En sjanse til

Leder: Endelig blir det lettere å komme seg ut av helvetet i Norge.
OSLO 20051208Regjeringen har vedtatt at reglene om kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene (ASA) skal tre i kraft fra 1. januar 2006. Allmennaksjeselskapers om er stiftet før den tid får to år på seg på å oppfylle kravene. På bildet fra v. justisminister Knut Storberget og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15.12.2006
[15. desember 2006] Det er ikke ofte det må statsråder og statssekretærer fra fem departementer til for å legge fram en handlingsplan. Den planen som justisminister Knut Storberget og likestillingsminister Karita Bekkemellem la fram tirsdag 12. desember var likevel og definitivt verdt det celebre oppmøtet. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel er et riktig og viktig skritt i kampen for å bekjempe globaliseringens mørkeste form for outsourcing: handel med kvinner og barn.

Det finnes slaver i Norge. De siste par åra har flere av dem fortalt sine historier i retten – historier om voldtekter, massiv tortur og sadisme gjennom måneder. Helvetet finnes på skandinaviske bakrom og i kjellere, der kvinner og barn er blitt innelåst og misbrukt på det aller groveste. Kvinnene kommer særlig fra de tidligere østblokklandene og fra Nigeria, de er ulovlige innvandrere og like redde for politiet som for bakmennene som har brakt dem hit.

Fram til nå er alt samfunnet har hatt å tilby dem som vil ut av dette helvetet en såkalt «refleksjonsperiode» på 45 dager, tilknyttet strenge betingelser som skal sørge for at tida blir brukt til effektiv sakførsel mot bakmennene. Problemet har selvsagt vært at mens politiet satt kvinnene på første fly hjem når de har vært ferdige med dem, har bakmennene hatt nettverk for å forfølge kvinnene og deres familier.

Fra nyttår blir det enklere for kvinner som disse å komme ut av den situasjonen de er i. Nå får ofre for menneskehandel rett til bistandsadvokat også før de anmelder bakmennene. De uten lovlig opphold i Norge får en frist på seks måneder til å finne ut om de våger å anmelde menneskesmuglerne og hallikene sine, istedenfor den gamle og ubrukelige regelen om 45 dager.

I tillegg skal myndighetene sette ressurser inn på å sikre enslige, mindreårige asylsøkere fra liknende skjebner. Det skal drives mer oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, bli mulig å vitne anonymt i flere straffesaker og det skal utvikles verktøy for bedre identifikasjon av mindreårige. Dette er bare noen av de 30 tiltakene i planen, som det også følger 200 millioner kroner med til å gjennomføre.

Med dette innfører regjeringen den mest offensive politikken mot menneskehandel i Europa. Det er bare å gratulere med et strålende arbeid. Dette er slikt vi ønsker oss mer av – også i 2007. ?

Kommentarer