Endelig et alltysk venstreparti!

Et klart venstre-alternativ sto fram ved valget i Tyskland i september. Anført av Gregor Gysi i øst og Oskar Lafontaine i vest fikk det nye venstrepartiet 8,7 prosent av stemmene og 54 representanter i Bundestag.

Ny Tid

Formelt var det PDS som vant valget, partiet som samler over femteparten av velgerne i øst, men er mikroskopisk i vest. Men reelt gikk PDS til valg i et samarbeid med det ferske venstrepartiet WASG (Valgalternativet Arbeid og sosial rettferdighet), et parti som var et utbrudd fra venstresida i SPD, det store sosialdemokratiske partiet, sammen med radikale tillitsvalgte fra flere fagforbund. Samarbeidet besto i at PDS tok inn folk fra WASG på listene sine over hele Tyskland.

To vesensforskjellige partier

Det er to vesensforskjellige partier som nå skal prøve å smelte sammen. De har svært ulik bakgrunn, det ene er rykende ferskt, det andre sliter fortsatt med å bli oppfatta som en slags etterfølger etter SED, det statsbærende partiet i det tidligere Øst-Tyskland.

På flere måter kunne de utfylle hverandre. I PDS er over halvparten medlemmene alderspensjonister. I WASG er de fleste mellom 20 og 50 år. PDS har over 60.000 medlemmer, men høyst 5.000 i vest der 80 prosent av befolkningen bor. WASG har 11.000 medlemmer, men bare 1.500 av dem i øst, halvparten av dem i Berlin.

Som hund og katt i Berlin

Problemene mellom partiene er ekstra store i øst. I vest er WASG stifta som et alternativ til SPD, i øst – og i hvert fall i Berlin – ble WASG stifta i kraftig opposisjon til PDS.

PDS sitter i regjering med sosialdemokratene i to delstater i øst, i Berlin og i Mecklenburg-Vorpommern. Der har de vært med på å kutte i sosiale tjenester, si opp offentlig ansatte, privatisere offentlige selskap. WASG-medlemmene i øst krever at PDS går ut av disse regjeringene. Ellers blir det ingen partisamling.

Juli 2007 kan bli seint

Det er lagt opp til uravstemninger om partisamlingen i begge partiene og – hvis alt går bra – en stiftelseskongress i juli 2007. Men innen da er det holdt delstatsvalg i halvparten av delstatene, i Berlin i september 2006. Stiller WASG og PDS hver sin liste i hovedstaden, vil media flomlyse motsetningene over hele Tyskland. Så det settes inn hardt press fra begge partiledelsene for å finne en løsning i Berlin. Lett blir det ikke.

Men kritisk blir det. Det er på ingen måte opplagt at det nye venstrepartiet vil klare sperregrensa i de ti vestlige delstatene. Med unntak av Lafontaines eget Saarland (18,5 prosent), Bremen (8,3 prosent) og Hamburg (6,3 prosent) varierte resultatene i vest fra 3,4 prosent i Bayern til 5,6 prosent i Rheinland-Pfalz. I fire av de ti vestlige delstatene var resultatet klart under sperregrensa, og i tre andre så vidt over 5 prosent.

Kommentarer
DEL