Bestill høstutgaven her

Et krafttak for nullutslippsmålet

Kloden brenner. Hva mågjøres?
Forfatter: Heikki Holmås
Forlag: Res Publica (Norge)

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?

Heikki Holmås er tidligere stortingsrepresentant for SV og utviklingsminister (2012–2013). Både som ung miljøverner og så lenge han var aktiv i rikspolitikken, var han motstander av norsk EU-medlemskap, men i sin bok Kloden brenner anerkjenner han EUs rolle «som den sterkeste drivkraften i verden for en omstilling i retning av nullutslipp». I sin ferd mot løsninger for hvordan Norge om ni år kan bli et nullutslippsland, løfter han frem EUs klimamål og klimapolitikk.

«Å styre mot nullutslipp i 2030 er også den beste måten å komme oss ut av den spagaten vi står i som oljenasjon, der vi på den ene siden fremmer ambisiøs klimapolitikk og på den andre siden pusher årsaken til klimaproblemene, nemlig fossil olje og gass», skriver Holmås. Spagaten kjenner han kanskje litt på selv, og ikke bare i forholdet til EU:

  1. april 2021 fikk han en ny rolle i Multiconsult som Chief Sustainability Officer, med ansvar for «realiseringen av selskapets bærekraftambisjoner» etter å ha jobbet med land- og havvind i selskapets vindkraft-
    seksjon
    . Multiconsults naturseksjon skal objektivt gi råd til NVE om «naturkonsekvensene av vindkraftutbygging».

Holmås er også styremedlem i Norwea, en bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon: 130 medlemmer, som Multiconsult og andre konsulentselskaper, en rekke advokatfirmaer, små kommuner og ikke minst vindkraftselskaper som Zephyr. Sistnevnte er involvert i den omstridte utbyggingen på Haramsøya.

At store deler av klimakrisens løsning består i å satse på fornybar energi, kommer ikke som noen overraskelse.
. . .

Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

Iril Kolle
Frilansjournalist, oversetter og grafisk designer.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker