En framtid for Ny Tid

“Jeg ser fram til å følge utviklingen til et revitalisert Ny Tid”, skriver SVs partisekretær Edle Daasvand Skjæveland. Hun forklarer hvorfor et enstemmig sentralstyre i SV har gått inn for å la kulturforlaget Damm overta eierskapet til Ny Tid, slik Ny Tids styre og ansatte også ønsker. SVs sentralstyre har oppfordret alle aksjonærer om å gjøre det samme. 24.01. kl. 16 er det ekstraordinær generalforsamling i avisa.

Orientering og Ny Tid er viktige bærebjelker i den venstresosialistiske tradisjonen i Norge. Uavhengige Orientering dannet grunnlaget for at SF ble stiftet. Ny Tid er ett av symbolene på samlingen som førte til SV. Uten Orientering og Ny Tid ville vi ikke vært der vi er i dag. Mye har skjedd siden 1953 og 1975. Ny Tid er i dag en av to partikontrollerte aviser. Kampen for å overleve i en presset medieverden blir hardere og hardere. Kostnadene ved å drive avis har økt, samtidig som abonnenttallet til Ny Tid har krympet år for år.

At Ny Tid har økonomiske problemer er ikke noe nytt. Den negative utviklingen har pågått i minst ti år. Problemene er blitt større og større år for år. SV har engasjert seg for å forsøke å være med å finne løsninger, uten å lykkes. SV har støttet alle de bestrebelser styret i avisen har gjort for å finne løsninger. Det løftet Ny Tid trenger er rett og slett for stort til at partiet kan klare det. SVs følelser for Ny Tid er for sterke til at vi kan sitte og se på at avisa går inn.

Ny Tid har de siste årene vært helt uavhengig av SV. Det er veldig lenge siden redaktøren ble valgt av landsmøtet, og veldig lenge siden SV på noe vis blandet seg inn i avisas profil. Ingen av de siste redaktørene har vært SV-medlemmer. Likevel har avisa blitt stående i den tradisjonen den er bærer av. Ikke fordi partiet har krevd det, men fordi kulturinstitusjoner selv bærer sin egen tradisjon med seg.

Det er derfor jeg, og et enstemmig sentralstyre, har støttet styrets forslag om at avisen selges til Damm. Dette er den eneste løsningen som innebærer at avisen satses på og lever videre. Vi har klart inntrykk av at Damm gjennom hele prosessen har gått med på de kravene som har vært stilt om at avisa skal leve videre i den redaksjonelle og politiske tradisjonen den står i.

Jeg ser fram til å følge utviklingen til et revitalisert Ny Tid. Et Ny Tid som kan provosere, utfordre og støtte oss i de politiske slagene som står foran oss.

Edle Daasvand Skjæveland er partisekretær i SV.

Kommentarer