Er du en verdensborger?

Test deg selv:
1) Har du på deg et plagg som er delvis produsert på et annet kontinent?
2) Har du den siste uka hørt eller lest meninger og ideer fra et annet kontinent?
3) Har du det siste året betalt globale skatter?
(Fasit nederst på siden.)

Ny Tid

Globale skatter? Ja visst, på side ti i Soria Moria-erklæringen kan du lese at regjeringa vil «gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling», som eksempler nevnes blant annet flyavgift, karbonskatt, og avgift på valutatransaksjoner.

Intensjonen er god. Den ekstreme forvandlingen og integreringen verdensøkonomien har gjennomgått på noen tiår, reflekteres på ingen måte i politikken og demokratiets rekkevidde. Miljø, handel og utvikling er tema som også må adresseres på et globalt nivå. Nasjonalstaten og nasjonale identiteter verken bør eller vil forsvinne de neste hundre åra, men det trengs noe i tillegg. Mens pliktene og rettighetene vi har som statsborgere diskuteres kontinuerlig ned til hver minste millimeter, er de pliktene vi har overfor hverandre som verdensborgere tragisk lite konkretisert. Den norske velferden skyldes i stor grad at vi er vevd tett inn i den globale økonomien, derfor er det et paradoks at norske mainstream-medier stadig framstiller Norge som et selvtilstrekkelig system. Kanskje kan etableringen av globale skatter på sikt bidra til å endre dette, takket være ryggmargsrefleksen «follow the money».

1. mars ga Norge fra seg presidentklubba i Ledergruppa for globale finansieringsmekanismer. I et halvt år har Norge ledet arbeidet med globale skatter, og resultatene er stusslige greier. Det eneste regjeringa har gjort er å omdefinere den allerede eksisterende CO2-svgiften på nasjonale flyreiser, slik at pengene nå går til det internasjonale UNITAID-fondet. Regjeringa bør i tillegg innføre en ny avgift som også inkluderer utenrikstrafikken, slik blant andre Frankrike har gjort. Dessuten bør Solheim og Halvorsen innføre en svært liten avgift på valutahandel, for eksempel 0,005 prosent som i Currency Transaction Develpoment Levy-forslaget. Hver dag omsettes over 2000 milliarder dollar på valutamarkedet, som siden 1970-tallet har ekspandert 120 ganger sin egen størrelse. Samtidig har den økonomiske globaliseringen og den økte flytransporten bidratt til klimaendringene som rammer fattige land aller hardest. Derfor er det på tide at vi tar inn over oss at verden nå henger enda tettere sammen enn tidligere, og innfører globale skatter for fattigdomsbekjempelse.

Fasit: Hvis du har ja på alle spørsmålene har du juksa. Siden rett svar på spørsmål 3) er nei kan du ikke kalle deg en skikkelig verdensborger. Beklager.

Kommentarer
DEL