Enoksen sier ja til SV, men nei til Ap

Senterpartiet har mange saker de vil slåss for sammen med SV, men det blir ikke i regjering sammen med Ap.
Avatar
Email: c21@nytid.no
Publisert: 16.03.2001

Sentrumsalternativet og Senterpartiet. Enoksen vil gjerne ha et tettere samarbeid med SV, men synes SV velger feil strategi når de vil ha med Arbeiderpartiet.

– Sentrumspartiene bør ikke være problemet for SV. Derimot bør Arbeiderpartiets politikk være et stort problem. Det både Kristin Halvorsen og resten av SV må gjøre klart for seg, er at de ønsker å samarbeide med et Arbeiderparti som ikke finnes i dagens virkelighet.

Ny EU-kamp

– Arbeiderpartiet vil med sin politikk ha et helt annet samfunn enn det vi i sentrumsalternativet vil ha, sier Odd Roger Enoksen.

Han viser til at Ap har som langsiktig mål at Norge skal bli medlem av EU. – De jobber hver eneste dag for å knytte Norge tettere til EU. For oss er det umulig å sitte i regjering med et parti som vil ha Norge inn i EU.

Mer å hente i sentrum

Odd Roger Enoksen er ikke i tvil om at SV har mest å hente ved å glemme dagens Arbeiderparti og heller prøve å få i gang et tettere samarbeid med de tre sentrumspartiene. – SV har mer å vinne på et tett samarbeid med sentrumspartiene på hjertesaker som partiene har felles enn å drømme om at Arbeiderpartiet skal legge om sin politikk..

Senterpartilederen har ingen som helst tro på et samarbeid mellom SV, Ap og Sp i overskuelig fremtid.

– Vi har mye til felles med SV, og har mange saker vi kan slåss for sammen. Det er ikke noe problem med et tettere samarbeid med SV. Vi har sammenfallende interesser på en rekke viktige områder som fordelingspolitikken, miljøpolitikk, internasjonal solidaritet og ikke minst kampen mot Arbeiderpartiets og høyrepartienes sentraliseringspolitikk, sier Odd Roger Enoksen.

– Vi må også huske at SV som det eneste partiet på Stortinget hadde som mål å felle Bondevik-regjeringen. Med den holdningen gjør de det ikke lettere for oss å finne dem i et regjeringssamarbeid.

Adopsjon

Et av stridsspørsmålene på årets landsmøte på Gardermoen er diskusjonen om homofiles rett til adopsjon og om homofile teologer skal kunne ansettes i kirken.

Dette er saker som Odd Roger Enoksen og store deler av ledelsen i partiet er på samme linje som SV.

Odd Roger Enoksen sier at han støtter regjeringens forslag om at seksuell legning ikke skal være til hinder for ansettelse i kirken. Regjeringen jobber med et forslag som skal gjøre det umulig for kirken å unnlate å ansette homofile i vigslede stillinger.

– For meg er dette et spørsmål om menneskesyn, og jeg kan ikke se noe feil med at homofile også skal kunne fungere som prester.

Senterpartiets standpunkt kan komme til å bli avgjørende for hva Stortinget til slutt blir enig om.

Senterpartiets landsmøte tar også opp spørsmålet om homofiles rettigheter til å adoptere. Her er det uenighet i partiet. I programutkastet har man ikke kommet frem til et felles standpunkt. Et mindretall ønsker ikke at homofile skal ha rett til å adoptere hvis ikke den ene partneren har tilknytning til barnet. I programutkastet er det foreslått at homofile skal ha mulighet til å adoptere på samme vilkår som heterofile.

Nestleder Åslaug Haga er med i et tredje mindretall som ønsker å ta hele punktet ut av programmet. Odd Roger Enoksen er på linje med sin nestleder, og de begrunner begge med at i dette spørsmålet bør partimedlemmene stilles fritt og ta et personlig standpunkt uten å måtte følge partilinjen.

– Vi har ikke tradisjon i Senterpartiet på å binde medlemmene til et bestemt standpunkt. Det må være deres overbevisning som avgjør hva de velger å støtte, sier Odd Roger Enoksen.

Selv mener han at homofile skal ha mulighet til å adoptere på samme vilkår som heterofile. Og det kommer han til å jobbe for.

Felles saker

Odd Roger Enoksen tror og håper at partiene også fremover vil finne hverandre i viktige saker, selv om han ikke har tro på et regjeringssamarbeid med utgangspunkt i SVs ønske om åp ha med Arbeiderpartiet.

– Det er ikke noe galt med SV. Vi har mye felles tankegods som vi bør videreforedle i fellesskap. Partiene har sammenfallende interesser i en rekke viktige saker i dagens politikk, blant annet i spørsmålet om Statoil skal privatiseres og om hvor mye staten skal selge av SDØE-andelene. Sykelønnsordningen er også en sak partiene står sammen om.

– I spørsmålet om Statoil og SDØE har Arbeiderpartiet dessverre valgt å hente støtte fra Høyre. Men Senterpartiet og SV har funnet hverandre med et felles utspill, sier Enoksen.

Ap, SV og Sp har samme interesser i å sikre en god sykelønnsordning. Dette er en sak som det er intern uenighet i sentrumsalternativet. Venstre og KrF har begge lyst til å finne en løsning sammen med høyrepartiene.

– Når det gjelder sykelønnsordningen så har vi en sak der SV, Ap, og Sp står sammen. Senterpartiet har lenge vært garantisten for at sykelønnsordningen ikke blir svekket, og det kommer vi til å fortsette med, sier Odd Roger Enoksen.

– Vi sørget for at Bondevik-regjeringen ikke gjorde noe med sykelønnsordningen, og det kommer vi til å kjempe for også fremover.

Fagbevegelsen

Men hva vil Senterpartiet gjøre i forhold til partene på arbeidsmarkedet. LO har nå åpnet for at SV kan bli invitert til deres kongresser. Har Odd Roger Enoksen en drøm om å bli invitert til LO-kongressen om fire år?

– Det er opp til LO og andre fagorganisasjoner til selv å bestemme hvem som skal delta på kongressene. Men Senterpartiet prøver å ha god kontakt med alle partene på arbeidsmarkedet. Vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med flere fagorganisasjoner, og det håper vi at vi også skal få til fremover.

Odd Roger er ikke så lite stolt over å kunne skryte av at Bondevik-regjeringen åpnet for tettere kontakt mellom statsforvaltningen og fagorganisasjonene.

– Vi ønsker en tettere dialog med partene på arbeidsmarkedet, og det var derfor vi åpnet for å trekke disse mer med i saker der de hadde interesse i å få komme til orde i statsforvaltningen. Vi mener det er bedre å ha en god dialog i forkant av viktige vedtak. Dette er en ordning som Arbeiderpartiregjeringene ikke har gjort noe for å utvikle.

Kommentarer