Et forsvar for folkestyret

Sier vi ja til EU, sier vi ja til at folket mister mer og mer av stemmen sin.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.04.2014

EU
Ja-siden har i de siste årene begynt å snakke om at suverenitet og selvstendighet er utdaterte begreper i en globalisert verden. Det at globale problemer trenger globale løsninger er nok få imot, men når dette går utover suvereniteten så går det også utover folkestyret. Det er et godt prinsipp at all legitim statsmakt kommer fra folket, altså at folket styrer, men når suvereniteten til Norge begrenses så flytter man makt fra folkestyre til noe annet. Spørsmålet blir om noe annet kan være et folkestyre. Man kan si at så lenge folket får stemme hvert fjerde år så er det et folkestyre, men da blir fort mange land vi ikke til vanlig vil kalle folkestyrer definert som det.

Folketomt folkestyre.
Jeg mener at et folkestyre må oppfylle noen kriterier. Det må ha en viss grad av fellesskap. Det må ha en åpen og til en viss grad opplyst debatt. Det må rett og slett ha en offentlighet. Det er disse kriteriene EU ikke klarer å oppfylle. EU har i veldig liten grad en felles offentlighet. Det er ikke en stor felles europeisk debatt om EU-saker. Forskning viser at folk i EU-land stemmer etter nasjonale forhold i EU-valgene, ikke etter forholdene i EU. Det er dette som er problemet med EU. Man kan ikke skape et folkestyre, uten ett folk. Når man prøver å opprette et system for folkestyre der det ikke er et samlet folk, så tar andre enn folket makta.

Det er åpenbart når man ser EUs ledere. De fleste har hørt om Angela Merkel, men ytterst få vet hvem Herman Van Rompuy eller José Manuel Barroso er. Herman Van Rompuy er EUs president, men ikke folkevalgt. Han har til og med uttalt at han er en fri mann fordi han ikke har velgere. José Manuel Barroso er president for EU-kommisjonen. Han er valgt av alle EU-landenes statsministere bak lukkede dører. Slovakias tidligere statsministere uttalte ved valget av Barroso at «I EU har du store og små hunder. Og de små hundene kan bare velge hvilken stor hund de skal løpe etter».

Mer EU svekker demokratiet.
Denne mangelen på folkestyre påvirker politikken. Man tror at de er rundt 20 000 lobbyister i Brüssel. De hadde ikke vært 20000, hvis de ikke fikk gjennomslag. Det har vært avsløringer der parlamentarikere har foreslått tillegg til lover som lobby grupper har skrevet. I forhandlingene om en transatlantisk handelsavtale, har næringslivets hovedorganisasjoner på begge sider av havet hatt full tilgang til forhandlingene, mens sivilsamfunnet får sin informasjon gjennom lekkasjer. Når særinteresser får så mye å si, er det et stort demokratisk problem.

Samtidig som de demokratiske problemene blir større, så er EUs løsning mer EU. Tanken om et føderalt EU står sterkt i Brüssel og i løpet av finanskrisen har EU fått enda større makt over nasjonalstatene. Blant annet har EU fått makt til å overstyre statsbudsjettet til nasjonalstatene. Mer EU betyr mindre folkestyre som igjen betyr mindre politikk for folket. Spillereglene til politikken påvirker politikken. Det er viktig å bevare tanken om at folket skal styre. For hvis ikke folket skal styre over folket, så skal noen andre styre over folket. Det har de ikke rett til.

Bjørn Ola Opsahl, Leder, Ungdom mot EU

Dette er et bidrag til «Unge stemmer» i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 11.04.2014.

Politiske ungdomsorganisasjoner som deltar: Unge Venstre, Grønn ungdom, Fremskrittpartiets ungdom, Sosialistisk ungdom, Europeisk ungdom, Ungdom mot EU, Rød ungdom, Unge Høyre, KRFU, Senterungdommen og AUF.

Kommentarer