Et forsvar for flyavgiften


NHO og flyselskapene slåss desperat mot en ny flyavgift på 88 kroner. Den mektige bransjen påstår både at avgiften ikke vil ha klimaeffekt, og at den vil føre til nedleggelse av flyruter. Dette henger ikke sammen. Det er oppsiktsvekkende at NHO mener at markedsmekanismen ikke virker. Poenget med miljøavgifter er å endre adferd og redusere […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-12-16

NHO og flyselskapene slåss desperat mot en ny flyavgift på 88 kroner. Den mektige bransjen påstår både at avgiften ikke vil ha klimaeffekt, og at den vil føre til nedleggelse av flyruter. Dette henger ikke sammen.
Det er oppsiktsvekkende at NHO mener at markedsmekanismen ikke virker. Poenget med miljøavgifter er å endre adferd og redusere etterspørselen etter forbruk med negativ miljøpåvirkning. Det betyr at tilbyderne, i dette tilfellet flybransjen, påvirkes. Det vil selvsagt kreve omstillinger. En flyavgift kan derfor bety at enkelte mindre lønnsomme flyruter må legges ned.

Uansvarlig. At det truer 5000–6000 arbeidsplasser, slik NHO hevder, virker lite sannsynlig. Men avgiften vil bidra til at Avinor og bransjen tenker seg om før de fortsetter med sine planer for ytterligere vekst. Til nå har planer om flyplassutvidelser blitt heiet frem av uansvarlige politikere. Det bør det nå være slutt med, i hvert fall om vi skal tro NHO selv: Dersom bransjen blør som følge av en avgift som koster omtrent det samme som en halvliter øl, – ja, så er det stor risiko for at nye rullebaner og flyplassterminaler ender opp som gasskraftverkene på Vestlandet – tapsbomber planlagt av korttenkte utbyggere og godkjent av uansvarlige politikere.

Dobling. Nordmenn foretar i gjennomsnitt 2,7 innenriksreiser med fly i året, mens en EU-borger flyr 0,3 ganger. Fem millioner nordmenn flyr altså like mye innenriks som over 40 millioner EU-borgere. NHO Luftfart og Avinor synes ikke dette er nok, og legger opp til en dobling av flytrafikken på ti år. Samtidig påstår de at utslippene ikke skal øke. Biodrivstoff, effektive motorer og en tvilsom plan for kvotehandel skal løse luftfartens klimaproblem. Men det er ikke sannsynlig.

Veksten er ikke forenlig med togradersmålet, og viser at flybransjen ikke har noen planer om å ta sin del av utslippskuttene.

Effektive motorer? Ulike rapporter antyder en årlig reduksjon i drivstofforbruk per fløyet distanse på om lag én prosent. Når luftfarten legger opp til en dobling av trafikken, blir klimaeffekten av energieffektiviseringen raskt spist opp.

Drivhuseffekten. Heller ikke biodrivstoff løser flybransjens klimaproblem. Selv om noe økt uttak av biomasse kan gjøres miljømessig forsvarlig, er det usikkert til hvilke formål den bør brukes for å gi størst klimagevinst. Det finnes lovende bioenergi, for eksempel …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?