Endrer praksis?

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen vurderer å endre praksis.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.06.2007
[kvoteflyktninger] Praksisen med å omgjøre kvoteflyktninger til kroner og øre, for så å bruke pengene på andre formål enn å hente flyktninger til Norge, kan bli endret.

Fra 1998 til 2006 vedtok Stortinget at Norge skulle ta imot til sammen 11.500 kvoteflyktninger gjennom FN. Ny Tid avslørte imidlertid at 780 av kvoteplassene (såkalte konvertible kvoteplasser) i stedet ble brukt til å finansiere andre formål. Dette var ukjent for offentligheten og politikere, som kritiserte praksisen (se Ny Tid nr. 18-2007).

På bakgrunn av dette tok stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF) saken opp med Arbeids- og inkluderingsministeren i et brev 7. juni. I svarbrevet fra Bjarne Håkon Hansen (Ap), datert 13. juni, heter det følgende:

«Jeg har merket meg den diskusjon som har vært om denne ordningen, og vil vurdere nærmere om den praksis som er etablert skal videreføres. Regjeringen vil på vanlig måte komme tilbake til dette i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2008.»

– Det er en uting når kvoteplasser blir omgjort til andre formål enn å hente flyktninger hit. Det er derfor positivt at statsråden åpner for å ta denne debatten. Jeg vil bidra til debatten slik at det som står i statsbudsjettet reflekterer virkeligheten, sier Tørresdal.

De såkalte konvertible kvoteplassene har opp gjennom årene gått til å finansiere alt fra å lønne nordmenn i UNHCR-systemet (FNs høykommissær for flyktninger), finansiere et program for kulturorientering i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og til UNHCRs gjenbosettingsfond.

Konvertible kvoteplasser har til og med blitt brukt til å finansiere undervisning av norske barn i norsk skole om situasjonen til kongolesiske flyktninger.

For inneværende år kan 80 av 1200 kvoteplasser på denne måten brukes til andre formål enn å faktisk hente flyktninger hit til Norge. Ifølge departementets egen utregning tilsvarer disse 80 konvertible plassene til sammen 9,74 millioner kroner, som altså kan brukes til andre formål relatert til flyktninger.

– Vi får heller bestemme oss for om vi vil sette av penger til egne poster som kan støtte disse andre gode formålene. Det blir feilinformasjon hvis vi ikke henter det antallet kvoteflyktninger til Norge som Stortinget har bestemt, sier Tørresdal.

Kommentarer