Er genmat farlig?

Ingen har påvist at det er helsefarlig å spise matvarer lagd av genspleisa planter. Frykten for å spise slik mat kan derfor vise seg å være grunnløs. Men det vet ingen noe sikkert om i dag. Det som derimot er sikkert, er at genspleisa planter fører med seg en økologisk risiko. Det fins allerede mange […]

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Ingen har påvist at det er helsefarlig å spise matvarer lagd av genspleisa planter. Frykten for å spise slik mat kan derfor vise seg å være grunnløs. Men det vet ingen noe sikkert om i dag.

Det som derimot er sikkert, er at genspleisa planter fører med seg en økologisk risiko. Det fins allerede mange eksempler på at de nye genene sprer seg til beslektede arter. Og det fins eksempler på at resistens mot antibiotika sprer seg til andre planter og organismer. En slik utilsikta spredning av gener med svært spesielle egenskaper kan ha en økologisk rekkevidde som en i dag ikke kan overskue.

Genmodifiserte matvarer er på full fart inn kostholdet og det står store økonomiske interesser bak utviklingen. Ut fra et føre var-perspektiv er skepsisen stor. Mange er redd for at forskerne helt kan miste oversikten. For hva skjedde da et gen fra paranøtter ble overført til en soyaplante? Da ble folk som fra før var allergiske mot paranøtter, også allergiske mot den margarinen som ble lagd av den genmodifiserte soyaoljen.

Tilsvarende kan genmodifisert raps spre arveanlegg til beslektede ugrastyper. Danske forsøk viste at åkerkål også ble motstandsdyktig mot det ugrasmidlet som den genmodifiserte rapsen var konstruert for å tåle.

Da blir neste tiltak: finn et nytt ugrasmiddel. Og neste: et nytt gen som kan endre rapsen slik at det tåler det nye ugrasmidlet. Denne spiralen ender aldri, men den gjør alt landbruk stadig mer avhengig av bioteknologiske storkonsern som vil tjene penger på at verden blir slik.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here