En varslet overskridelse

Når regnskapet for norske styrker i utlandet viser en overskridelse på bare 6,5 millioner kroner for 2004, er vel alt i orden?

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Javel, så viser Statsregnskapet for 2004 at utgiftene til å ha norske styrker i utlandet bare førte til en overskridelse på 6,5 millioner kroner.

Og det er selvfølgelig ingenting i forhold til de samlede overskridelsene hos Forsvaret som beløp seg til nesten en milliard kroner – først og fremst forårsaket av durabelige sprekker hos Hæren og Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Men alt er ikke alltid slik det synes ved første øyekast.

Utgangspunktet for kapittel 1792 (Norske styrker i utlandet) i forsvarsbudsjettet for i fjor var at 700 millioner kroner ble avsatt på budsjettet. Det reviderte regnskapet som ble lagt fram i vår viste at det ble brukt 778,9 millioner kroner.

Ifølge Forsvarsdepartementet sørget overførte midler fra 2003 og merinntekter bokført denne posten at kapittel 1792 likevel hadde 772,2 millioner kroner å rutte med. Derav et minus i regnskapet for Norske styrker i utlandet på bare 6,5 millioner kroner.

Det verken departementet eller offentligheten for øvrig snakker om eller får med seg, er at dette resultatet gjør at utgiftene til norske styrker i utlandet neste år må kuttes drastisk – hvis regjeringen skal holde det den har lovet.

Saken er nemlig den at Bondevik og co allerede i 2002 lovet at utgiftene til utenlandsoperasjoner skulle reduseres, etter at de hadde sprengt alle grenser som følge av norsk utvidet krigsdeltagelse på slutten av 1990-tallet. Det ble derfor lagt et tak på 900 millioner kroner til kapittel 1792 i langtidsperioden 2003-2005.

Og – dette er viktig – hvis det ble brukt mer enn 900 millioner kroner til utenlandsoperasjoner ett år, så skulle tilsvarende kuttes neste år. For til sammen på disse tre årene skulle det ikke brukes mer enn 900 millioner ganger tre, hvilket er 2,7 milliarder kroner.

Allerede i 2003 sprakk budsjettet så det sang for norske styrker i utlandet; regnskapstallene for kapittel 1792 viste et forbruk på 1,478 milliarder.

Når nå regnskapstallene for 2004 viser 779 millioner kroner, betyr det at forbruket til norske styrker i utlandet allerede har blitt 2,257 milliarder kroner.

Det betyr at det kun er igjen 443 millioner til å bruke over kapittel 1792 for inneværende år.

Problemet er at regjeringen har budsjettert med hele 800 millioner kroner til norske styrker i utlandet for 2005. Det betyr en varslet overskridelse på over 350 millioner kroner – hvis regjeringen for en gangs skyld klarer å holde budsjettrammene på denne posten.

Det skjer neppe.

I år har nemlig regjeringen igjen lovet støtte i form av spesialstyrker til amerikanernes jakt på det de mener er terrorister i Afghanistan. Den spontane ekstrautgiften disse spesialstyrkene representerer kan fort komme opp i 100 millioner, hvis erfaringene fra 2002 og 2003 legges til grunn.

Dessuten har Norge fra og med i år satt Telemarks Bataljon til rådighet for Natos nye reaksjonsstyrke (Nato Responce Force – 4), uten at midler er satt av på budsjettet. Dersom denne styrken faktisk blir brukt i løpet av dette året, kan det fort ende opp med ekstrakostnader tilsvarende over halvparten av de 443 millionene som etter Bondeviks lovnader står igjen til disposisjon i år for kapittel 1792.

At regnskapet for 2005 kommer til å holde seg innenfor denne rammen er følgelig å tro på julenissen. Budsjettet på 800 millioner varsler allerede en grov overskridelse.

---
DEL

Legg igjen et svar