Bilde fra et videoopptak gjort av Guardia di Finanza 14. mai. FOTO: AFP PHOTO / HO / Guardia di Finanza

Et nærblikk på grenseovervåkningen i Middelhavet

Av: Maria Gabrielsen Jumbert EUs reaksjon på de økte flyktningestrømmene over Middelhavet er å styrke grenseovervåkningen gjennom Frontex-operasjonen Triton. Det er derimot lite man kan gjøre i form av effektiv grensekontroll til sjøs. Triton har ikke et redningsmandat, selv om det er her overvåkningen har størst potensial til å spille en positiv rolle. I frykten for […]

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.05.2015

Av: Maria Gabrielsen Jumbert

EUs reaksjon på de økte flyktningestrømmene over Middelhavet er å styrke grenseovervåkningen gjennom Frontex-operasjonen Triton. Det er derimot lite man kan gjøre i form av effektiv grensekontroll til sjøs. Triton har ikke et redningsmandat, selv om det er her overvåkningen har størst potensial til å spille en positiv rolle. I frykten for å gjøre det litt lettere for båtflyktningene å komme seg til Europa, blir grenseovervåkningen fremhevet som en «effektiv» respons.
Det er blitt klart gjennom de siste ukenes diskusjoner at både situasjonen i de landene folk flykter fra, og den overordnede innvandrings- og asylpolitikken til Europa, må tas tak i. Grenseovervåkningen og -kontrollen som utføres på havet, er verktøyet Europas grensevakter har for å iverksette den politikken og lovgivningen – derfor bør også dens begrensninger diskuteres. Det er på mange måter ved Europas yttergrenser at selve kjernen i konflikten ligger, siden det er den grensen migrantene til enhver pris ønsker å krysse, og som grensevaktene har i oppgave å «beskytte».

Lovlig ulovlig. Odin Lysaker skrev på i forrige uke på kronikkplass i Ny Tid om hvordan situasjonen i Middelhavet ville sett ut fra verdensrommet. Om hvordan å få det hele på avstand bringer frem det absurde i at noen menneskeliv tilsynelatende har flere rettigheter (og dermed muligheter) enn andre. Selve sorteringen mellom hvem som får lov til å reise fritt inn og ut av Europa, og de som ikke får lov til det, er basert på et paradoks. Kort sagt – og som ofte påpekt de siste ukene – koker det hele ned til at de som flykter, og som har krav på beskyttelse, blir henvist til å ta ulovlige veier inn til Europa. Migranter som forsøker å ta seg inn til Europa blir kalt illegale innvandrere, fordi de ikke har papirer eller visum med innreisetillatelse. Men ingen er ulovlige idet de stiger om bord i en båt i Nord-Afrika: Enhver har lov til å forlate sitt eget land, det er en universell menneskerett. Alle land kan deretter bestemme selv hvem som får lov til å krysse deres grenser. Derimot må man være i det landet man ønsker beskyttelse av for å kunne søke om asyl. Flyktningkonvensjonen sier at «ulovlig ankomst» til et land ikke skal ha noe å si for asylsøknaden, og i dag finnes det ingen annen vei til Europa enn den «ulovlige» for de fleste mennesker på flukt. Det er her «markedet» for såkalte smuglere oppstår.
Ved Europas yttergrense i Middelhavet møter europeiske prinsipper og regler også en del andre sentrale internasjonale lover – blant annet plikten til å utføre søk- og redningsoperasjoner for ethvert skip som kommer over andre i havsnød. I tillegg har ethvert europeisk land plikt til ikke å returnere mennesker som kan ha krav på internasjonal beskyttelse, til et sted der de frykter for egen sikkerhet på bakgrunn av religiøs, nasjonal, politisk eller sosial tilhørighet. Dette er også kjent som «non-refoulement»-prinsippet. Dette prinsippet, kombinert med søk- og redningsplikten, og det at å stoppe eller forlate en båt med migranter i dag i praksis betyr å sette livene deres i fare, gjør grensekryssinger til sjøs til noe helt spesielt.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.