Et nærblikk på grenseovervåkningen i Middelhavet

Av: Maria Gabrielsen Jumbert EUs reaksjon på de økte flyktningestrømmene over Middelhavet er å styrke grenseovervåkningen gjennom Frontex-operasjonen Triton. Det er derimot lite man kan gjøre i form av effektiv grensekontroll til sjøs. Triton har ikke et redningsmandat, selv om det er her overvåkningen har størst potensial til å spille en positiv rolle. I frykten for […]

Bilde fra et videoopptak gjort av Guardia di Finanza 14. mai. FOTO: AFP PHOTO / HO / Guardia di Finanza
Ny Tid

Av: Maria Gabrielsen Jumbert

EUs reaksjon på de økte flyktningestrømmene over Middelhavet er å styrke grenseovervåkningen gjennom Frontex-operasjonen Triton. Det er derimot lite man kan gjøre i form av effektiv grensekontroll til sjøs. Triton har ikke et redningsmandat, selv om det er her overvåkningen har størst potensial til å spille en positiv rolle. I frykten for å gjøre det litt lettere for båtflyktningene å komme seg til Europa, blir grenseovervåkningen fremhevet som en «effektiv» respons.
Det er blitt klart gjennom de siste ukenes diskusjoner at både situasjonen i de landene folk flykter fra, og den overordnede innvandrings- og asylpolitikken til Europa, må tas tak i. Grenseovervåkningen og -kontrollen som utføres på havet, er verktøyet Europas grensevakter har for å iverksette den politikken og lovgivningen – derfor bør også dens begrensninger diskuteres. Det er på mange måter ved Europas yttergrenser at selve kjernen i konflikten ligger, siden det er den grensen migrantene til enhver pris ønsker å krysse, og som grensevaktene har i oppgave å «beskytte».

Lovlig ulovlig. Odin Lysaker skrev på i forrige uke på kronikkplass i Ny Tid om hvordan situasjonen i Middelhavet ville sett ut fra verdensrommet. Om hvordan å få det hele på avstand bringer frem det absurde i at noen menneskeliv tilsynelatende har flere rettigheter (og dermed muligheter) enn andre. Selve sorteringen mellom hvem som får lov til å reise fritt inn og ut av Europa, og de som ikke får lov til det, er basert på et paradoks. Kort sagt – og som ofte påpekt de siste ukene – koker det hele ned til at de som flykter, og som har krav på beskyttelse, blir henvist til å ta ulovlige veier inn til Europa. Migranter som forsøker å ta seg inn til Europa blir kalt illegale innvandrere, fordi de ikke har papirer eller visum med innreisetillatelse. Men ingen er ulovlige idet de stiger om bord i en båt i Nord-Afrika: Enhver har lov til å forlate sitt eget land, det er en universell menneskerett. Alle land kan deretter bestemme selv hvem som får lov til å krysse deres grenser. Derimot må man være i det landet man ønsker beskyttelse av for å kunne søke om asyl. Flyktningkonvensjonen sier at «ulovlig ankomst» til et land ikke skal ha noe å si for asylsøknaden, og i dag finnes det ingen annen vei til Europa enn den «ulovlige» for de fleste mennesker på flukt. Det er her «markedet» for såkalte smuglere oppstår.
Ved Europas yttergrense i Middelhavet møter europeiske prinsipper og regler også en del andre sentrale internasjonale lover – blant annet plikten til å utføre søk- og redningsoperasjoner for ethvert skip som kommer over andre i havsnød. I tillegg har ethvert europeisk land plikt til ikke å returnere mennesker som kan ha krav på internasjonal beskyttelse, til et sted der de frykter for egen sikkerhet på bakgrunn av religiøs, nasjonal, politisk eller sosial tilhørighet. Dette er også kjent som «non-refoulement»-prinsippet. Dette prinsippet, kombinert med søk- og redningsplikten, og det at å stoppe eller forlate en båt med migranter i dag i praksis betyr å sette livene deres i fare, gjør grensekryssinger til sjøs til noe helt spesielt.

Ønsket om mer overvåkning. To fortellinger om situasjonen i Middelhavet har dominert nyhetsbildet den siste tiden. Den første er at det i år er færre flyktninger og flere økonomiske migranter som forsøker å ta seg over Middelhavet. Den andre er at kyniske menneskesmuglere, som tjener grovt på andres ulykke, står bak. Underforstått: Hadde det ikke vært for smuglerne, ville vi ikke hatt den kraftige økningen i antallet båtflyktninger de siste to årene.
Det trengs absolutt økt forståelse og kunnskap om begge disse aspektene, ikke minst fordi begge gir næring til en rekke myter og mistolkninger av dagens situasjon. Her vil jeg derimot begrense meg til å se nærmere på hvordan begge disse fortellingene bidrar til å opprettholde ideen om at Europas sjøgrense mot resten av verden i det hele tatt kan overvåkes og kontrolleres, og at den i lys av dagens situasjon bør overvåkes mer.
La oss begynne med «lykkejeger»-argumentet. Er man opptatt av det er flere økonomiske migranter er man også opptatt av å finne måter man kan stoppe dem på, før de når den europeiske grensen, og hindre dem i å reise videre. Mulige forfulgte flyktninger kan etter Flyktningekonvensjonen som sagt ikke returneres til et sted der deres personlige sikkerhet er i fare. Dette gjelder også når grensekontrollen foregår utenfor europeiske grenser, siden flyktninger som for eksempel blir bragt om bord på et italiensk skip dermed befinner seg under italiensk lovgivning. Problemet er at det er umulig å vite om en båt frakter økonomiske migranter eller flyktninger. I all hovedsak er det folk med vidt ulike bakgrunner og motivasjoner om bord i hver båt som krysser. Vurderingen av hvorvidt de er økonomiske migranter eller flyktninger kan ikke gjøres til sjøs. Det må gjøres av kompetente myndigheter på land.

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.