Bestill høstutgaven her

Et liv i transitt

Susan Taubes: Eine intellektuelle Biographie
Forfatter: Christina Pareigis
Forlag: Wallstein Verlag, (Tyskland)

TRAUMER: Biografien over den jødisk-ungarske filosofen og forfatteren Susan Taubes skildrer liv, tanke og verk intrikat sammenvevd med det 20. århundres historiske traumer – og erfaringer av rotløshet.

Biografier over filosofer og forfattere står alltid overfor utfordringen om hvordan forholdet mellom liv og tanke, deres konvergerende og divergerende bevegelser, skal skildres. Overbevisningen om at tanken utgjør det «egentlige» livet, finnes eksemplifisert i Heideggers bemerkning om at «Aristoteles ble født, arbeidet, og døde», eller i Hannah Arendts retoriske spørsmål «Hvor er vi når vi tenker? Ingensteds!». Samtidig finnes det – særdeles i det «korte» 20. århundre – historiske hendelser som utøver vold mot en slik tenknings tilsynelatende identitet og historiske autarki. Fremfor å være en evig platonsk idéverden kan Arendts konstaterende «ingensteds», også leses som at tenkning i møte med historiske uhyrligheter og erfaringer av rotløshet nødvendigvis vil måtte desentreres.

Eksempler på det desentrerte og fragmenterte finnes i Taubes roman Divorcing (1969), utgitt en uke før hennes selvvalgte død. Fortellerstemmen inntas av hennes alter ego Sophie Blind, som ligger på obduksjonsbordet etter en bilulykke. . . .

Kjære leser. Åpne flere frie artikler med en ny/eksisterende leserkonto. (Har du abonnement logger du inn her.)

Lukas Lehner
Frilans skribent.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker