Energirevolusjonen

Det er helt avgjørende å hjelpe folket med å våkne opp og ta saken i egne hender dersom vi vil at kloden skal overleve, sier Carl A. Fechner. 

Anders Dunker
Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter per august 2018
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 17.11.2016

Den tyske regissøren Carl A. Fechner er kjent for sine miljødokumentarer. Hans siste film Power to Change har nettopp hatt sin engelske premiere på Raindance-filmfestivalen i London. Filmen er en løs oppfølger til en filmdokumentar utgitt i 2010 under tittelen The 4th Revolution.

Først et spørsmål om tittelen på den forrige filmen din, The 4th Revolution. Hvorfor den fjerde? 

«Vi regner med tre store revolusjoner. Den første var overgangen fra jakt og sanking til jordbruk. Den andre var den industrielle revolusjon, der manuelt arbeid gradvis ble erstattet av maskiner. Den tredje var informasjonsrevolusjonen, der et datanettverk skapte globale forbindelser. Den fjerde revolusjonen er overgangen til desentralisert og bærekraftig energi, som er temaet for filmen.»

Ordet revolusjon bringer tanken hen på en kamp mot etablissementet og en frigjøringskamp. Er dette også en del av energirevolusjonen? 

powertochange_11

«Alle vet at vi har enorme problemer i verden i dag: fattigdom, sult, vannmangel og urettferdighet. Alt dette henger sammen, og hovedproblemet som forbinder dem, er slik jeg ser det spørsmålet om energi. En virkelig forandring kan bare skje når makten gis til folket, og når folket gis, som vi sier i tittelen til den nye filmen, makt til endring – ’Power to Change’.»

Tittelen henviser også til et energiopprør. Hva innebærer dette? 

Filmen kan strømmes for våre abonnenter.

«Hovedideen er at hvem som helst kan være en opprører. Du kan skifte energileverandør fra fossil energi til grønn teknologi. Du kan også ta del i en blokade av en kullgruve. Det er et bredt spekter som går fra å være en demonstrant og en aktivist til det å kun velge å implementere nye, grønne teknologier. Du kan også se dette i den nye filmen min, der historien dreier seg om ti–elleve personer som bestemmer seg for at de vil gjøre en forskjell. De er opprørere, men de befinner seg ikke utenfor samfunnet på noe vis. Det er for eksempel bonden som vil finne opp en metode for å lage biobrensel av høyballer. Han har et ektefølt engasjement, men han er også en forretningsmann. Man trenger ikke å dra det sånn veldig langt. Man kan godt forbli en del av samfunnet og samtidig være en rebell.»

Valget er vårt. Så filmen handler delvis om innovasjon og nye teknologier – men argumentet ser også ut til å være at de nye teknologiene allerede er her, og at det bare dreier seg om å ta dem i bruk?


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer