Er vi tyskerne på 30-tallet?

Jeg har tatt meg på fersken i å kaste ting mot tv’n. Igjen. Det handlet om spillereglene.

Ny Tid
[media] I dag, 26. januar, deltar statssekretær Raymond Johansen på et møte i den Afrikanske Union i Addis Abeba. Der vil han få høre at afrikanske ledere mener de internasjonale spillereglene er grådig urettferdige, og at en ny og utviklingsvennlig handelsavtale i WTO må på plass, eksportsubsidiene må vekk. Ting kan skje i Davos i helga. 27. januar deltar Jonas Gahr Støre på et uformelt ministermøte om nettopp WTO.

Hvis de internasjonale spillereglene faktisk er grådig urettferdige, hvis du og jeg tjener fett på et system som holder andre nede – hva så? Oljefondet fylles av en CO2-kanon som bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget i mange fattige land – hvor er debatten om å investere deler av fondet i alternativ energi? Vi i den rike delen av verden er i dag i samme båt som tyskerne på 30-tallet, mener Thomas Pogge. Han er professor ved Columbia University i New York og mener vi bør se uretten som foregår, og at vi bør stille flere kritiske spørsmål slik også tyskerne burde gjort.

Flere kritiske spørsmål: Nye mediekanaler popper opp i vildens sky, uten at det gir større variasjon i mainstream-journalistikken. Multimediemaskineriet pumper ut det samme innholdet på stadig flere plattformer. «En nyhetsfattig mandag i Norge» kommenterer Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 16. januar, etter lanseringen av TV2 Nyhetskanalen. Nyhetsfattig? Tåkeprat. Nyheter er ikke noe som skjer, men noe journalister konstruerer. Nyhetene er ikke selve virkeligheten, men rapportene om virkeligheten. Rapporter som skrives på bestemte, rutinemessige måter. De kunne vært helt annerledes.

Oppslag om de globale spillereglene er ikke akkurat på forsida av VG hver dag. Trips-avtalen om immaterielle rettigheter, som mange u-land raser mot og vil endre, var ifølge tekstarkivet A-tekst, kun omtalt i ni avisartikler i løpet av hele 2006. Kunne vi brydd oss mindre? Når internasjonal handel, globalisering og overnasjonalitet først dekkes i de store mediene, skjer det oftest gjennom nasjonale briller, med fokus på norske næringsinteresser. Og hvis mainstream-media en sjelden gang forsøker å se debatten fra u-landenes perspektiv, kan det gå så ille som på Holmgang 10. januar. Det var da jeg begynte å kaste ting på tv’n.

Nede i Oddvar Stenstrøms gjørmete skyttergrav er det enten den afrikanske bonden eller den norske. En må dø. Oppe i virkeligheten handler det om å omorganisere norske subsidier, slik at de ikke lenger legitimerer EUs og USAs eksportdumping. Et konkret tiltak vil være at alle subsidier rapporteres til WTO, slik at importerende land kan ilegge en straffetoll tilsvarende subsidiene. Utenriksdepartementet har flere ganger blitt utfordret om rapportering her i Ny Tid, uten at Liv Monica Stubholt har gitt et skikkelig svar. Dette burde Stenstrøm tatt tak i hvis han hadde ønsket å få debatten videre, og ikke bare ødelegge den.

Kaare M. Bilden, Fungerende kronikk- og debattredaktør.

Kommentarer
DEL