En overdose feighet

Norsk narkotikapolitikk nekter leger å redde liv. Det norske programmet for legemiddelassistert behandling er for strengt og for lite.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[13. april 2007] Det er både lett og populært å påstå at norsk narkotikapolitikk er feilslått. Statistikken over overdosedødsfall er brutal, eksnarkomane får tilbakefall når de bor vegg i vegg med narkomane på hospits, og det forebyggende arbeidet hindrer ikke et jevnt tilsig av nye rekrutter til dopmiljøet, særlig hver sommer. Men det er ikke her de verste problemene ligger. Det største problemet i norsk narkotikapolitikk er frykten for å prøve noe nytt.

I denne utgaven av Ny Tid møter du blant andre Kai-Ove Lipski fra Sandefjord. Han var heroinist da han møtte lege Martin Haraldsen, som bestemte seg for å hjelpe han ut av narkotikahelvetet. Haraldsen startet legemiddelassistert behandling av Lipski, og ga han medisinen Temgesic, med samme virkestoffer som det mer kjente Subutex, for å venne Lipski av med heroinen. Behandlingen virket, og Lipski klarte å frigjøre seg fra den daglige sprøyta. Men doktor Haraldsen hadde ikke lov til å hjelpe han. Legemiddelassistert rehabilitering forbeholdes det offentlige programmet med samme navn, til daglig forkortet Lar. Slik behandling følger strenge regler. Så strenge regler at de eksnarkomane helst skal ta metadon, ikke Subutex. Det hjalp ikke Lipski, som ble fysisk dårlig av metadonen og avsluttet programmet. I et halvt år kjøpte han Subutex på det illegale markedet, men i dag er han uten tilbud og uten jobb. Derfor har han igjen begynt reisene til hovedstaden for å kjøpe heroin.

Lipskis skjebne er en trist enkelthistorie, men han er ikke alene. Det norske programmet for legemiddelassistert behandling er for strengt og for lite. Den metadonen som tilbys er av billigste sort og gir flere bivirkninger enn annen metadon. Selve nedtrappingstida der det tilbys oppsyn av helsearbeidere tilsvarer en brøkdel av nedtrappingstida i det ellers kritiserte amerikanske systemet for det samme. Og for å bli vurdert som mottaker av metadon, må du ha vært misbruker i så mange år at svært mange som kunne hatt nytte av behandlingen, stenges ute.

Selvsagt er det bra å satse på metadonbehandling for dem som vil bort fra heroinen. Like selvsagt burde det være å tilby denne behandlingen til flere som kunne ha nytte av den, og samtidig se på andre muligheter for dem som ikke klarer seg på metadon. Vi er ikke overbevist av de partiene som mener det naturlige neste skritt er å legalisere heroin. Men vi forventer at de tar opp kampen for å bedre tilbudet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here