En dagligdags hendelse


Ingen skriver om ofrene for klimaendringene, før de rammede er rike og hvite. Det skjer en Katrina hver dag.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-09-05

Norge ligger veldig langt etter når det gjelder å redusere CO2-utslippene i forhold til de forpliktelsene vi har etter Kyoto-avtalen, som kun gir oss rom for en økning på 1 prosent i forhold til 1990-nivået. I dag ligger vi an til en 24 prosents økning. Blir de fire gasskraftverkene på Skogn, Kårstø, Mongstad og Tjeldbergodden bygget, havner vi på en økning på 31 prosent. Da havner vi i klasse med USA. Så da har vel miljøbevegelsens bestrebelser misslykkes? Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, drar på det.

– Vi må hele tiden bli flinkere til å presse på for en reduksjon i utslippene, men jeg vil ikke si at vi har mislykkes. Norge derimot, har mislykkes, når det gjelder å ta klimatrusselen på alvor. Ingen av partiene på Stortinget, med ett unntak, tar dette på alvor. Når det er sagt, synes jeg regjeringen har vært tøffe i forhold til presset fra Frp for å senke bensinavgiftene. Men ingen har tatt til orde for å heve de heller.

– Må det en orkan i det sørlige USA, flom i Tyskland og skogbranner i Portugal til for å sette klima på dagsorden?

– Ja, det er klart at en hendelse som Katrina gir oss muligheten til å snakke om klimaendringene, men ærlig talt: slike ting skjer hver eneste dag hele året rundt med bakgrunn i klimaendringene, uten at noen skriver et eneste ord om det. Ifølge Verdens Helseorganisasjon dør 150.000 mennesker hvert år på grunn av klimaendringene, og tallet vil stige til 200.000. Men hvem er det som rammes? Det er de fattigste. I New Orleans var befolkningen varslet og myndighetene hadde en mulighet til å evakuere byen. I november besøkte jeg en masaistamme i Tanzania. Hvert eneste år har regnet kommet den 20. september, i fjor kom det for første gang ikke før i november. Har disse menneskene noe valg, annet enn å tilpasse seg de lokale klimaendringene?

– Dere ønsker høy oljepris, ikke bare bensinpris, for å dempe forbruket, men nordmenn har vel alltids råd til dyr bensin; det er vel de fattige oljeimporterende landene som ikke klarer regningen?

Abonnement kr 195/kvartal

– For utviklingslandenes del er det klart at utvikling henger sammen med tilgangen på energi, slik det en gang også gjaldt for Norge. Da sier utviklingslandene at de vil gjøre som vi har gjort, bruke forurensende energi for å skape utvikling, og rydde opp etterpå. Og hvordan kan vi egentlig nekte dem å gjøre det samme som vi har gjort? Da har vi et moralsk ansvar …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?