Et manifest for demokrati og menneskerettigheter

OPPRØRER: Joshua Wong startet en protestbevegelse mot kinesiske myndigheter, men nektes å stille til valg i Hongkong.

Litteraturkritiker i NY TID.
Unfree Speech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now
Forfatter: Joshua Wong og Jason Y.Ng
Forlag: Penguin Books, Storbritannia

OPPRØRER: Joshua Wong startet en protestbevegelse mot kinesiske myndigheter, men nektes å stille til valg i Hongkong.

Joshua Wong ble født i 1996. Syv år gammel ble han diagnostisert med dysleksi. Som 14-åring ble han leder for demonstrasjonene i Hongkong. Dette vakte så stor oppsikt at han ble forsideperson for Time Magazine i oktober 2014 og ble kalt demonstrasjonenes fremste ansikt. Han viste seg som en sterk og modig leder allerede tidlig i tenårene.

Fredelige protester

I 1997 fikk Kina tilbake sin offisielle status som overherre over Hongkong. Kina lovet å la regionen avholde demokratiske og frie valg, men i 2014 bestemte kinesiske myndigheter at bare personer som på forhånd var utpekt av kinesiske myndigheter, skulle kunne velges.

Time magazine, oktober 2014

Fra da av startet ungdommene i Hongkong sine fredelige protester mot regimet, som førte til svært voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter. Protestantene brukte paraplyer for å beskytte seg mot pepperspray og tåregass, og protestene vokste til et opprør som siden har blitt kalt paraplyrevolusjonen.

Protestene førte til svært voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Kina har i flere år forsøkt å styre mediene og landets rettssystem. En utleveringsavtale med Kina gjør at demonstranter og andre kritikere av regimet nå kan utleveres og bli dømt til fengsel der. Gjør man for eksempel narr av den kinesiske nasjonalsangen, risikerer man en straff på tre år i kinesisk fengsel.

Utleveringsavtalen er hovedgrunnen til protestene, i tillegg kommer den store sosiale urettferdigheten i Hongkong.

Kampanjer på skolen

Joshua Wong viste tidlig lederegenskaper og evne til å stille kritiske spørsmål. Til tross for dysleksien var han enormt verbal allerede som barn, var ofte frekk og morsom i den lokale kristne menigheten, og han gjorde seg upopulær blant rektoratet på ungdomsskolen da han meldte fra om den dårlige maten der. På en egen Facebook-side inviterte han vennene sine til å si fra om at maten på skolen var for dårlig og kalte protesten «Kampanje mot dårlig mat på UCC».

Skolens ledelse fikk umiddelbart greie på hva som foregikk. Han ble innkalt til rektors kontor sammen med foreldrene. De kristne foreldrene forsvarte ham. Han slapp unna med en advarsel, men bestemte seg for å ikke gjøre noe lignende igjen, ikke fordi han angret, men fordi han hadde innså at det var større fisker i havet. Han siktet allerede høyere og hadde større planer.

Han hadde lenge sett på fattigdommen rundt seg med et kritisk blikk. Hans kristne familie tilhørte en privilegert øvre middelklasse som nøt godt av sin sosiale posisjon, samtidig som en fjerdedel av Hongkongs øvrige befolkning levde under fattigdomsgrensen. Joshua Wang opplevde urettferdigheten som skrikende.

Ill. Faditoon
Ill. Faditoon

Boligmarked for de rike

Joshua Wong forteller godt og detaljert om det politiske systemet i Hongkong og hvordan det er strukturert. Den dømmende myndigheten heter LegCo, og parlamentet består av 70 medlemmer delt inn i to kammere med 35 medlemmer hver. Sterke interessegrupper representerer de ulike valgsektorene, og det er disse privilegerte personene som egentlig velger hvem som skal styre landet.

Valgene er frie og demokratiske, tilsynelatende. Men det er ikke den fulle og hele sannheten. Urettferdigheten gjelder dessuten ikke bare for valgsystemet, men også for mange andre områder av Hongkongs sosiale og offentlige liv. Boligmarkedet styres for eksempel av en elitistisk interessegruppe. Det fører til et boligmarked som er fordelaktige for de rike, men som gjør at de fattige havner i slummen.

Rekrutterte studentgrupper

I 2017 laget #Joshua Wong# en Facebook-gruppe for studenter der alle slags problemer ble diskutert, for eksempel spørsmål som hadde å gjøre med den urettferdige måten samfunnet er strukturert på.

Gruppen vokste raskt, men han nøyde seg ikke med å sitte hjemme og skrive innlegg på sosiale medier. Han laget bannere og løpesedler sammen med andre studenter, rekrutterte ulike studentgrupper og oppfordret dem til å protestere. Selv holdt han protesttaler med ropert på hvert gatehjørne.

Joshua Wong

13. september 2017 ble det arrangert en demonstrasjon som samlet flere tusen mennesker, med Joshua Wong som den naturlige lederen. Studentene demonstrerte blant annet utenfor regjeringens hovedkvarter.

Det startet med en fem dager lang boikott på universitetet. Han oppfordret alle deltagerne til å okkupere Civic Square, en stor offentlig plass i sentrum av Hongkong. Han satte seg på gjerdet foran regjeringsbygningen med en ropert, begynte å snakke, men ble umiddelbart tatt hånd om og arrestert av politiet og dømt til seks måneders fengsel. Soningen begynte torsdag 17. august 2017. Han ble imidlertid løslatt allerede 23. oktober samme år og stilte seg så igjen i demonstrantenes rekker. Soningen ble forkortet fordi han var tenåring.

Dagbok fra fengselet

«Opprøret fikk frem de beste i oss alle», skriver Joshua Wong. Mat og vann ble utdelt, studentene støttet hverandre i kampene. Rapporter om seksuelle overgrep fra politiet begynte å sive inn.

Alt dette forteller Wong om i boken, som blant annet er en dagbok fra fengselsoppholdet i Pik Uk, der han sonet dommen.

Joshua Wong har siden ønsket å stille til valg, men myndighetene har ikke tillatt det. Valgkommisjonen i Hongkong har informert ham om at det ikke kan tillate, siden Wong har markert seg som tilhenger av selvbestemmelsesretten for regionen, noe som strider mot de kinesiske myndighetenes ønske og vilje. Den politiske administrasjonens øverste leder i Hongkong, Carrie Lam, har offentlig uttalt at Joshua Wong ikke kan godkjennes som valgrepresentant. Denne bestemmelsen er foreløpig ikke blitt omgjort.

Boken avsluttes med et globalt manifest for demokratiet. Unfree Speech er et meget sterkt manifest for demokrati og menneskerettigheter.

Abonnement kr 195 kvartal