Bestill sommerutgaven her

Et Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)

Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.
Forfatter: Ole Sverre Olsen
Forlag: Paradigmeskifte forlag (Norge)

Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.

Teknologien utvikler seg nettopp med lysets hastighet. Debatt og kritisk ettertanke er til tross for den eksepsjonelle teknologiske utviklingen nærmest helt fraværende i den politiske andedammen og ellers i norsk samfunnsdebatt. Det er foruroligende. Vi snakker om meget avansert digital telepatisk kommunikasjon mellom mennesket og datamaskiner.
«The future of Facebook is Telepathy», uttaler Facebook-gründer Zuckerberg. Telepati i dunkle spiritistiske seanser er en ting, men i denne sammenhengen er telepati forbundet konkret med nevroteknologi.

Elon Musks firma Neuralink lanserte allerede i 2019 denne teknologien, som muliggjør digital kommunikasjon mellom mennesket og pc, bil og avanserte roboter. Altså tankeoverføring mellom hjerne og datamaskin.

Et teknofascistisk teknokrati

Forfatter Ole Sverre Olsen anskueliggjør og reflekterer over noen av de aller meste relevante problemstillinger knyttet til denne teknologien i sitt bokessay Samtaler med lysets hastighet. Olsen legger til grunn for sin drøftelse historikk som strekker seg langt tilbake i sivilisasjonshistorien i den vestlige kultur når det gjelder visjonen om symbiose mellom menneske og maskin. Han tar opp moralske og etiske dilemmaer, ikke minst det som angår personlig integritet når det gjelder å bli implementert av teknologien i helt konkret forstand. Vår personlige substans vil kunne oppløses i digitale krystallpunkter i en skrekkvisjon av et teknofascistisk teknokrati som ønsker å skape en heldigitalisert verden med total overvåkning og kommersiell kontroll i denne neoliberale forbrukerkulturen vi befinner oss ganske hjelpeløse i. Kontroll er synonymt med dominans.

Olsen viser til fire nye menneskerettigheter: 1. Retten til kognitiv frihet. 2. Retten til mentalt privatliv. 3. Retten til mental integritet. 4. Retten til psykologisk kontinuitet.

Den siste bastion

- annonse -

Historiker Yuval Noah Harari, kjent for flere bøker blant annet om den kognitive revolusjonen, advarer mot det som kan benevnes som den transhumanistiske utviklingen i det 21. århundre (YouTube: Will the Future Be Human).

Våre barn og barnebarn vil bli utsatt for en kamp om den siste bastion for kommersiell og teknokratisk spekulasjon, for ikke å si okkupasjon – menneskehjernen. De kommersielle høyteknologiske selskapene er forberedt. Det er dessverre ikke vi. Elon Musks firma Neurolink produserer allerede hyperfølsomme reseptorer som kan implanteres i hjernen, eller digitaliserte nanotråder, som vil være i stand til å oppfange impulser i hjernen og det vi kaller bevissthet med impulser for opphisselse, lyst, glede og sorg. Teknologien vil kunne overføre denne «hjernens elektronikk» til en datamaskin. Guru og profet for transhumanisme er Ray Kurzweil, amerikansk pioner innen datateknologi.

Transhumanisme er en omdiskutert ideologi som ser for seg å utvikle mennesket som art ved hjelp av teknologi, kunstig intelligens, bioteknologi (og medisinske mirakler) med mer. Kurzweil har lenge profetert optimistisk om det å smelte mennesket sammen med maskinene. Musk utvikler for tiden en selvkjørende bil som snart vil rulle ut på motorveiene innen dette tiåret og som vil kunne startes og styres via digital telepatisk kommunikasjon. Det er selvsagt avhengig av om du selv er villig til å implantere denne teknologien i hjernen, eller i blodårene (nanotråder), eller under huden på håndbaken.

En enklere metode er å sprøyte inn nanofibre, ørsmå maskiner eller digitale reseptorer i halspulsåren som følger blodårene og legger seg i hjernebarken. «Blodstrømmen er det perfekte transportsystem til alle hjernens nevroner», skriver Musk ifølge Olsen. Forbundet til Musks teknologi vil vi kunne ha telepatisk kommunikasjon med hverandre. Som realiserte virkelige kyborger. Via sensorer i hjernen vil vi styre og kontrollere vår bruk av maskinvarene, og i siste instans også andre mennesker, en tanke vi gyser av, men som faktisk er implementert i forskningen og vil bli industrialisert og kommersialisert i det 21. århundre. Det er bare en bitte liten chip (som er produsert) som skal til før du via tankekraft/impuls kan få garasjedøren, støvsugeren og pc-en din til å interagere og i første omgang dekke dine praktiske behov, men hvorfor ikke også dine emosjonelle fantasier som er tilgjengelig innen et svært avansert virtual reality. Ray Kurzweil tror teknologien kan lanseres kommersielt allerede i 2029.

Ill. Niels Bo Bojesen, Se Www.Libex.Eu

Harari uttaler i sitt foredrag nevnt ovenfor: «Vi er antagelig en av de siste generasjonene av Homo Sapiens. Innen et århundre eller to vil jorden domineres av skapninger som er mer forskjellig fra oss enn vi er fra neandertalere eller sjimpanser. For i de kommende generasjoner vil vi lære å konstruere kropper og hjerner og sinn. Dette vil være hovedproduktene i det 21. århundrets økonomi.»

Teknologien betegnes som BCI, hjerne-computer-grensesnitt, som forbinder menneskesinnet med datamaskinen, roboten. En sammenlenking av mennesker på et digitalt bevissthetsplan vil bli mulig, skriver Olsen, og vi vil fusjonere til en ny art av mennesker som kommuniserer i en kollektiv fellesbevissthet. Vi agerer og tenker allerede svært likt på sosiale digitale nettverk (som Facebook) vi via algoritmer er lenket til etter mer eller mindre like (mimetiske) behov. Hjernebølger kan måles og analyseres via computerprogrammer og apper. Er vi villig til å dele tanker (elektriske impulser) gjennom digital telepati? Dette er spørsmål vi må forholde oss til om vi vil eller ei.

Teknologien er der og kommer snikende snart her, snart, der presentert i elegant design, og mon ikke det vil gjøre vår hverdag og vårt arbeid så mye, mye enklere! Teknologien krever avansert infrastruktur. 5G-nettet er kanskje saken, med ufattelig elektronisk hastighet og enorm digital kapasitet. Informasjonsteknologien utvikler seg i et tempo som i løpet av 2022 vil dobles hver 18. måned, skriver Olsen, igjen ifølge Ray Kurzweil. Det er som nevnt lite bekymring (men mange konspirasjoner) angående digital telepati. I norsk sammenheng nevner Olsen Einar Flydal og Else Nordhagens bok 5G og vår trådløse virkelighet, høyt spill med helse og miljø (https://einarflydal.com/wp content/uploads/2019/09/Prøvepå5Gboka-s-1-24.pdf.)

Og Dag Hareide har etterlyst en grundig offentlig samtale om hva denne teknologien kan gjøre med oss i Mennesket og teknomaktene. Koronakrisen har fungert som en katalysator for en teknologisk utvikling mange av oss ikke var forberedt på, også fordi teknologien har så mange usynlige dimensjoner. Mange konspirasjonsteorier spinner på at makteliten (Klaus Schwab og World Economic Forum) gjennom krisen får gjennomslag for sin teknokratiske og transhumanistiske agenda.

Avansert overvåkningsteknologi, vaksineregimet (den lydige befolkning), sporingsteknologi og i det hele tatt konsekvensene av hva den digitaliserte automatiserte teknologien kan medføre, er følsomme og vanskelige områder å forholde seg til, og vi kan neppe overskue eller fatte rekkevidden av teknologiens betydning og endringer (som vi kan påvirke, om vi vil). Kunnskapsløshet er i de kommersielle selskapers interesse. Man kan diskutere noe så enkelt som retten til å være menneske. Også Klaus Schwab og Musk, må vi legge til, har betenkeligheter, men gitt i samme åndedrag som de trumfer teknologien som kapitalismens fjerde industrielle revolusjon og nødvendigheten av økonomisk vekst.

Kurzweil har sammen med Thierry Malleret publisert Covid-19: The Great Reset, hvor begge advarer mot mangel på det de kaller global orden. Olsen siterer fra boken: «Det er ingen tid å miste. Hvis vi ikke forbereder funksjonen og legitimiteten til våre globale institusjoner, vil verden snart bli uhåndterbar og veldig farlig. Det kan ikke skje noen vedvarende bedring uten et globalt, strategisk rammeverk for styring» (s. 86 i PDF-utgaven). Med andre ord en verdensregjering, som skal administrere den fjerde industrielle revolusjon.

Hvis mennesket smelter sammen med internett,vil vi få en kobling mellom menneske, maskinkreftene og det verdensomspennende nettet (iCloud). Vi vil få det internettfilosofien ser for seg i ekspansjonen av internett: et Internett of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM).

Ole Sverre Olsen gir en grei, lettlest innsikt i den eskalerende høyteknologiske utviklingen som inkluderer alt av menneskelig aktiviteter i den nærmeste fremtid. Essayet kunne vært strammere redigert, og de esoteriske betraktningene kan man enten hoppe over eller ta inn over seg som en ekstra gevinst, alt etter som. Boken har sjenerøse referanser til nettsteder og YouTube-kanaler for ytterligere oppfølging.

Terje Dragseth
Forfatter og filmskaper.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Siste artikler

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.