Er det synd på Amerika?

Når teksten og tittelen Vi som elsket Amerika [se artikkelen fra Orientering] fortsatt blir husket i dag, er det neppe fordi den er skrevet av Bjørneboe, heller ikke fordi den er blant hans beste, så hva skjer her som fanger oppmerksomheten vår? Denne essayistiske bokomtalen var langt fra enestående i sitt budskap da den ble skrevet i 1966, om den enn var med på å sette i gang et skred av kritikk mot USAs verdenshegemoni. Tittelen blir heller husket fordi den fanger inn det essensielle: en følelse av skuffelse, en såret kjærlighet.

Når Bjørneboe snakker om sin egen forelskelse i Amerika, om hvordan kjærligheten kan slå over i forbitrelse, snakker han på manges vegne. Kanskje burde vi ikke se på dette som billedlige vendinger, men heller prøve å forstå hva som skjer når vi forelsker oss i et helt land – eller hva som ligger i forelskelsen og kjærlighetens vesen i det hele tatt.

I sin bok om kjærlighet påpeker Stendhal at vi blir forelsket i et ansikt fordi det både vekker både beundring og medynk. Å være forelsket er også et moralsk prosjekt, det innebærer å se et potensial, å se noe som trenger hjelp til å være seg selv på sitt beste, noe som både trenger og fortjener å bli elsket. Vi elsket Amerika fordi dette landet syntes å bære et løfte om lykke i seg, som om det var fremtiden selv, til tross for alle dype sår og indre konflikter. Det viser seg likevel at Amerikas skyggesider for mange har gjort forelskelsen fatal og forholdet destruktivt: Den elskede er i realiteten en maktsyk tyrann, en plaget partner med avhengighetsproblemer og personlighetsforstyrrelser.

Dagens USA er et falmet idol, en verdensmakt på hell, som lider av petroliumsnarkomani og overforbruk og som har valgt et infantilt, korrupt og konfliktorientert . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Abonnement kr 195 kvartal