er det slutt med det. Snøen har smeltet

Så kom altså den forrykende, altomveltende verdensbegivenhet: En prins av stammen Oldenborg forlover seg med en pike fra manufakturhandlerlauget. Hans søstre har tidligere vist en paralell interesse for manufakturhandlere og skipsredere. Og det er da i orden. Den borgerlige presse går en stor tid i møte. De ukentlige billedblader ser på fremtiden med fortrøstning. Verden består. Verden vil fortsatt bestå.

Abonnement kr 195/kvartal

Selvfølgelig er det aldeles likegyldig hvem kronprins Harald gifter seg med. For min skyld kan han gjerne gå til alters med familiens gamle katt.

«Folket» – det vil si velgerne, det selvbestemmnende, stemmeberettigede(!) norske folk kjøper kjempeopplagene, de stirrer på bildene av kniplinger og uniformer, de kjøper flere konservative blader, stirrer på nye bilder av flere kniplinger og flere uniformer – de ser ut i luften og så kjøper de enda en bunke blader. – Det er dype tanker.

Det kan man lære noe …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?