Bestill sommerutgaven her

Et forslag til øget folkestyre, kaldet «pluralistisk socialisme »

Nordisk Socialisme – På vej mod en demokratisk økonomi
Forfatter: Pelle Dragsted
Forlag: Gyldendal (Danmark)

ØKONOMI: Dragsted har en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen» – f.eks. ved at lukke dem ind i virksomhedernes direktionslokaler.

«Vi har talt nok om socialisme. Nu skal vi skabe den.» – Det kunne være afslutningen på enhver 1. maj tale. Men sådan afslutter Pelle Dragsted sin bog Nordisk Socialisme med undertitlen På vej mod en demokratisk økonomi. Bogen udkommer på arbejdernes internationale kampdag.

Pelle Dragsted har i flere år været en inspirerende stemme i dansk radio og TV, når han udfordrede de traditionelle økonomiske og finanspolitiske dogmer. Han har arbejdet som rådgiver for Enhedslisten i Folketinget inden han i årene 2015-2019 selv sad i Folketinget som finanspolitisk ordfører for partiet.

Dragsted foreslår at den samlede venstrefløj finder inspiration i bøndernes andelsbevægelse og arbejdernes kooperativer.

Det vil være de fleste læsere af NY TID bekendt, at Enhedslisten blev dannet (1989) som en samling af de gamle stalinister i DKP, trotskisterne i Socialistisk Arbejderparti og de 68’ere som sluttede op om Venstresocialisterne. Pelle Dragsted (1975), der kommer fra en DKP-baggrund og i øvrigt selv i en periode har været aktivist («Globale rødder»), har i og for Enhedslisten repræsenteret en ny generation i forsøgene på at forene den politiske mangfoldighed i Enhedslisten og på venstrefløjen. Men «forbrødringen» mellem så forskellige retninger i arbejderbevægelsen som stalinister, trotskister og 68’erne har hæmmet den politiske diskussion og udvikling i Enhedslisten.

Enhedslistens arvegods

I centrum av Dragsteds 1. maj bog står en række forslag til hvordan lønmodtagere kan få en større del af «samfundskagen», såvel i form af materielle ydelser som ved at lukke lønmodtagere ind i virksomhedernes direktionslokaler.

- annonse -

Fra Ekstrabladet 14.2.73 i forbindelse med forslaget om lønmodtagernes medejendomsret – med paroler som: «NEJ til Tvangsopsparing – for arbejderveto mod kapitalen» og «Arbejderkontrol over produktionen”.

Med bogen præsenterer Dragsted et forslag til øget folkestyre, kaldet «pluralistisk socialisme». Med fokus på ledelsesniveauet (i Folketinget og i virksomhederne) genopfriskes den socialdemokratiske Anker Jørgensen-regerings og fagforeningsbossernes forslag om økonomisk demokrati og det demokratiske ejerskab – fra 1973. Essensen i forslaget er «at demokratisere ejerskabet og økonomien, så den økonomiske sfære ikke fortsætter med at stå uden for demokratiet, men så vidt muligt forvaltes efter folkestyrets grundlæggende principper.» Og yderligere «hvor vi får demokratisk handlekraft til at løse klimaet».

Når indholdet af kapitalisme skal defineres, slår forfatteren op i den store danske encyklopædi. Referencerne til enkeltdele af Enhedslistens arvegods synes fortrængt: partiets rolle, programmet, ikke-reformistiske reformer, selvorganisering, kritik af bureaukratiet, dobbeltmagtssituationen, imperialisme. I stedet foreslår Dragsted, at den samlede venstrefløj finder inspiration i bøndernes andelsbevægelse og arbejdernes kooperativer til atter at lancere den gammel tanke om økonomisk demokrati – fra tiden før nyliberalismens økonomiske og kulturelle indtog: «Både socialdemokrater og den revolutionære venstrefløj opfatter (..) kapitalismen som et totalt og altomfattende system, der former hele vores økonomi. Der er intet uden for. Alt er kapitalisme. Og socialismen er noget fraværende og fremtidigt», skriver Dragsted.

For socialismen lever – i Dragsteds udgave af socialisme. Fremfor at forholde sig til en fremtidsvision – som det hidtil har vist sig umulig at realisere – skal den allerede foreliggende socialisme (!) gøres til noget nærværende. Vi skal her og nu inden for de givne institutionelle rammer arbejde videre og droppe, at der rejses spørgsmål om magten i samfundet. Skridt for skridt kan vi – ifølge Dragsted – på denne måde gøre vores samfund mere socialistisk og mindre kapitalistisk ved at udvide de områder af økonomien, som er demokratisk ejet og forvaltet. Sådan!

Lønmodtagernes medejendomsret

Efter Anden Verdenskrigs ødelæggelser kunne en kapitalistisk økonomi muliggøre en række forbedringer for den almindelige befolkning. Nogen egentlig systemændring kom ikke på tale – da hele befolkningen oplevede materiel fremgang. Som en slags klimaks for denne udvikling fremlagde den socialdemokratiske Anker Jørgensen-regering i 1973 et lovforslag om lønmodtagernes medejendomsret (økonomisk demokrati) i Folketinget. Og senere kunne formanden for lønmodtagernes organisation (LO) ved Thomas Nielsen på LO-kongressen i 1979 så proklamere, at lønmodtagerne havde sejret «ad helvede til».

Det er perioden fra Anden Verdenskrig til 70’erne Pelle Dragsted gerne spejler sig i. Her finder man konturerne af hans ønskede fremtidsprojekt – med etableringen og stabiliseringen af mange demokratiske ejerforhold. Siden gik det ikke godt for mange af de ofte bureaukratiske kooperativer og andelsforetagender. Dragsted beskriver selv, hvordan «angrebet på den offentlige demokratiske sektor satte ind fra slutningen af 1970’erne» – med et tilbagetog av de mange bastioner lønmodtagerne foruden havde erhvervet sig.

Bogen præsenterer et program for en demokratisk økonomi: Offentlig bank, offentligt jordeje, mere velfærd – men uden at gøre staten enerådende. Dragsted mener at «bæredygtige forandringer forudsætter en grundlæggende demokratisering af ejerskabet i økonomien». Han mener desuden at et for stærkt fokus på staten vil føre til bureaukrati, topstyring og manglende demokratisk deltagelse.

Så forskellige retninger i arbejderbevægelsen som stalinister, trotskister og 68’erne.

Men Dragsted afstår sig fra at italesætte de hierarkier, som historien og kulturen i nogen grad hænger på (med patriarkatet som den dominerende). Dragsted har heller ingen bemærkninger til dannelsen i og uddannelsen af de sociale bevægelser, der skal stå for en evt. omstilling til bæredyktighed. For hvilke historiske erfaringer bringer de nye bevægelser med sig, som kan understøtte den personlige myndighed og dømmekraft? Til at kunne bidrage til og videreudvikle FN’s «tænk globalt, handle lokalt»? Til etablering og virkeliggørelse af det lokale basisdemokrati?

Jeg spørger: Er Dragsted mon i gang med at iscenesætte sig selv som et kommende socialdemokratisk folketingsmedlem?

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Siste artikler

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.