EØS på hell

Vi står overfor et stemningsskifte på Island. I den siste meningsmålingen ønsket 55,1 prosent av islendingene å bli medlem av EU, mot 36 prosent for bare ett år siden.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.08.2008

I landets media herjer EU-debatten, og i Brussel snakkes det nå åpent om når, ikke hvorvidt, Island kommer til å søke medlemskap. Et helt sentralt spørsmål for oss nordmenn blir i så tilfelle: Hva skjer med EØS-avtalen?
Den islandske krona har i de senere årene falt kraftig i verdi. Dette har ført til en galopperende prisvekst. Inflasjonen er nå på utrolige 8,7 prosent etter at krona har falt ytterligere 25 prosent mot euroen siden nyttår. Den 10. april økte den islandske sentralbanken den allerede skyhøye styringsrenta med 0,5 prosent til 15,5 prosent. Den høye renta har ført til at mange islendinger ber om å få lønna utbetalt i euro, at nær 70 prosent av islandske bedrifter har lån i euro, og at 16 prosent av husholdningers gjeld består av utenlandsk valuta.
Det store spørsmålet nå er om Island bør bytte ut krona med euro og få orden på økonomien. Men intet EU-medlemskap – heller ingen euro. Dermed er EU-debatten vekket til live på øya. Islands inntog i EU vil få stor betydning for EØS-avtalen. Dermed vil spørsmålet om norsk tilknytning til Europa komme på den politiske dagsorden igjen. Fra å være tilknyttet EFTA med 10 land, til å bli part i en udemokratisk EØS-avtale med 3 medlemmer, vil Norge ende opp med å være en del av et bilateralt samarbeid med skatteparadiset Liechtenstein. To land som ikke har noe til felles foruten det å ikke være EU-medlem.
Er dette det vi vil, eller er EØS-avtalens dager endelig talte? EØS-avtalen har for Norge vært den mest omfattende, mest kompliserte, og rettslig sett mest inngripende internasjonale avtale vi noensinne har underskrevet. Gjennom EØS-avtalen har Norge overtatt en stor del av EU-retten og forpliktet seg til å håndheve den lojalt på samme måte som EU-landene. Tilpasningen omfatter ikke bare titusenvis av sider med lovtekst, men også en forpliktelse til å følge EF-domstolens rettspraksis.
Men til tross for at EØS-avtalen har sikret Norge livsviktig tilgang til det indre markedet, er den grunnleggende udemokratisk. Dette er kanskje ikke overraskende med tanke på at avtalen aldri var ment å skulle vare. Den skulle bare være et skritt på veien mot medlemskap i EU. Det var den også for de tre landene Sverige, Finland og Østerrike. Bare ett år etter at EØS-avtalen trådte i kraft, ble de medlem av EU.
Økonomiske faktorer var viktige årsaker til at veien til EU-medlemskap for disse landene ble kortere enn forventet. Det var en bekymring på regjeringshold i EFTA-statene for at EØS-avtalen aldri ville gi EFTA-produsenter de samme rammebetingelser som fullt medlemskap, og dette var viktig i de den gangen kriserammete økonomiene Sverige og Finland. I oljerike Norge hadde dette argumentet mindre gjennomslagskraft. Dette har alltid vært ja-sidens problem i Norge – det finnes per i dag ikke noen grunnleggende økonomiske argumenter for at Norge skal bli medlem av EU. Vi er sikret gjennom EØS-avtalen, samtidig som vi er et av verdens rikeste land. «Nordmenn har det for godt», var Jaglands uttalelse da han gikk ut og avlyste EU-kampen rett før jul.
Men en EØS-debatt har ja-siden alt å vinne på. Vi har et alternativ til den udemokratiske situasjonen i dag, mens nei-siden har bedt regjeringa om å få utredet sitt. Strålende! Da kan vi en gang for alle få slått fast at EU-medlemskap er hva Norge er best tjent med. Europeisk Ungdom har stilt seg bak kravet om utredning av alternativer til EØS-avtalen, ikke fordi vi lurer på hva svaret kommer til å bli, men fordi vi gjerne hadde sett at politikerne tok ansvar for den situasjonen vi er i.
En ny debatt burde nei-siden vokte seg for. Alle nei-sidens spådommer fra 94 er gjort til skamme. Hva skjedde med rikmannsklubben som ikke var miljøvennlig? Situasjonen er snudd på hodet her vi sitter og synger politisk duett med skatteparadiset Liechtenstein. Bevisbyrden ligger hos nei-siden. Det var de som vant! Men hva vant Ola Nordmann? Sjølråderett? Den gang ei.
Den dagen EØS-avtalens dager er talte, er Norge medlem av EU. Vi er på vei, og nå er det ikke langt igjen.

Gratis prøve
Kommentarer