Gardermoen 20140117.

Et felles løft


Norge har gradvis kommet i en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon, noe som krever markante tiltak for å styrke Det norske forsvaret. Dette er blant konklusjonene i en fersk rapport som ble lagt frem i forrige uke.

Email: sjur.cp@c2i.net
Publisert: 5. mai 2015

Som en del av arbeidet med Forsvarets langtidsplan satte Forsvarsdepartementet ned en ekspertgruppe – også kjent som «Ekspertgruppen for forsvaret av Norge» – 15. desember 2014. Gruppen ble oppnevnt av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, og fikk i oppgave å levere en ugradert rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver knyttet til eventuell sikkerhetspolitisk krise og krig. Rapporten skulle ferdigstilles innen mai 2015, og også være et bidrag til debatt om hvorvidt dagens norske forsvar er egnet til å avverge og møte utfordringer knyttet til norsk og alliert sikkerhet. Nytt risikobilde. Resultatet – «Et felles …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal