Er Donald Trump fascist?

Han spiller på frykten og undergangsstemningen som preger det amerikanske samfunnet. Men gir det mening å kalle ham fascist?
Foto: AFP
Avatar
Email: ehammer@temple.edu
Publisert: 18.02.2016

Han spiller på frykten og undergangsstemningen som preger det amerikanske samfunnet. Men gir det mening å kalle ham fascist?
Noen uttrykk skal man være forsiktig med. Vil man unngå inflasjon, eller simpelthen slippe å få for mange uvenner, bør man bare bruke uttrykkene når de helt opplagt er treffende. I politikken er det historiske grunner til å avstå fra en del talemåter. Det kan også være grunner knyttet til demokratiets krav om å vise normal høflighet og respekt for våre motstandere. Fascist er et sånt ord. Noen tenåringer slenger rundt seg med uttrykket uten å vite hva de sier. I en periode ble det hyppig brukt og misbrukt av venstresiden. Under hvilke betingelser kan det rettmessig brukes i dag?
Spørsmålet reiser seg med utgangspunkt i den amerikanske valgkampen, og særlig i forbindelse med den stadig mer aggressive retorikken fra republikanske kandidater som Ted Cruz, Carly Fiorina og ikke minst Donald Trump.
The Donald vil lukke landet for en bestemt religion. Han vil bygge en mur mot Mexico. Han sier til CNN at han liker å gå bevæpnet, og spøker med at han når som helst kan trekke frem revolveren. Han henvender seg til frustrerte og lavt utdannede arbeiderklassevelgere med løfte om dramatiske forandringer. Han synes å ha minimal respekt for forfatningen, spiller uhemmet på terrorfrykt og annen sosial angst, og fremstiller seg selv som den eneste som kan redde landet fra avgrunnen. Trump ser argumentasjon som en svakhet. Det som teller, er guts og handlekraft. The commander-in-chief skal være som en mektig CEO, en manager hevet over den demokratiske politikkens smålige krav om etterrettelighet og selvbegrensning. Uavlatelig spiller han på mistroen til Washingtons yrkespolitiske klasse. Hans valgkampmøter er støyende, nasjonalistiske seanser. Han ser ut til å fatte grunnleggende mistro til demokratiske styreformer generelt.

En fascistisk supermakt? Er Trump en fascist? Da kommentatoren Jeffrey Tucker brukte ordet i en artikkel i magasinet Newsweek i fjor sommer, virket det drøyt. Valgkampen hadde såvidt kommet i gang, og Trump-fenomenet virket ikke liv laga. Nå som Trump seiler opp som favoritt til å vinne nominasjonen, er påstanden blitt langt vanligere. Økonomen Paul Krugman har brukt f-ordet om Trump; New York Times’ lederskribenter har gjort det; og i demokratenes debatt den 19. desember i fjor sto den demokratiske kandidaten Martin O’Malley frem og brukte ordet. I de venstreliberale områdene av nettspekteret finner man en stadig sterkere strøm av beskyldninger om fascisme.
Så hvor alvorlig er dette? Kan det virkelig være mulig at USA er i ferd med å bli en fascistisk stat? En fascistisk supermakt?
Nei, vil mange kommentatorer si. Trump leder stort på meningsmålingene. Kanskje kan han vinne nominasjonsvalget. Imidlertid har han mange formidable motstandere. Folk som ikke er for Trump, er ofte sterkt imot ham. Relativt få usikre sentrumsvelgere vil kunne komme til å stemme på ham. Ingen blir president i USA uten å erobre de store sentrumsmassene.

Døra på gløtt. Dessuten vil han antagelig måtte møte den erfarne og velorganiserte Hillary Clinton. Om velgerne i begynnelsen av valgkampen tiltrekkes av ekstremene, er det en tendens til at de på valgdagen stemmer mer forsiktig. Uansett hva man mener om Hillary – at hun er kjøpt og betalt av Wall Street, at hun er korrupt, at man ikke kan stole på henne og så videre – vil hun fremstå som et tryggere valg enn den uprøvde Trump. Sist men ikke minst har Trump fremmedgjort store velgergrupper. Etter å ha gitt meksikanerne en merkelapp som forbrytere og voldtektsmenn, er det vanskelig å forestille seg at han vil få mange stemmer fra den viktige latino-kategorien. Det samme gjelder selvfølgelig muslimene. Om Hillary anses som tvilsom på grunn av sine forbindelser til Wall Street, er hun likevel en uhyre profesjonell politiker som gjør alt i sin makt for å unngå å fremmedgjøre velgergrupper.
La oss heller ikke glemme at Trump tilhører det øverste skiktet av de forhatte one percent-erne. Han er en uforskammet rik eiendomsmegler med en særdeles pussig hårsveis. Utvilsomt en både vulgær og autoritær mann.
Greit. Men hva om ISIS kommer med flere terrorangrep? Eller for den saks skyld: Hva om det blir en gjentagelse av det som skjedde i San Bernardino? En liten gruppe, eller kanskje ett eneste menneske, med virkelig eller imaginær tilknytning til en terroristorganisasjon, går ut og skyter noen uskyldige? Vil ikke da velgerne ile til «den sterke mann»?
Sannheten er at vi ikke vet hva som kan skje. En dør står på gløtt. Det politiske landskapet har, som Noam Chomsky sa, forandret seg. En demokrat som Hillary Clinton står i dag der en moderat republikaner sto i 1990. Samtidig befinner nå de fleste av de republikanske presidentkandidatene seg utenfor det tradisjonelle politiske spekteret.
En kollega av meg som underviser i politisk filosofi, påstår at USA per i dag er Weimar redux. «Er det ikke akkurat sånn det må ha vært i Weimar-republikken på begynnelsen av 1930-tallet?» sa han for noen uker siden. «En enormt frustrert og forvirret velgermasse som nylig har vært gjennom både en mislykket krig og en økonomisk krise. En dyp mistro til all tradisjonell politikk. En opplevelse av at nasjonens fremtid står på spill. En følelse av å være omgitt av indre og ytre fiender. Og midt oppe i alt dette en redningsmann – et menneske som for de utdannete elitene virker som en klovn, men som for de brede massene fremstår som svaret.»

Amerikansk paranoia har en lang historie.

Glinsende nyliberalisme. Jeg er den siste til å forsvare Trump, men noen ny Hitler er han neppe. Rasist? Ja, definitivt, og en viktig del av valgkampprogrammet er å tvangsdeportere titusenvis av illegale meksikanske innvandrere. Likevel må det skilles mellom Trumps krav om drastisk innskjerping av immigrasjonshåndhevelsen og Hitlers eksplisitte utslettelsespolitikk, slik den ble formulert allerede i Mein Kampf i 1925. President Trump vil så avgjort frata muslimer og andre grupper vesentlige rettigheter, som for eksempel rett til en uinnskrenket privatsfære og fri innreise. Derimot har jeg vondt for å tro at han vil masseinternere og deretter drepe dem.
Å tro at historien gjentar seg kan gi nyttige perspektiver på samtiden. Imidlertid kan det også virke tilslørende. Om Trump er fascist, så er det mer fordi han ligner på Silvio Berlusconi, Italias statsminister i fire regjeringer, enn på Hitler.
Berlusconi var styrtrik, vulgær og mediekåt. Han hadde lave tanker om det formelle demokratiets prosedyrer, var definitivt korrupt, men forsøkte seg aldri på noe direkte statskupp. Det virkelige stikkordet her er imidlertid kapitalismen som ideologi og økonomisk system. Såvel Hitler som Mussolini var til dels skeptiske, eller i det minste ambivalente, når det gjaldt kapitalismen, som de begge periodevis anså for å være antinasjonal, antikollektiv og (særlig i Hitlers tilfelle) dominert av urbane jøder. Berlusconi derimot – og dette er den grunnleggende likheten med Trump – legemliggjorde den nyliberale orden slik den ble dannet, politisk konsolidert og globalisert fra og med 1980-tallet.
Om Trump har politisk suksess, så skyldes det at han på den ene siden representerer den hegemoniske nyliberale tenkemåtens betoning av individuell suksess, maksimal individuell frihet, varegjøring av alle menneskelige verdier og relasjoner, samt aggressiv nedbygging av statens tradisjonelle ansvar for nasjonens velferd. Med sine skyskrapere, helikoptere og «you are fired» fra reality-programmet The Apprentice (som nettopp handler om hvordan alt er lov bare man vinner til slutt), er Trump det nærmeste man kommer en perfekt parodi på nyliberalismen. Det glinser og det glinser.

Angsten for oppløsning. Den nyliberale selviscenesettelsen ville imidlertid ikke kunnet være noen politisk suksess om ikke Trump også tar høyde for noe annet og mørkere, nemlig en kollektiv fryktfølelse og undergangsstemning som i dag er i ferd med å gripe om seg i det amerikanske samfunnet. there-will-be-blood-reviewAmerikansk paranoia har en lang historie, farget av frontier-mentaliteten (perfekt fremstilt i Paul Thomas Andersons film There Will Be Blood), men også av protestantiske forestillinger om en gjennomgående syndig verden der kun enkeltmenneskets arbeid og innsats kan gi livet verd. I dag er det særlig økonomien som skaper usikkerhet. Etter en 30-årsperiode med privatisering og nedbygging av velferdsstaten, er den tidligere så stabile og velstående amerikanske middelklassen i ferd med å uthules og forsvinne, for en stor del erstattet av en bevegelig armé av servicearbeidere på korttidskontrakter med få eller ingen rettigheter. I kjølvannet av finanskrisen, opplevde den samme middelklassen ikke bare at grunnleggende ting som pensjon, helse og utdannelse er blitt til salgs for høystbydende, men at deres eiendom – takket være lyssky og korrupte bankpraksiser – også kunne vise seg å stå i fare. Få forhold forankrer amerikansk middelklasse mer konkret i verden enn eiendom; står den i fare, opplever folk seg som fullstendig ubeskyttet. Amerikansk våpenanarkisme bunner nettopp i dette: for enhver pris å sikre eiendommens uangripelighet.
Bedre enn noen annen for øyeblikket klarer Trump å forene de to kreftene i det republikanske partiets underbevissthet: Han symboliserer «the winner takes it all»-kapitalisme, entrepenør- og kasinokapitalismen, altså en ultraliberal ideologi. Samtidig symboliserer han et svar på denne ideologiens faktiske fallitt, det vil si dens totale mangel på demokratisk og kollektiv ansvarstagen for samfunnets generelle trygghet og velferd. Dette er den nykonservative kraften. Trump deler venstresidens følelse av at samfunnslegemet er i oppløsning, at alt har blitt utrygt og uforutsigelig. Men i motsetning til det venstreliberale og sosialistiske kravet om sterkere statlig involvering i grunnleggende samfunnsoppgaver som helse, utdanning og eldreomsorg, retter Trump anklagen mot meksikanerne, muslimene, kineserne, afroamerikanerne og så videre. De har skylden! Det er dem vi må beskytte oss mot!

Fortjent. Å stigmatisere etniske grupper i den hensikt å gjøre dem til offerlam, nyttige substitutter for de virkelige skurkene, er velkjent fascistisk strategi. Trump er utvilsomt en særdeles avskyelig og farlig kandidat. Om vi er tjent med å kalle ham fascist, er likevel langt fra sikkert. Gjør vi det, setter vi merkelapp på ham som monster og som en anomali. Vi mister sammenhengene han står i av syne. Selv velger jeg å tolke Trump som en utvekst – ja, kanskje en kreftsvulst – på det republikanske partiet og muligens amerikansk politisk liv overhodet i nyliberalismens tidsalder. Han ble mulig etter at hele den amerikanske politikken i en mannsalder har svingt mot høyre. Har man ikke bedt om denne mannen, så har man i alle fall fortjent ham.

Kommentarer