ORIENTERING 7. MARS 1970: Sterk opposisjon i Labour.

Email: abo@nytid.no
Publisert: 2020-03-07

Norske EEC-aktivister må se tilbake på ti års skuffelser. Troen på at Norge en dag både skal være villig til – og få lov til – å oppgi nasjonal selvstendighet til fordel for EEC-organene i Brussel, er likevel halsstarrig levende.

Nå er «planen» denne: «reelle» forhandlinger til sommeren/høsten, en forhandlingsperiode på 18 måneder, «fullverdig» medlemskap i «Fellesskapet» fra 1.1.1973.

EEC-aktivistene går trolig mot nye skuffelser. De har slett ikke så mange trumfer i ermene som mange aviser forsøker å innbille oss. Dette skyldes både norske og nordiske forhold, men først og fremst Storbritannias demonstrative usikkerhet.

Offisielt går den britiske regjeringen inn for fullt medlemskap i Fellesmarkedet. Den støttes i dette av de Konservative. England har – liksom Norge, Danmark og Eire – en søknad «hvilende» i Brussel. Alt skulle således vært klart for et kjempeflertall for EEC-medlemskap i Parlamentet. Men så enkelt er det ikke.

«Hvitboken» øker skepsisen

Regjeringen sendte nylig ut en «hvitbok» om fordeler/ulemper ved britisk medlemskap i EEC. Den fikk en meget blandet mottakelse i britisk presse. Den økonomiske medarbeideren i søndagsavisen The Observer, Alan Day, skriver rett ut at han nå er blitt meget betenkt. (Day har EEC-medlemskap.)

Abonnement kr 195/kvartal

Den sosialistiske avisen New Statesman anfører tre hovedgrunner til at England vil påføres alvorlige tap i EEC: 1. EECs «klossete og reaksjonære» jordbrukspolitikk. 2. De frie kapitalbevegelser. 3. Tap på handelen med samveldelandene.

Galluper viser at 70–75 prosent stiller seg negative eller tvilende til EEC-medlemskap. Dette skyldes nok først og fremst at prisene på matvarer og klær nå er langt lavere i England enn på kontinentet, og at folk flest ikke har festet lit til forsikringene om at en prisstigning vil bli kompensert med lønnsstigning.

Valget viktigere enn EEC

I dette ligger det en vesentlig politisk realitet: Det er umulig for arbeiderpartiet å ignorere denne skepsisen hos folk flest når man snart går inn i en bitter valgkamp. Statsminister Harold Wilson#s valgsjanser er foreløpig så usikre at han må utnytte alle kilder til økt popularitet.

EEC-tilhengernes store argument: …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)