– En enestående sjanse

De ansatte i Ny Tid står fullt og helt bak styret og SVs sentralstyre i ønsket om å overdra eierskapet til forlaget Damm. Slik kan avisas tradisjon og framtid sikres.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.01.2006

I Ny Tid-styrets enstemmige vedtak fra styremøtet 3. januar ble det foreslått at de nåværende aksjene i Ny Tid skrives ned til null, og at det foretas en rettet emisjon til fordel for forlaget N.W. Damm & Søn AS.

Klubben i Ny Tid, som representerer alle ansatte og vikarer i avisa, støtter styrets forslag om salg av Ny Tid.

– Klubben har vært holdt løpende orientert om prosessene gjennom de siste årene, og støtter helt og fullt styrets innstilling til den ekstraordinære generalforsamlingen mandag 16. januar, sier klubbleder Jógvan H. Gardar.

De ansatte og styret har fått garantier om at avisas radikale tradisjoner videreføres ved overdragelsen, og avisa gis full redaksjonell frihet til å drive avisa videre. Klubben har også fått garantier om at alle dagens ansatte vil få fortsette i jobbene sine.

Avisa frykter nedleggelse dersom nye og satsningsvillige eiere uteblir, og de ansatte ser det forelagte tilbudet som en avklaring på en lang og omfattende prosess der et samlet styre over flere år har forsøkt å finne nye løsninger for avisen.

Skal bli enda bedre

Gardar ser veldig positivt på det som er blitt skissert så langt, og påpeker at avisa slik den er i dag helst skal utvikles til å bli noe enda bedre.

– Per i dag var dette salget det eneste alternativet. Vi har jo vært i dialog med blant andre Dagsavisen og Klassekampen, men de diskusjonene har pågått i flere år og det er aldri blitt noe av, sier han.

Han understreker at dersom generalforsamlingen ikke samtykker til salget, vil dette innebære at avisa må kutte stillinger fremover.

– Dette er en sjanse som vi ikke kan la gå fra oss. Det har riktignok vært diskusjoner om hvorvidt det er riktig at et konsern skal ta over en tidligere partiavis, men dagens eiere har ikke vært villige, eller hatt kapital nok, til å gjøre noe med avisa.

Åge Rosnes, styreformann i Ny Tid og statssekretær i Utdanningsdepartementet, viser til at den pressede økonomiske situasjonen i avisa har vært kjent lenge, og at det har vært foretatt små emisjoner fra tid til annen.

– Målet er å sikre Ny Tids fremtid og få inn eiere som er villige til å satse på avisa – også i økonomisk forstand, sier Rosnes.

Han reagerer på aksjonær Steinar Stjernøs påstander i Klassekampen onsdag om et «kupp-artet salg» av Ny Tid.

– Jeg stiller meg uforstående til denne typen karakteristikker og begrepsbruk. Styret representerer jo aksjonærene, og det er styret som har tatt initiativ til dette, ikke Damm, påpeker han.

– Gi det en sjanse

Aksjonær og tidligere bystyrerepresentant i Oslo og fylkessekretær i Akershus SV, Berit Rekve, synes man bør gi Damm en sjanse. Den tidligere finanspolitikeren i SV opplever det som absurd at noen heller vil legge ned avisa enn å la N.W. Damm & Søn AS ta over.

– Alternativet er at Ny Tid dør sakte og sikkert hen, og ender opp som noe folk forholder seg likegyldig til, sier Rekve, som har tillit til styrelederen og styrets beslutning.

– Avisa har jo stått i fare for å bli lagt ned også tidligere. Dette er muligheten for fortsatt å ha en radikal ukeavis, sier hun.

Den vanskelige økonomiske situasjonen Ny Tid er blitt forverret de senere årene, blant annet som følge av at pressestøtten ikke er blitt økt.

Ikke minst har også Postens dobling av portotakstene for ukeavisene fra 1. januar hatt mye å si for avisas økonomi. Portoutgiftene ble brått doblet, noe som vil bety en utgiftsøkning på over 500.000 kroner.

– Arbeidsplasser i Ny Tid står i fare med dagens situasjon. Med Damm som eier kan vi sikre arbeidsplassene og ansette flere journalister. Slik kan vi få til et løft for den radikale tradisjonen Ny Tid står i, sier redaktør Dag Herbjørnsrud.

Kommentarer